Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2021-MDA-05 do TS Vũ Minh Ngạn làm chủ nhiệm

15/08/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu xây dựng mô hình bán thực nghiệm đánh giá ổn định của môi trường đất xung quanh đường hầm metro tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh" mã số B2021-MDA-05 do TS Vũ Minh Ngạn làm chủ nhiệm

Mã số:  B2021-MDA-05

Thời gian thực hiện: 2021-2022 (gia hạn đến T6/2023)

Chủ nhiệm đề tài: TS Vũ Minh Ngạn

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thời gian nghiệm thu: 9h00' ngày 16 tháng 8 năm 2023 (Thứ Tư)

Địa điểm: Phòng họp Phổ Yên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội;

Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Mục tiêu:

- Xây dựng được mô hình bán thực nghiệm phân tích và đánh giá ổn định của môi trường đất xung quanh máy đào hầm metro tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

- Xác định được ảnh hưởng của các tính chất cơ lý của đất và các thông số thi công đến ổn định của môi trường đất xung quanh máy đào hầm;

- Đề xuất được một số giải pháp kỹ thuật duy trì ổn định của môi trường đất xung quanh khi thi công hầm.

Tính mới và sáng tạo:

- Xây dựng được mô hình bán thực nghiệm mới đưa ra kết quả phân tích ổn định tốt hơn các mô hình hiện tại trên thế giới.

- Xây dựng mô hình phân tích và xác định được áp lực cần thiết tại gương đào khi thi công hầm trong điều kiện đất tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Kết quả nghiên cứu:

- Mô hình bán thực nghiệm phân tích và đánh giá ổn định của môi trường đất xung quanh máy đào hầm metro tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

- Xác định được ảnh hưởng của các tính chất cơ lý của đất và các thông số thi công đến ổn định của môi trường đất xung quanh máy đào hầm

- Mô hình phân tích và xác định được áp lực cần thiết tại gương đào khi thi công hầm trong điều kiện đất tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

- Một số giải pháp kỹ thuật duy trì ổn định của môi trường đất xung quanh khi thi công hầm.

Sản phẩm của đề tài:

Các bài báo/báo cáo khoa học/sách chuyên khảo

STT

Sản phẩm

Theo thuyết minh

Thực tế

1

Bài báo quốc tế uy tín

 

Đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCIE: 01 bài nhóm Q2, 01 bài nhóm Q4 (được chấp nhận đăng)

Đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCIE:

- 01 bài trên tạp chí Tunnelling and Underground Space thuộc danh mục SCIE nhóm Q1.

- 01 bài trên tạp chí Buildings thuộc danh mục SCIE nhóm Q2.

2

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước

02 bài đăng trên tạp chí trong nước thuộc danh mục các tạp chí của HĐCDGSNN tính điểm

- 01 bài đăng trên tạp chí Journal of Mining and Earth Sciences

- 01 bài đăng trên tạp chí Giao thông vận tải

3

Bài báo khoa học đăng trên hội nghị, hội thảo quốc tế

01 bài đăng trên hội nghị/hội thảo quốc tế có phản biện

01 bài đăng trên hội thảo quốc tế Hanoi Geoengineering 2022 - Innovative Geosciences, Circular Economy and Sustainablity 2/2022, ISBN 978-604-352-470-3

 

Sản phẩm đào tạo

STT

Sản phẩm

Theo thuyết minh

Thực tế

1

Hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh

01

 Hỗ trợ 01 NCS : NCS Nguyễn Thành Nam tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, là thành viên chính đề tài và là đồng tác giả 1 bài báo.

 

Sản phẩm ứng dụng:

 

STT

Sản phẩm

Theo thuyết minh

Thực tế

1

Tài liệu hướng dẫn lựa chọn mô hình đánh giá độ ổn định của môi trường đất xung quanh khi thi công đường hầm metro trong đất yếu trên thế giới và Việt Nam

01

01

2

Mô hình phân tích ổn định khi thi công hầm trong đất yếu

01

01

3

Chương trình tính toán được lập trình trong 01 phần mềm thương mại

01

01

4

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình tính toán

01

01

5

Tài liệu hướng dẫn phân tích ổn định của môi trường đất xung quanh khi thi công hầm trong đất yếu và lựa chọn giá trị áp lực dung dịch khi thi công hầm

01

01

6

Quy trình xử lý sự cố khi mất ổn định trong thi công hầm trong đất yếu

01

01

7

Báo cáo tổng kết đề tài

01

01

 

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Phương thức chuyển giao:

- Báo cáo phân tích và các tài liệu hướng dẫn của đề tài được chuyển giao miễn phí và lưu trữ tại trường ĐH Mỏ - Địa chất dưới dạng bản in và bản mềm trong đĩa CD phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường.

- Báo cáo phân tích và các tài liệu hướng dẫn được chuyển giao cho các chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu viên… của các Trường Đại học và Viện nghiên cứu về lĩnh vực xây dựng, Vụ, Cục chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải thông qua hình thức hội thảo tập trung hoặc lớp tập huấn.

 Địa chỉ ứng dụng

- Trường Đại học Mỏ - Địa chất và một số Trường Đại học, Cao đẳng đào tạo về lĩnh vực xây dựng, làm tài liệu phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Vụ KHCN&MT, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Giám định Nhà nước về CLCT thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải để phục vụ công tác xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thi công hầm trong đất.

- Tổng công ty, công ty hoạt động trong lĩnh vực thiết kế xây dựng và thi công công trình ngầm, địa kỹ thuật, nền móng.

- Công ty TNHH Tư vấn Xây Dựng và Thương mại dịch vụ SHC

KHCN