Nhữ Thị Kim Dung
PGS.TSNhữ Thị Kim Dung
Đảng ủy viên Trường, Phó Trưởng phòng, Bí thư Đảng ủy Khoa, Trưởng bộ môn
Họ và tên Nhữ Thị Kim Dung
Đơn vị Đảng bộ, Đảng ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Tuyển khoáng, Phòng Đào tạo Sau đại học
Chức vụ Đảng ủy viên Trường, Phó Trưởng phòng, Bí thư Đảng ủy Khoa, Trưởng bộ môn
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 04.38361406
Email nhuthikimdung@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Quá trình công tác

1/2020 - nay: Phó trưởng phòng Đào tạo sau đại học, Trưởng bộ môn Tuyển khoáng, Thành viên Hội đồng trường, Bí thư Đảng bộ bộ phận Khoa Mỏ, ĐUV Đảng bộ Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội

3/2018 - 1/2020: Phó trưởng phòng Đào tạo sau đại học, Trưởng bộ môn Tuyển khoáng, Thành viên Hội đồng trường, Phó bí thư Đảng ủy BP khoa Mỏ, ĐUV Đảng bộ Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội

8/2017 - 3/2018: Phó trưởng phòng Đào tạo sau đại học, Phó trưởng bộ môn Tuyển khoáng, Thành viên Hội đồng trường, Phó bí thư Đảng ủy BP khoa Mỏ, ĐUV Đảng bộ Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội

7/2016 - 8/2017: Phó trưởng phòng Đào tạo sau đại học, Phó trưởng bộ môn Tuyển khoáng, Phó bí thư Đảng ủy BP khoa Mỏ, ĐUV Đảng bộ Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội

4/2015 - 10/2016: Trưởng khoa Mỏ, Phó trưởng bộ môn Tuyển khoáng, Phó bí thư Đảng ủy BP khoa Mỏ, ĐUV Đảng bộ Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội

12/2013 - 3/2018: Trưởng khoa Mỏ, Phó trưởng bộ môn Tuyển khoáng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội

10/2010 - 04/2015: Trưởng khoa Mỏ, Phó trưởng bộ môn Tuyển khoáng, ĐUV Đảng bộ BP khoa Mỏ, ĐUV Đảng bộ Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội

05/2009 - 12/2013: Phó trưởng khoa Mỏ, Phó trưởng bộ môn Tuyển khoáng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội

12/1997 - Nay: CBGD Bộ môn Tuyển khoáng, Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội

12/1995 - 12/1997: Cán bộ tập sự tại Bộ môn Tuyển khoáng, Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Hợp tác nghiên cứu thành phần vật chất, đề xuất qui trình chế biến, định hướng phương pháp khai thác và bảo vệ môi trường tài nguyên đất hiếm mỏ Nậm Xe, tỉnh Lai Châu, Việt Nam, Mã số NĐT.02.GER/15, Tham gia, Nghiệm thu 2018

2. Nghiên cứu tuyển nổi quặng apatit loại 3 Lào Cai trên thiết bị tuyển nổi cột có rửa bọt nhằm nâng cao chất lượng tinh quặng đáp ứng yêu cầu nguyên liệu sản xuất DAP, Mã số ĐTKHCN.083.18, Tham gia, Nghiệm thu 2018

3. Nghiên cứu công nghê và chế tạo thử nghiệm thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat để tuyển một số khoáng sản phi kim độ hạt thô tại Việt Nam, Mã số B2016-MDA-08DT, Tham gia, Nghiệm thu 12/2017

4. Nghiên cứu tận thu than trong đất đá lẫn than tại một số mỏ than vùng Quảng Ninh, Mã số B2016-MDA-07ĐT, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 12/2017

5. Thử nghiệm lần 2 và hoàn thiện bộ giáo trình môn học An toàn – vệ sinh lao động cho tất cả các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Mã số B2011-02-03ATLĐ, Tham gia, Nghiệm thu 2011

6. Nghiên cứu chế tạo thiết bị lắng cô đặc bùn than mịn dạng tấm nghiêng trong phòng thí nghiệm, Mã số B2010-02-81, Tham gia, Nghiệm thu 2010

7. Nghiên cứu khả năng tuyển than cám chất lượng thấp thuộc vùng Quảng Ninh bằng máy lắng lưới chuyển động, Mã số B2009-02-62, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2009

8. Nghiên cứu chế tạo thiết bị tuyển tầng sôi để tuyển than cấp hạt 0,1 – 1mm vùng Quảng Ninh trong phòng thí nghiệm, Mã số B2008-02-45, Tham gia, Nghiệm thu 2009

9. Nghiên cứu khả năng sử dụng máy lắng lưới chuyển động để tuyển than chất lượng xấu vùng Quảng Ninh, Tham gia, Nghiệm thu 2007

10. Nghiên cứu tận thu than sạch, nâng cao hiệu quả sử dụng than mỡ, nhằm giảm mất mát tài nguyên và chống ô nhiễm môi trường ở xưởng tuyển than Phấn Mễ, Tham gia, Nghiệm thu 2007

11. Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị tuyển nổi Jamenson để tuyển nổi mùn than, Mã số MS: B2014-02-17, Tham gia, Nghiệm thu 12/2015

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu tuyển quặng Cromit Cổ Định - Thanh Hóa cỡ hạt mịn bằng thiết bị tuyển siêu trọng lực Knelson và bàn đãi bùn, Mã số T18-03, Tham gia, Nghiệm thu 2018

2. Nghiên cứu công nghệ giảm hàm lượng lưu huỳnh trong quặng tinh sắt nhà máy tuyển đồng - Lào Cai, Mã số T17-19, Tham gia, Nghiệm thu 12/2017

3. Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm và xây dựng quy trình phân tích đặc tính trọng lực mẫu than hạt mịn 0,1 - 4mm trong môi trường nước không sử dụng dung dịch nặng, Mã số T15 – 17, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2015

4. Nghiên cứu mẫu công nghệ chế biến hợp lý quặng đồng vùng Tả Phời – Lào Cai, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2011

5. Nghiên cứu công nghệ chế biến hợp lý tinh quặng vàng Mỏ Trà năng – Lâm Đồng, Tham gia, Nghiệm thu 2009

6. Nghiên cứu công nghệ hợp lý tuyển và chế biến quặng vàng gốc Minh Lương – Lào Cai, Tham gia, Nghiệm thu 2008

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Nhu Thi Kim Dung, Vu Thi Chinh, Recovery of Clean Coal from the Contaminated Waste of Coal Mines in Quang Ninh Province, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 88 – 96, 2019

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Lê Việt Hà, Nhữ Thị Kim Dung, Nghiên cứu thu hồi Cromit cấp hạt 0,02-0,074mm bằng thiết bị tuyển Knelson và Bàn đãi bùn, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2019

2. 45. Phạm Văn Luận, Nhữ Thị Kim Dung, Lê Việt Hà, , Nghiên cứu thu hồi than sạch từ đất đá lẫn than của Công ty TNHH MTV Khe Sim – Tổng Công ty Đông Bắc, Tạp chí Công nghệ Mỏ 2018, 2018

3. 44. Vũ Thị Chinh, Nhữ Thị Kim Dung, Trần Thuận Đức, Nghiên cứu giảm hàm lượng lưu huỳnh trong tinh quặng sắt nhà máy tuyển đồng Sin Quyền – Lào Cai bằng phương pháp tuyển nổi, Tạp chí KHKT MĐC, 2017

4. Nhu Thi Kim Dung, Recovery of clean coal from the contaminated waste of Coc Sau coal mine, Journal of Mining and Earth Sciences, Vol. 58, Issue 6, 2017

5. Nhữ Thị Kim Dung, Vũ Thị Chinh, Lê Việt Hà, Trần Văn Được, Nghiên cứu thu hồi than sạch từ nguồn đất đá lẫn than của Công ty CP than Cọc Sáu bằng công nghệ tuyển kết hợp máy lắng lưới chuyển động - máy tuyển tầng sôi - tuyển nổi, Hội thảo KH - Hội KH & CN Mỏ VN, Tr 124 - 130, 2017

6. Nhữ Thị Kim Dung, Nghiên cứu công nghệ tuyển thu hồi chì từ quặng barit vùng Bắc Giang, Thông tin KHCN Mỏ, số 8/2016, Tr 25-28, 2016

7. Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Hữu Giang, Nghiên cứu tận thu than trong đất đá lẫn than ở Công ty CP than Núi Béo - Vinacomin, Tạp chí Công nghệ Mỏ, số 4/2016, Tr 55-57, 2016

8. Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Văn Luận, Nghiên cứu công nghệ tuyển thu hồi than sạch trong đất đá lẫn than ở các bãi thải tạm thuộc Công ty cổ phần than Đèo Nai – Vinacomin., HNKHKT Mỏ toàn quốc lần thứ XXV - 8/2016, Tr. 373 – 377, 2016

9. Nguyễn Hoàng Sơn, Nhữ Thị Kim Dung, Nghiên cứu tuyển nổi một số mẫu than hạt mịn vùng Hòn Gai – Cẩm Phả trong dung dịch nước biển, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 1 – 2016, Tr. 7 – 10, 2016

10. Nhữ Thị Kim Dung, Phân tích đặc tính trọng lực than cấp hạt nhỏ vùng Quảng Ninh bằng thiết bị tầng sôi, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 5 – 2015, Tr. 71 – 75, 2015

11. Nhữ Thị Kim Dung, Nghiên cứu công nghệ tuyển thu hồi chì từ quặng barit vùng Bắc Giang, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 3 – 2015, Tr. 9 – 12, 2015

12. Nhữ Thị Kim Dung, Ứng dụng phương pháp tạo tầng sôi để xác định tính khả tuyển của than, Tạp chí KHKT MĐC, số 49/01 – 2015, Tr.54 – 58, 2015

13. Nhữ Thị Kim Dung, Nghiên cứu thí nghiệm tuyển nổi sơ đồ mẫu quặng đồng Tả Phời, Lào Cai, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 2 – 2015, 2015

14. Nhữ Thị Kim Dung, Tiền xử lý huyền phù trong công nghệ tuyển khoáng bằng các biện pháp hóa học và vật lý, Hội thảo khoa học “Gắn kết nghiên cứu khoa học cơ bản với các lĩnh vực Mỏ - Địa chất – Dầu khí – Môi trường”, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

15. Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Thanh Hải, Kết quả nghiên cứu cải tiến máy lắng lưới chuyển động xây dựng phân xưởng tuyển để tuyển than chất lượng thấp vùng Quảng Ninh, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHCN Tuyển khoáng toàn quốc lần IV, 2014

16. Nhữ Thị Kim Dung, Phân tích chìm nổi than cấp hạt nhỏ sử dụng phương pháp tạo tầng sôi bằng nước, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHCN Tuyển khoáng toàn quốc lần IV, 2014

17. Nhữ Thị Kim Dung, Vũ Thị Chinh, Nghiên cứu công nghệ tuyển thu hồi chì từ quặng barit vùng Bắc Giang, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 21, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

18. 42 Nhữ Thị Kim Dung, Vũ Thị Chinh, Vũ Thị Ánh Tuyết, Nghiên cứu sơ đồ công nghệ kết hợp bàn đãi và tuyển nổi để tuyển tách chì – barit từ quặng barit mỏ Lăng Cao, Tân Yên, Bắc Giang, HNKHCN Mỏ toàn quốc lần thứ XXIV, Tr. 428 – 433, 2014

19. Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung và nnk, Nghiên cứu tuyển quặng graphit khu vực Yên Thái, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 5 – 2013, Tr.36-40, 2013

20. Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Hữu Giang, Lý thuyết quá trình chuyển động của hạt khoáng trong máy lắng lưới chuyển động, Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 1 – 2013, Tr.30-33, 2013

21. Nhữ Thị Kim Dung, Vũ Thị Chinh, Công nghệ tuyển trọng lực dùng máy lắng có áp, HNKH Mỏ toàn quốc, 2012

22. Nhữ Thị Kim Dung và NNK, Nghiên cứu tốc độ chuyển động của các hạt khoáng theo phương thẳng đứng trong máy lắng lưới chuyển động, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 3 – 2012, Tr.36-38, 2012

23. Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Hữu Giang, Khảo sát quy luật chuyển động của hạt khoáng trong máy lắng lưới chuyển động, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ 22, Tr 468 – 474, 2011

24. Nhữ Thị Kim Dung, Khảo sát sự phân tầng của vật liệu trong máy lắng lưới chuyển động, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 3, Tr 16 - 18, 2011

25. Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung, Kết quả nghiên cứu thiết kế dây chuyền công nghệ tuyển than chất lượng thấp mỏ than Hà Tu bằng máy lắng lưới chuyển động, Tuyển tập Báo cáo HNKH Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ 19, Quyển 1, Tr 161, 2010

26. Hoàng Hữu Đường, Phạm Hữu Giang và Nhữ Thị kim Dung, Nghiên cứu tuyển than chất lượng thấp mỏ Núi Béo trên máy lắng lưới chuyển động bán công nghiệp, Tuyển tập Báo cáo HNKH Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ 19, Quyển 1, Tr 154, 2010

27. Nhữ Thị Kim Dung và Phạm Thanh Hải, Nghiên cứu tốc độ chuyển động của hạt khoáng trong máy lắng lưới chuyển động, Tuyển tập Báo cáo HNKH Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ 19, Quyển 1, Tr 147, 2010

28. Phạm Hữu Giang và Nhữ Thị Kim Dung, Nghiên cứu tuyển than độ tro co trên máy lắng lưới chuyển động cong, Tuyển tập Báo cáo HNKHCN Tuyển khoáng toàn quốc lần thứ III, Tr 310, 2010

29. Nhữ Thị Kim Dung, Một số thiết bị mới trong lĩnh vực tuyển than., Tuyển tập Báo cáo HNKHCN Tuyển khoáng toàn quốc lần thứ III, Tr 292, 2010

30. Nhữ Thị Kim Dung và NNK, Nghiên cứu tuyển than Hà Tu, Núi Béo độ tro cao trên máy lắng lưới chuyển động cong, Đặc san Than - Khoáng sản Việt Nam - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tr 107, 2009

31. Phạm Hữu Giang và Nhữ Thị Kim Dung, Nghiên cứu tuyển than độ tro cao thuộc Mỏ Hà Tu và Núi Béo trên máy lắng lưới chuyển động bán công nghiệp, Tuyển tập Báo cáo HNKHKT Mỏ toàn quốc lần thứ XX, Tr 219, 2009

32. Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Hữu Giang, Nghiên cứu tuyển than cấp hạt 3 - 15 mm độ tro cao trên máy lắng lưới chuyển động cong, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 6, Tr 20, 2009

33. Nhữ Thị Kim Dung và NNK, Nghiên cứu tuyển than độ tro cao thuộc Mỏ Hà Tu và Núi Béo trên máy lắng lưới chuyển động bán công nghiệp, Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 4, Tr 39, 2009

34. Nhữ Thị Kim Dung và NNK, Nghiên cứu khả năng tuyển than chất lượng xấu bằng máy lắng lưới chuyển động, Tuyển tập Báo cáo HNKH lần thứ 18, Quyển 1, Tr 40, 2008

35. Nhữ Thị Kim Dung và NNK, Nâng cao chất lượng than cám nguyên khai thuộc công ty tuyển than Cửa Ông, Tuyển tập Báo cáo HNKH lần thứ 16, Quyển 1, Tr 185, 2004

36. Nhữ Thị Kim Dung, Dùng Thiobacilus ferrooxidans để tuyển nổi khoáng vật sunfua, Tuyển tập các công trình khoa học kỹ thuật Mỏ, số 6, Tr 280 – 285, 2001

37. Nhữ Thị Kim Dung, Nghiên cứu tuyển nổi than hỗn hợp Mỏ Khánh Hoà, Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ Địa chất, Tập 31, Tr 33 - 37, 2000

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Waldema Mijal, Nguyễn Ngọc Phú, Nhữ Thị Kim Dung, Nguyễn Hoàng Sơn, Coal mining and coal preparation in Vietnam, International Coal a – IMPC-Eurasia 2019, , 2019

2. Nhữ Thị Kim Dung, Vũ Thị Chinh, Recovery of clean coal from the contaminated waste of Quang Ninh province - Viet Nam, POL-VIET 2019, , 2019

3. Nhu Thi Kim Dung, Pham Huu Giang, Study on clean coal recovery from the contaminated waste, Proceedings of the ESASGD 2016, P. 153-158, 2016

4. Pham Huu Giang and Nhu Thi Kim Dung, Study on concentrating beach sand from Southern Ham Thuan, Binh Thuan Province, Vietnam, ASEAN++2014 Moving Forward, Vung Tàu, , 2014

5. Tran Trung Toi, Nhu Thi Kim Dung et al, Bismuth extraction from Nui Phao Bismuth flotation concentrate, ASEAN++2014 Moving Forward, Vung Tàu, , 2014

6. Pham Huu Giang, Nhu Thi Kim Dung, Hoang Huu Duong, Results of the Research and Construction of a Moving Screen Jigging Technologycal Line for Treatment of Low Grade Coal, ASEAN++2013 Moving Forward, Chiang Mai, Thailand, , 2013

7. NGUYEN Hoang Son, NHU Thi Kim Dung, Two- stage flotation flowsheets for the Apatite-Carbonate Ore Lao Cai, Vietnam, Proceedings of International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Hanoi, Vietnam,, P.219-221, 2012

8. NHU Thi Kim Dung et al, Recover of Copper from Ta Phoi-Lao Cai Ore Samples by Flotation, Proceedings of International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Hanoi, Vietnam, P.230-235, 2012

9. 18. Nhu Thi Kim Dung, Use of Moving Screen Jig for Processing Low Quality Coal in Quang Ninh, Proceedings of International Symposium on Earth Science and Technology 2011 (CINEST), Kyushu University, Fukuoka, Japan, P. 545-546, 2011

10. Phạm Hữu Giang và Nhữ Thị Kim Dung, Technology of treating Quang Ninh low quality coal to gather clean coal and prevent environment pollution, Workshop on Mining environmental problem and protection, , 2009

11. Nhữ Thị Kim Dung và NNK, Cleaning small size lowgrade coal by movable screen jig, Advances in mining and tunneling, Tr 374, 2008

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nhữ Thị Kim Dung, Vũ Thị Chinh, Trần Văn Được, Sử dụng một số thiết bị tuyển phù hợp để thu hồi than sạch từ loại than có độ tro cao vùng Quảng Ninh, HTKH Hội KH&CN Mỏ VN, , 2019

2. Nhữ Thị Kim Dung, Vũ Thị Chinh, Công nghệ kết hợp máy lắng lưới chuyển động-máy tuyển tầng sôi-tuyển nổi thu hồi than sạch từ đất đá lẫn than ở một số mỏ than vùng Hòn Gai-Cẩm Phả, HN toàn quốc KH Trái đất và TN với PTBV (ERSD 2018), Tr 203-208, 2018

3. Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Hữu Giang, Phạm Văn Luận, Nghiên cứu công nghệ tuyển đất đá lẫn than ở một số mỏ than vùng than Quảng Ninh, Tuyển tập báo cáo HNKHCN Tuyển khoáng toàn quốc lần thứ V, Tr 242-250, 2018

4. Nguyễn Hoàng Sơn, Nhữ Thị Kim Dung, Nghiên cứu tuyển nổi một số mẫu than hạt mịn khu vực Hòn Gai – Cẩm Phả trong dung dịch nước biển, Tuyển tập báo cáo HNKHCN Tuyển khoáng toàn quốc lần thứ V, Tr 229-234, 2018