Văn phòng: Phòng F101- Nhà F, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Email: doanthanhnien@humg.edu.vn

Giới thiệu chung về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập năm 1966. Trải qua hơn 57 năm xây dựng và trưởng thành, với chức năng là một tổ chức chính trị  - xã hội, Đoàn Thanh niên trường có nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên sinh viên; tổ chức hỗ trợ sinh viên và giáo viên trẻ trong học tập, nghiên cứu khoa học và giảng dạy; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội; hoạt động chung sức cùng cộng đồng; làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, nòng cốt đối với tổ chức Hội Sinh viên và tích cực tham gia xây dựng Đảng.

Cơ cấu tổ chức

Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm: 21 đồng chí, Ban thường vụ gồm có 07 đồng chí với 01 đồng chí Bí thư và 01 đồng chí Phó Bí thư. Đoàn Thanh niên Trường hiện đang trực tiếp quản lý 11 Liên chi đoàn các khoa với 252 chi đoàn sinh viên, 02 chi đoàn cán bộ trực thuộc, 02 đội Sinh viên tình nguyện là đội Thanh niên Xung kích và đội Tuổi trẻ. Số đoàn viên hiện tại của Đoàn trường là gần 10.000 đoàn viên.

Mục tiêu và định hướng trong nhiệm kỳ 2022 - 2024

- Đoàn trường chú trọng xây dựng các trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho đoàn viên thanh niên, phấn đấu nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn, xây dựng thế hệ đoàn viên thanh niên kỷ luật, nhân ái, thanh lịch, văn minh góp phần xây dựng văn hóa Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, thực hiện tốt chức năng của tổ chức Đoàn, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

- Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, đặc biệt coi trong công tác các bạn, xây dựng Đoàn gắn với các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ.

- Tập trung đẩy mạnh các phong trào phát triển Thủ đô và bảo vệ Tổ quốc, các chương trình đồng hành, hỗ trợ đoàn viên sinh viên.

- Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động với chủ đề “Tôi yêu Hà Nội” góp phần xây dựng một thế hệ những người trẻ văn minh, thanh lịch và hiện đại.

- Xây dựng củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn đối với Hội sinh viên; tích cực tham gia công tác phát triển Đảng.

- Thực hiện các công trình phần việc thanh niên.

Fanpages FB: http//www.facebook.com/DTNHSV