Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2022-MDA-02 do PGS. TS Nguyễn Trường Thanh làm chủ nhiệm

15/11/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu một số bài toán định tính cho hệ phương trình vi – sai phân bậc nguyên và bậc phân thứ" mã số B2022-MDA-02 do PGS. TS Nguyễn Trường Thanh làm chủ nhiệm

Mã số: B2022-MDA-02
Thời gian thực hiện: 2022-2023
Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Nguyễn Trường Thanh
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian nghiệm thu: 9h00' ngày 16 tháng 11 năm 2023 (Thứ Năm)
Địa điểm: Phòng họp Thuận Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội
Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Mục tiêu của đề tài

- Đề xuất được các phương pháp mới để đưa ra và đánh giá hàm Lyapunov ứng dụng giải bài toán ổn định theo nghĩa Lyapunov và ổn định hữu hạn thời gian cho một số lớp hệ phương trình vi – sai phân bậc nguyên và bậc phân thứ.

- Đưa ra được điều kiện đủ cho bài toán về tính thụ động, tính tiêu hao đối với hệ phương trình vi phân bậc nguyên và bậc phân thứ.

- Đưa ra được điều kiện đủ cho bài toán thiết kế điều khiển H vô cùng, bài toán đảm bảo chi phí điều khiển, bài toán thiết kế bộ quan sát điều khiển cho một số lớp hệ điều khiển như lớp hệ nơ ron thần kinh, lớp hệ chuyển mạch, lớp hệ suy biến, v.v.

 

Tính mới và sáng tạo:

Các kết quả trong đề tài là mới và được đăng trên 2 bài báo ISI-Q2 và 1 bài báo ISI-Q1

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu một số bài toán định tính cho hệ phương trình vi – sai phân bậc nguyên và bậc phân thứ và đã đạt được một số kết quả sau:

1. Đưa ra một số điều kiện đủ cho bài toán tiêu hao cho hệ nơ ron tĩnh cấp phân số.

2. Đưa ra một số điều kiện đủ cho bài toán thụ động và tính ổn định mũ cho hệ nơ ron cấp phân số.

3. Đưa ra một số điều kiện đủ cho bài toán thiết kế điều khiển tiêu hao hữu hạn cho hệ phi tuyến cấp phân số Caputo suy biến.

4. Đưa ra một số điều kiện đủ cho bài toán đảm bảo chi phí điều khiển hữu hạn cho hệ cấp phân số Polytopic có trễ biến thiên.

 Sản phẩm của đề tài:

  - 02 bài báo ISI-Q2 và 01 bài báo ISI-Q1.

  - 07 chuyên đề và 01 chương trình tính toán ví dụ số cho bài báo trên Matlab

  - 02 học viên cao học bảo vệ thành công theo hướng nghiên cứu của đề tài

  - 01 nghiên cứu sinh tham gia công bố bài báo quốc tế của đề tài 

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Phương thức chuyển giao

- Đăng bài báo khoa học trên các tạp chí ISI/Scopus về lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.

- Làm tài liệu nghiên cứu về Toán giải tích và Phương trình vi phân-tích phân.

Khả năng áp dụng

- Các kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ ngành Toán.

- Phục vụ cho việc giảng dạy Toán cho sinh viên đại học và làm tài liệu tham khảo cho giảng viên bộ môn Toán Đại học Mỏ - Địa chất nói riêng, các nhà nghiên cứu toán nói chung.

Phòng KHCN