Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2021-MDA-11 do TS Tăng Văn Lâm làm chủ nhiệm

14/08/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao sử dụng chất kết dính không xi măng dùng trong xây dựng công trình chịu tác động ăn mòn của nước biển" mã số B2021-MDA-11 do TS Tăng Văn Lâm làm chủ nhiệm

Mã số:  B2021-MDA-11

Thời gian thực hiện: 2021-2022 (gia hạn đến T6/2023)

Chủ nhiệm đề tài: TS Tăng Văn Lâm

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thời gian nghiệm thu: 14h00' ngày 14 tháng 8 năm 2023 (Thứ Hai)

Địa điểm: Phòng họp Thuận Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội;

Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Mục tiêu:

- Chế tạo thành công bê tông cường độ cao (độ chảy từ 25 đến 30 cm, cường độ nén ở tuổi 28 ngày lớn hơn 50 MPa) sử dụng chất kết dính không xi măng (chế tạo từ hỗn hợp tro bay, xỉ nhiệt điện, thạch cao và tro trấu) dùng trong xây dựng các công trình hạ tầng và giao thông khu vực ven biển và hải đảo;

- Đánh giá được tính kinh tế của bê tông cường độ cao sử dụng chất kết dính không xi măng.

Tính mới và sáng tạo:

- Sử dụng hỗn hợp tro bay nhiệt điện, xỉ luyện kim, thạch cao và tro trấu kết hợp với dung dịch kiềm mạnh để nghiên cứu, chế tạo bê tông cường độ cao với thành phần hoàn toàn không có xi măng;

- Hỗn hợp bê tông thu được có tính công tác rất tốt, hoàn toàn tự chảy dưới trọng lượng bản thân của chúng;

- Mẫu bê tông có độ bền cao, đặc biệt cường độ nén ở tuổi 28 ngày lớn hơn 50 MPa tương tự như bê tông xi măng.

Kết quả nghiên cứu:

- Tổng quan về bê tông cường độ cao trên cơ sở chất kết dính không xi măng dùng trong xây dựng các công trình chịu ăn mòn xâm thực của nước biển;

- Xác định các tính chất cơ - lý - hóa của nguyên vật liệu sử dụng trong nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao sử dụng hỗn hợp chất kết dính không xi măng;

- Nghiên cứu thiết kế thành phần cấp phối của hỗn hợp chất kết dính không xi măng từ hỗn hợp tro bay, xỉ nhiệt điện, thạch cao, tro trấu và dung dịch hoạt hóa;

- Nghiên cứu xây dựng quy trình chế tạo chất kết dính không xi măng được chế tạo từ hỗn hợp tro bay nhiệt điện, xỉ lò cao, thạch cao, tro trấu và phụ gia siêu dẻo hoạt hóa;

- Nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của hỗn hợp chất kết dính không xi măng và cốt liệu đến tính chất của bê tông cường độ cao trong xây dựng các công trình hạ tầng và giao thông khu vực ven biển và hải đảo;

- Nghiên cứu các tính chất bền ăn mòn của bê tông cường độ cao sử dụng hỗn hợp chất kết dính không xi măng với cấp phối tối ưu;

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn, sơ đồ công nghệ chế tạo và quy trình phối trộn tiêu chuẩn cho việc sản xuất bê tông cường độ cao trên cơ sở chất kết dính không xi măng dùng trong xây dựng các công trình hạ tầng và giao thông khu vực ven biển và hải đảo;

- Nghiên cứu đề xuất các khả năng sử dụng loại bê tông nghiên cứu trong xây dựng một số kết cấu công trình ven biển trên Vịnh Hạ Long - Việt Nam và đánh giá hiệu quả kinh tế khi chế tạo bê tông cường độ cao sử dụng chất kết dính không xi măng.

Sản phẩm của đề tài:

Sản phầm khoa học:

- 01 báo khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục SCIE nhóm Q2;

- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục Scopus (ESCI Q3-năm 2022);

- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục Scopus (Lecture Notes - Q4);

- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế uy tín (có chỉ số ISSN);

- 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong danh mục được HĐGSNN tính điểm;

- 04 báo cáo tại hội thảo khoa học trong nước và quốc tế;

Sản phẩm đào tạo:

- Hướng dẫn thành công 02 thạc sĩ bảo vệ thành công theo hướng nghiên cứu của đề tài.

Sản phẩm ứng dụng:

- 01 bộ số liệu cấp phối bê tông có cường độ nén ở tuổi 28 ngày trên 50 MPa được chế tạo từ chất kết dính không xi măng;

- 01 tài liệu hướng dẫn, sơ đồ công nghệ chế tạo và quy trình phối trộn tiêu chuẩn cho việc sản xuất bê tông cường độ cao trên cơ sở chất kết dính không xi măng dùng trong xây dựng các công trình hạ tầng và giao thông khu vực ven biển và hải đảo;.

- 01 báo cáo đánh giá tính kinh tế của bê tông cường độ cao sử dụng chất kết dính không xi măng;

- 02 sản phẩm chế tạo kết cấu công trình ven biển;

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

a) Phương thức chuyển giao

- Báo cáo tổng kết đề tài và các tài liệu hướng dẫn, quy trình và sơ đồ công nghệ chế tạo bê tông cường độ cao sử dụng chất kết dính không xi măng của đề tài được chuyển giao miễn phí và lưu trữ tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất dưới dạng bản in và bản mềm trong đĩa CD phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường.

- Các báo cáo phân tích và các tài liệu hướng dẫn được chuyển giao cho các chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu viên… của các trường đại học và viện nghiên cứu về lĩnh vực Vật liệu Xây dựng (đặc biệt là vật liệu cho  xây dựng công trình biển); các vụ, cục chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng thông qua hình thức hội thảo tập trung hoặc lớp tập huấn.

b) Địa chỉ ứng dụng

- Trong đào tạo và nghiên cứu khoa học tại các trường đại học, viện nghiên cứu về lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng;

- Ứng dụng thực tế tại: Tổ quản lý Hang Trai, đầu B, Trung tâm bảo tồn II - Ban quản lý Vịnh Hạ Long.

Phòng KHCN