Văn phòng: Phòng 3.02, Tầng 3 Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38.38.5095

Fax: 024.38.398.633

1. Lịch sử phát triển

Ban chấp hành Công đoàn lâm thời Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập tháng 9/1966 với 60 đoàn viên. Sau hơn 1 năm thành lập, Công đoàn Trường không ngừng phát triển và lớn mạnh với gần 500 đoàn viên với 63 tổ công đoàn và 18 công đoàn bộ phận. Để đáp ứng với với tình hình thực tế, Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ I, nhiệm kỳ 1968 - 1970 đã được tổ chức vào ngày 31/3/1968.

Trải qua hơn 50 năm với 23 kỳ Đại hội, các thế hệ công đoàn viên đã đoàn kết, năng động sáng tạo trong công tác, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường đề ra. Công đoàn Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã vinh dự được tặng thưởng 01 Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước, nhiều Cờ và Bằng khen thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Giáo dục Việt Nam, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”.

2. Danh sách Chủ tịch Công đoàn Trường các thời kỳ

TT

Họ và tên

Nhiệm kỳ

Thời gian

1

Nguyễn Kỉnh

1

4/1968 – 7/1970

2

Phạm Quang Miện

2,3,4,5

7/1970 – 12/1976

3

Nguyễn Phô

6,7,8,9,10

12/1976 - 1984

4

Nguyễn Văn Cận

11

1984 – 3/1986

5

Phạm Quang Quý

12,13

3/1986 – 5/1991

6

Đặng Văn Bát

14,15,16

5/1991 – 6/1999

7

Nguyễn Trọng San

17,18

6/1999 – 12/2004

8

Đỗ Cảnh Dương

19,20

12/2004 – 6/2008

9

Đỗ Hữu Tùng

20,21,22

6/2008 – 1/2018

10

Hoàng Anh Dũng

23

1/2018 - 5/2023

11 Nguyễn Việt Hà 24 6/2023 đến nay

3. Cơ cấu (tính đến tháng 6/2023)

- Tổng số công đoàn viên: 703 người                Nữ: 310 người

- Tổng số ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường: 9 người

- Tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường: 15 đơn vị.

- Công đoàn bộ phận: 11 đơn vị.

- Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn bộ phận: 56 đơn vị.

4. Khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ XXIV

 “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển”

5. Chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ XXIV

a) Nhóm chỉ tiêu Công đoàn tham gia thực hiện

- Phấn đấu có trên 80% cán bộ là giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên; trong đó có trên 30% là trình độ tiến sĩ.

- Hàng năm có trên 40% CBNGNLĐ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và 15% CBNGNLĐ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Trường;

- Giữ vững danh hiệu Trường đạt “Xanh - Sạch - Đẹp”; Đơn vị trường học đạt chuẩn văn hoá.

- Phối hợp với Chính quyền chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức cấp cơ sở đúng thời gian, đúng quy định và tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức Trường hàng năm.

b) Nhóm chỉ tiêu tổ chức công đoàn thực hiện

-  100% đoàn viên được học tập, tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường và Nghị quyết Công đoàn cấp trên;

- 100% các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn đăng ký thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn và Ngành Giáo dục phát động;

- Phấn đấu trên 90% tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận đạt vững mạnh;

- Công đoàn Trường đạt vững mạnh; Phấn đấu được tặng cờ thi đua đơn vị vững mạnh xuất sắc của Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

- Phấn đấu ít nhất 90% đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc; Được Công đoàn Trường khen thưởng khoảng 50%; tặng giấy khen: khoảng 10%.

- Phấn đấu trên 95% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, trong đó đạt xuất sắc được Công đoàn Trường khen thưởng khoảng 50%.

- 100% cán bộ, đoàn viên không vi phạm các tệ nạn xã hội và thực hiện tốt chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

- Phát triển 100% người lao động mới được ký kết hợp đồng và tuyển viên chức vào tổ chức công đoàn.      

- 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng nghiệp vụ.

- Bồi dưỡng và giới thiệu được ít nhất 50 công đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát huy những thành tích đạt được, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục phấn đấu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XXIV, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam góp phần đưa Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhanh chóng phát triển, hội nhập và đạt trình độ quốc tế./.

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC