Các chương trình tài trợ, hỗ trợ giai đoạn 2016 – 2020 và dự kiến kế hoạch triển khai 2021 - Quỹ Nafosted

04/05/2021

Quỹ Nafosted Quỹ dự kiến sẽ mở một đợt nhận hồ sơ đối với các chương trình tài trợ, hỗ trợ năm 2021. Dự kiến các chương trình tài trợ, hỗ trợ (bao gồm NCCB trong KHTN&KT, KHXH&NV, nghiên cứu ứng dụng, nhiệm vụ tiềm năng) sẽ thu hồ sơ vào cuối Quý 2 và trong Quý 3 năm 2021. Kế hoạch thu hồ sơ đối với các chương trình sẽ được thông báo cụ thể trong thời gian tới, trong đó chương trình NCCB trong KHTN&KT và KHXH&NV dự kiến thông báo tháng 5/2021 và tháng 7/2021. Mong các nhà khoa học chuẩn bị nội dung nghiên cứu đề xuất và đăng ký các chương trình phù hợp.

GIẢI THƯỞNG VINFUTURE NĂM 2021

27/04/2021

Giải thưởng VinFuture được sáng lập nhằm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ khả năng sáng tạo trong lĩnh vực Khoa học – Công nghệ, tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người trên trái đất. VinFuture là Giải thưởng khoa học và công nghệ toàn cầu đầu tiên xuất phát từ Việt Nam.

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022

31/03/2021

Thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình thông báo và đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các viện, trường, trung tâm nghiên cứu,…đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 với những nội dung, hình thức cụ thể như sau:

Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Hàn Quốc năm 2021

31/03/2021

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - HÀN QUỐC Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư năm 2021 Thời gian đóng thông báo: 17h00 ngày 25/5/2021 (phía Việt Nam) 18h00 ngày 25/5/2021 (phía Hàn Quốc)

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021 (Đợt 1)

29/03/2021

Thực hiện Quyết định số 512/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới thuộc 03 Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ giai đoạn 2021 - 2025,

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2019-MĐA-02 do TS Nguyễn Anh Tuấn làm chủ nhiệm

04/03/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Mô hình hoá khối đá nứt nẻ và cấu trúc hệ khe nứt nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho một số mỏ đá khối ở Việt Nam" mã số B2019-MDA-02 do TS Nguyễn Anh Tuấn làm chủ nhiệm

Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ Tỉnh Quảng Ninh bắt đầu thực hiện từ năm 2022

25/02/2021

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu để đề xuất/đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022, trong đó tập trung vào triển khai các nhiệm vụ: thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; ứng dụng KH&CN trong các lĩnh vực: chuyển đổi số; xây dựng chính quyền số; xử lý chất thải; bảo vệ môi trường, hệ sinh thái; phòng chống thiên tai; sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, danh thắng, văn hóa trên địa bàn Tỉnh; … cụ thể như sau:

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH mã số KC.09.30/16-20 do GS.TSKH Đặng Văn Bát làm chủ nhiệm

02/02/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN  "Nghiên cứu địa tầng - trầm tích và địa mạo Pliocen - Đệ Tứ khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận" mã số KC.09.30/16-20 do GS.TSKH Đặng Văn Bát làm chủ nhiệm