Văn phòng: Tầng 1, Nhà A,Phòng 106,Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 0243 7520356

Fax: 024.37520356

Email: ttkhcnmovamt@gmail.com

1. Quyết định thành lập:

  • Quyết định số: 534/QĐ, ngày 18 tháng 5 năm 1989 của Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề.
  • Quyết định số: 1896/QĐ-BGDĐT, ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm khai thác mỏ (Nay đổi tên là Trung tâm Khoa học Công nghệ Mỏ và Môi trường) hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí theo quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP).

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ mới nhất số: A-325, ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Chức năng chính của Trung tâm.

  • Nghiên cứu triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong lĩnh vực khai thác mỏ; Nghiên cứu quản trị doanh nghiệp mỏ; Nghiên cứu ứng dụng tin học trong thiết kế mỏ, Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý đất đai và khai thác tài nguyên khoáng sản; Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các công nghệ mới trong bảo vệ môi trường; Nghiên cứu, thiết kế chế tạo, sản xuất thử, lắp đặt các thiết bị điện và cơ khí; Nghiên cứu, thiết kế lắp đặt hệ thống cấp thoát nước công nghiệp và dân dụng; Áp dụng thử nghiệm một số công nghệ mới trong khai thác mỏ.
  • Dịch vụ KH&CN: Khảo sát, thăm dò khoáng sản rắn và nước; Khảo sát, xử lý nền móng công trình dân dụng và công nghiệp; Khảo sát, đo đạc địa hình các công trình và mỏ; Tư vấn đầu tư các dự án xây dựng công nghiệp, dân dụng và giao thông, thiết kế mỏ; Tư vấn đầu tư và triển khai các công trình môi trường trong hoạt động mỏ và công nghiệp; Tư vấn lập và thẩm tra các báo cáo đánh giá tác động môi trường, các dự án cải tạo, phục hồi môi trường; Thẩm tra các dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán các dự án đầu tư mỏ và công nghiệp; Quan trắc môi trường mỏ và Công nghiệp; Khai thác mỏ và khoan khai thác nước ngầm; Lập và thẩm tra quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình; Xây dựng, thẩm tra các định mức kinh tế - kỹ thuật; Giám sát thi công xây dựng lắp đặt các thiết bị công trình khai thác mỏ. Thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ; Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý kinh tế trong lĩnh vực khai thác mỏ, công nghiệp mỏ. Đào tạo sơ cấp nghề khoan nổ mìn. 
  • Cán bộ chính nhiệm và kiêm nhiệm của Trung tâm là 9 người. Ngoài ra, Trung tâm còn hợp tác hoạt động khoa học công nghệ với nhiều cộng tác viên là các nhà khoa học khác trong và ngoài trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Cán bộ Trung tâm hướng dẫn khách quốc tế thăm quan Công ty Cổ phần than Hà Lầm, Vinacomin

Cán bộ nghiên cứu của Trung tâm khảo sát hình ảnh của trạm quạt gió chính mỏ than Mạo Khê 

Cán bộ nghiên cứu của Trung tâm khảo sát trạm quạt gió chính mỏ than khu Bắc Mông Dương

Trung tâm hợp tác nghiên cứu khoa học với Công ty Thiết bị mỏ và tự động hóa Trung Quốc