Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH Hợp tác quốc tế song phương mã số B2018.MDA-03SP do GS.TS Bùi Xuân Nam làm chủ nhiệm

27/06/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH Hợp tác quốc tế song phương  "Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng không khí nhằm đảm bảo an toàn lao động trong các mỏ khai thác than lộ thiên sâu khu vực Quảng Ninh" mã số B2018.MDA-03SP do GS.TS Bùi Xuân Nam làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số CT 2020. 04. MĐA. 03 do PGS.TS Tạ Đức Thịnh làm chủ nhiệm

22/06/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu phát triển công nghệ gia cố nền đất yếu bằng cọc cát biển-xi măng phục vụ xây dựng công trình hạ tầng vùng ven biển Bắc Trung Bộ" mã số CT 2020. 04. MĐA. 03 do PGS.TS Tạ Đức Thịnh làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2020-MDA-16 do TS Nguyễn Hoàng làm chủ nhiệm

03/06/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu phát triển mô hình dự báo sóng chấn động nổ mìn cho các mỏ than lộ thiên sử dụng trí tuệ nhân tạo và các thuật toán máy học" mã số B2020-MDA-16 do TS Nguyễn Hoàng làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2020-MDA-14 do TS Nguyễn Quốc Long làm chủ nhiệm

09/05/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu đề xuất qui trình thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn 1:2000, 1:1000 và 1:500 cho địa hình khu vực mỏ lộ thiên tại Việt Nam trên cơ sở ứng dụng UAV giá thành thấp và máy ảnh thông thường" mã số B2020-MDA-14 do TS Nguyễn Quốc Long làm chủ nhiệm

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ GDĐT năm 2023

04/05/2022

Ngày 28 tháng 4 năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 1824/BGDĐT-KHCNMTvề việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023 (công văn và danh mục đề tài đưa ra tuyển chọn file đính kèm).

Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2023 (Tỉnh Quảng Ninh)

29/04/2022

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu trong đó tập trung đề xuất/đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đầu thực hiện từ năm 2023 nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tại các Nghị quyết của Tỉnh nêu trên, cụ thể trên một số lĩnh vực như: phát triển kinh tế số, xã hôi số; phát triển kinh tế biển, cảng biển, công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, thương mại; đổi mới sáng tạo; bảo vệ môi trường, hệ sinh thái;phòng chống thiên tai; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; nâng cao chất lượng, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước; quản lý, chất lượng sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh; bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, danh thắng, văn hóa trên địa bàn Tỉnh; … cụ thể như sau:

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2020-MDA-15 do TS Đặng Văn Kiên làm chủ nhiệm

28/04/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính vỏ hầm lắp ghép của đường hầm metro tiết diện ngang hình chữ nhật cong" mã số B2020-MDA-15 do TS Đặng Văn Kiên làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2020-MDA-10 do PGS.TS Lê Đắc Tuyên làm chủ nhiệm

28/04/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu và chế tạo vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ dựa trên cấu trúc plasmonic kim loại" mã số B2020-MDA-10 do PGS.TS Lê Đắc Tuyên làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2020-MDA-09 do TS Vũ Kim Thư làm chủ nhiệm

25/04/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng hoạt tính hạ đường huyết của loài Địa hoàng (Rehmannia glutinosa Libosch.) ở Việt Nam" mã số B2020-MDA-09 do TS Vũ Kim Thư làm chủ nhiệm