Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2018-MDA-01-CtrVL do ThS Trần Thị Hà làm chủ nhiệm

14/10/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu chế tạo các đế cảm biến sử dụng tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) trên cơ sở vật liệu nanocomposite ZnO/(Au, Ag) đo nồng độ glucose để phát hiện bệnh tiểu đường" mã số B2018-MDA-01-CtrVL do ThS Trần Thị Hà làm chủ nhiệm

Mã số: B2018-MDA-01-CtrVL

Thời gian thực hiện: 2018-2020

Chủ nhiệm đề tài: ThS Trần Thị Hà

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thời gian nghiệm thu: 8h30' ngày 15 tháng 10 năm 2020 (Thứ 5)

Địa điểm: Phòng họp Thuận Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội;

Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Chế tạo thành công các đế SERS trên cơ sở vật liệu nanocomposite ZnO/kim loại quý (Au, Ag) có cấu trúc tuần hoàn đo được glucose ở nồng độ thấp (10-4 -10-6M) định hướng ứng dụng để phát hiện bệnh tiểu đường thông qua xét nghiệm nước bọt

Tính mới và sáng tạo:

Qui trình chế tạo đế SERS có chất lượng tốt, chi phí rẻ, an toàn và thân thiện với môi trường. Đo glucose ở nồng độ thấp, định hướng ứng dụng phát hiện bệnh tiểu đường thông qua xét nghiệm nước bọt.

 

Kết quả nghiên cứu:

- Các thanh nano ZnO/(Au, Ag) đã được chế tạo thành công bằng cách kết hợp phương pháp thủy nhiệt được hỗ trợ với hiệu ứng điện và phương pháp phún xạ. Hạt nano kim loại quý đính trên các thanh nano ZnO giúp tăng cường phát quang, tăng cường tán xạ Raman bề mặt và tính chất quang xúc tác. Việc tăng cường đồng thời các tính chất quang này giúp tạo ra một loại đế SERS có hệ số tăng cường lớn, đồng nhất cao, với hiệu quả tự làm sạch, giúp tái sử dụng đế và mở ra khả năng nghiên cứu định lượng các chất ở nồng độ thấp dựa trên phép đo Raman.

 Sản phẩm của đề tài:

Sản phẩm khoa học

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí ISI (IF = 5.2, Q1).

- 03  Bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- 03 Báo cáo khoa học tại hội nghị quốc tế.

Sản phẩm đào tạo

- 01 Thạc sỹ bảo vệ thành công.

- Hỗ trợ 01 tiến sỹ.

- 01 Sinh viên bảo vệ thành công.

- Hướng dẫn 02 nhóm sinh viên NCKH.

Sản phẩm ứng dụng

- 01 Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu nanocomposite ZnO/(Au, Ag) sử dụng làm đế SERS đo nồng độ glucose từ 10-4 - 10-6M định hướng phát hiện bệnh tiểu đường thông qua xét nghiệm nước bọt. 

- 05 Đế SERS trên nanocomposite ZnO/Au có thể đo nồng độ glucose từ 10-4 – 10-6 M.

- 05 Đế SERS trên nanocomposite ZnO/Ag có thể đo nồng độ glucose từ 10-4 – 10-6 M.

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Trường ĐH Mỏ - Địa chất: Đưa kết quả nghiên cứu vào bài giảng, giáo trình phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

Phòng KHCN

Các bài viết khác