Văn phòng: Phòng 704, tầng 7 nhà C12 tầng khu A Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 37551110

Email: khoahocmaytinh@humg.edu.vn

 

1. Về Bộ môn

Bộ môn Khoa học Máy tính được đổi tên theo quyết định số 1250/QĐ-MĐC ngày 28 tháng 9 năm 2017 trên cơ sở bộ môn Tin học Mỏ. Hiện tại bộ môn đang quản lý 02 chuyên ngành: Khoa học máy tính ứng dụng và Tin học Mỏ.

Lực lượng giảng viên: 06 (02 Tiến sĩ Khoa học Máy tính, 04 Thạc sĩ CNTT)


2. Chương trình đào tạo 04 năm

- Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng (KHMTƯD):    Bắt đầu tuyển sinh từ K60 với mục tiêu đào tạo kỹ sư CNTT chuyên sâu về Khoa học dữ liệu, An toàn và bảo mật, Công nghệ di động.. Kỹ sư KHMTƯD có thể làm tại các tập đoàn Công nghệ thông tin trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực phát triển phần mềm, kiểm thử, quản trị hệ thống, an toàn bảo mật ..

 

3. Nghiên cứu khoa học

Chủ trì và tham gia: 02 đề cài cấp nhà nước, 04 đề tài cấp Bộ; 16 đề tài cấp cơ sở; 

Từ 2012-2017: Công bố trên 30 bài báo, báo cáo khoa học trên các tạp chí và hội nghị quốc tế có uy tín trong lĩnh vực CNTT .

Nghiên cứu khoa học sinh viên: Hàng năm, hướng dẫn từ 2 đến 3 nhóm sinh viên NCKH, nhiều năm liền đề tài NCKH của sinh viên bộ môn đã đạt giải cao tại các tiểu ban và phiên toàn thể. Trong đó có 2 đề tài được giải sinh viên NCKH của Bộ Giáo dục và Đào tạo (giải VIFOTEC). 


4. Mục tiêu và định hướng phát triển

Bộ môn tiếp tục phát huy những thế mạnh trong hoạt động đào tạo; NCKH và chuyển giao công nghệ; tập trung tiếp cận các xu hướng công nghệ mới hiện nay trong khoa học máy tính như công nghệ di động, khoa học dữ liệu, an toàn và bảo mật...Đẩy mạnh số lượng bài báo quốc tế trong các hội nghị, tạp chí chuyên ngành có uy tín, tham gia đào tạo sau đại học các chuyên ngành CNTT.


5. Các hình thức khen thưởng của tập thể và cá nhân trong đơn vị

Bộ môn được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen do lập thành tích xuất sắc. Trong nhiều năm học, Bộ môn đều được công nhận là “Tập thể lao động tiên tiến”. Một số cá nhân trong Bộ môn đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp cơ sở…và nhiều giấy khen của Hiệu trưởng và các cơ quan, tổ chức khác.