Văn phòng: Phòng 706, tầng 7 nhà C12 tầng khu A Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 37551109

Email: hethongthongtintrithuc@humg.edu.vn

1. Giới thiệu Bộ môn

Bộ môn Hệ thông thông tin và Tri thức được đổi tên theo quyết định số 117/QĐ-MĐC ngày 14 tháng 02 năm 2019 trên cơ sở bộ môn Tin học Cơ bản.

Bộ môn đảm nhận chức năng giảng dạy môn Tin học đại cương cho toàn trường, một số môn học của ngành CNTT và các môn học của chuyên ngành Hệ thống thông tin. Bên cạnh đó, Bộ môn tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế.

2. Thông tin về chuyên ngành Hệ thống thông tin

Hệ thống Thông tin tập trung vào thiết kế, quản trị và vận hành các hệ thống thông tin, phân tích dữ liệu, kết nối giữa các bên liên quan trong tổ chức, doanh nghiệp với các chuyên gia công nghệ thông tin, cũng như biết cách làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có lợi thế cạnh tranh hơn.

Kỹ sư CNTT chuyên ngành hệ thống thông tin là người có khả năng phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cho tổ chức; triển khai, vận hành và nâng cấp hệ thống thông tin, đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống, đảm bảo bảo mật dữ liệu; có khả năng xây dựng các hệ tri thức, hỗ trợ ra quyết định; phân tích các hệ thống dữ liệu lớn.

Với chuyên ngành này sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng của CNTT, các kiến thức chuyên sâu về phân tích, thiết kế, triển khai, vận hành và phát triển hệ thống thông tin, các kiến thức về dữ liệu và tri thức, dữ liệu lớn, các hệ hỗ trợ ra quyết định. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ đáp ứng được ngay yêu cầu của nhà tuyển dụng và có nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng nghiên cứu khoa học để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.

3. Chương trình đào tạo

- Thời gian đào tạo: 04 năm với 142 Tín chỉ

- Chương trình đào tạo được xây dựng và thường xuyên được cập nhật phù hợp và đáp ứng nhu cầu của của xã hội và cuộc CMCN lần thứ

4. Các hướng nghiên cứu

Hệ hỗ trợ ra quyết định và hệ thống thông minh, tích hợp hệ thống.

- Các công nghệ xử lý, phân tích dữ liệu, tri thức.

- Dữ liệu lớn (Big data).