Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số CT.2019.01.02 do PGS. TS Lê Văn Hưng làm chủ nhiệm

13/03/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ "Xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo hiện đại nhằm đánh giá, phân vùng nguy cơ trượt lở đất cho khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam" mã số CT.2019.01.02 do PGS. TS Lê Văn Hưng làm chủ nhiệm

Mã số: CT.2019.01.02
Thời gian thực hiện: 2019-2021 (Gia hạn đến Tháng 6/2022)
Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Lê Văn Hưng
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian nghiệm thu: 14h00' ngày 13 tháng 3 năm 2023 (Thứ Hai)
Địa điểm: Phòng họp Thuận Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội;
Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Mục tiêu của đề tài

 - Xây dựng được mô hình trí tuệ nhân tạo để đánh giá, phân vùng nguy cơ trượt lở đất và lập được bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở đất cho vùng nghiên cứu, áp dụng thử nghiệm tại tỉnh Lai Châu

Tính mới và sáng tạo:

Xây dựng được các mô hình học máy tiên tiến dự báo, phân vùng nguy cơ trượt lở đất cho huyện Than Uyên và tỉnh Lai Châu

Kết quả nghiên cứu:

- Đã xây dựng được các mô hình học máy tiên tiến dự báo nguy cơ trượt lở đất cho huyện Than Uyên.

- Sử dụng mô hình tốt nhất để thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở đất cho huyện Than Uyên và tỉnh Lai Châu

 Sản phẩm của đề tài:

- 02 Bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước

- 01 Sách tham khảo

- 01 thạc sỹ bảo vệ thành công luận văn

- 01 NCS bảo vệ thành công 01 chuyên đề

- 01 mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm đánh giá, phân vùng nguy cơ trượt lở đất cho huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

- 01 bộ bản đồ bao gồm: bản đồ các vị trí trượt lở đất, bản đồ của từng yếu tố ảnh hưởng và bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở đất cho huyện Than Uyên

- 01 bộ bản đồ bao gồm: bản đồ các vị trí trượt lở đất, bản đồ của từng yếu tố ảnh hưởng và bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở đất cho tỉnh Lai Châu

- 01 bộ bản đồ bao gồm: bản đồ các vị trí trượt lở đất và bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở đất cho vùng nghiên cứu

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Phương thức chuyển giao

Bộ bản đồ sản phẩm của đề tài được chuyển giao trực tiếp cho các địa phương dưới dạng bản đồ số 

Địa chỉ ứng dụng

Huyện Than Uyên và tỉnh Lai Châu

Phòng KHCN

Các bài viết khác