Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ GDĐT năm 2024

19/05/2023

Ngày 17 tháng 5 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 2234/BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024 (công văn kèm theo).

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2021-MDA-06 do PGS. TS Nguyễn Văn Sáng làm chủ nhiệm

09/05/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định độ sâu đáy biển từ số liệu dị thường trọng lực trên khu vực Biển Đông" mã số B2021-MDA-06 do PGS. TS Nguyễn Văn Sáng làm chủ nhiệm

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2023 (Quỹ Nafosted)

03/05/2023

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch triển khai chương trình tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2023 như sau:

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp NN mã số ĐTKHCN.CNKK.007/21 do PGS.TS Triệu Hùng Trường chủ nhiệm

17/03/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Nhà nước "Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đánh giá phân tích, liên kết tài liệu địa chất, địa vật lý giếng khoan và số liệu khai thác để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác mỏ khí condensate Hải Thạch - Mộc Tinh Lô 05-2; 05-3, thuộc Biển Đông Việt Nam" mã số ĐTKHCN.CNKK.007/21 do PGS.TS Triệu Hùng Trường chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2019-MDA-562-15 do GS. TS Trần Thanh Hải làm chủ nhiệm

13/03/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ "Bản chất kiến tạo của các thành tạo biến chất cao ở rìa đông địa khối Kom Tum và ý nghĩa đối với sự tiến hóa Địa chất khu vực Đông Dương" mã số B2019-MDA-562-15 do GS. TS Trần Thanh Hải làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số CT.2019.01.02 do PGS. TS Lê Văn Hưng làm chủ nhiệm

13/03/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ "Xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo hiện đại nhằm đánh giá, phân vùng nguy cơ trượt lở đất cho khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam" mã số CT.2019.01.02 do PGS. TS Lê Văn Hưng làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2019-MDA-562-14 do PGS. TS Ngô Xuân Thành làm chủ nhiệm

08/03/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ "Tiến hóa kiến tạo liên quan đến sự hình thành các đá magma Proterozoi muộn - Paleozoi sớm khu vực rìa bắc địa khối Kon Tum" mã số B2019-MDA-562-14 do PGS. TS Ngô Xuân Thành làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2019-MDA-562-16 do TS Nguyễn Bách Thảo làm chủ nhiệm

08/03/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu xác định nguồn gốc, cơ chế và giải pháp kiểm soát xâm nhập mặn các tầng chứa nước ven biển khu vực thành phố Đà Nẵng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng" mã số B2019-MDA-562-16 do TS Nguyễn Bách Thảo làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2021-MDA-09 do TS Nguyễn Chí Thành làm chủ nhiệm

21/02/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu phát triển phương pháp tính toán kết cấu chống của đường hầm metro chịu tải trọng động đất" mã số B2021-MDA-09 do TS Nguyễn Chí Thành làm chủ nhiệm