Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2022-MDA-05 do TS. Lê Huy Việt chủ nhiệm

02/04/2024

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu chế tạo bê tông thông minh cường độ cao sử dụng xỉ thép công nghiệp có khả năng tự cảm biến ứng suất" mã số B2022-MDA-05 do TS. Lê Huy Việt chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2022-MDA-01 do TS Nguyễn Thị Mai Dung làm chủ nhiệm

29/03/2024

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ giám sát chất lượng môi trường dựa trên nguồn dữ liệu đám đông (crowdsourced) và công nghệ dữ liệu lớn" mã số B2022-MDA-01 do TS Nguyễn Thị Mai Dung làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2022-MDA-06 do TS Đỗ Ngọc Thái làm chủ nhiệm

28/03/2024

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu ứng xử của hai đường hầm tàu điện ngầm đặt song song gần nhau trong đô thị chịu tải trọng động đất có tính đến ảnh hưởng của công trình lân cận" mã số B2022-MDA-06 do TS Đỗ Ngọc Thái làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2021-MDA-12 do TS Nhữ Việt Hà làm chủ nhiệm

14/03/2024

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu áp dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo trữ lượng, đánh giá cơ chế suy thoái và đề xuất các giải pháp quản lý bền vững nước ngầm mạch lộ khu vực Gia Lai - Kon Tum" mã số B2021-MDA-12 do TS Nhữ Việt Hà làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2021-MDA-08 do TS Nguyễn Quốc Phi làm chủ nhiệm

14/03/2024

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu đánh giá mức độ biến động cảnh quan môi trường và tai biến tự nhiên, hướng tới mục tiêu quản lý bền vững di sản địa chất khu vực Công viên địa chất Non Nước Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng" mã số B2021-MDA-08 do TS Nguyễn Quốc Phi làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2022-MDA-08 do TS Hoàng Đình Phúc làm chủ nhiệm

12/03/2024

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn tính năng cao kết hợp với lưới sợi dệt phục vụ xây dựng công trình hạ tầng cơ sở" mã số B2022-MDA-08 do TS Hoàng Đình Phúc làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2021-MDA-04 do PGS.TS Nguyễn Quang Minh làm chủ nhiệm

06/03/2024

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Sử dụng phương pháp trộn dữ liệu bằng mạng nơ ron hồi quy và địa thống kê để nâng cao độ chính xác mô hình dem và lớp phủ góp phần dự báo nguy cơ trượt lở đất đá" mã số B2021-MDA-04 do PGS.TS Nguyễn Quang Minh làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2021-MDA-10 do TS Trần Mạnh Tiến làm chủ nhiệm

05/03/2024

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng ứng xử cơ nhiệt của cấu kiện bê tông cốt thép được gia cường bởi vật liệu Composite TRC dưới tác dụng của hỏa hoạn" mã số B2021-MDA-10 do TS Trần Mạnh Tiến làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2022-MDA-02 do TS Nguyễn Trường Thanh làm chủ nhiệm

04/03/2024

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu một số bài toán định tính cho hệ phương trình vi – sai phân bậc nguyên và bậc phân thứ" mã số B2022-MDA-02 do TS Nguyễn Trường Thanh làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2022-MDA-14 do TS Nguyễn Văn Phóng làm chủ nhiệm

23/02/2024

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu tính chất cơ học động của đất phục vụ thiết kế nền móng tháp điện gió, áp dụng cho khu vực ven biển Sóc Trăngg" mã số B2022-MDA-14 do TS Nguyễn Văn Phóng làm chủ nhiệm