Trần Đức Huân
GV. TS.Trần Đức Huân
Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Trần Đức Huân
Đơn vị Khoa Cơ - Điện, Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
Chức vụ Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1986
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550500
Số điện thoại nhà riêng 0972848404
Số điện thoại di động 0972848404
Email tranduchuan@humg.edu.vn