Văn phòng: P.509 - Nhà C12 tầng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3838-7565

Email: khoamo@humg.edu.vn