Văn phòng: Tầng 1 Nhà F, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3838.7571

Email: doanthanhnien@humg.edu.vn

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển và những dấu mốc quan trọng của Đoàn Thanh niên Trường

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập năm 1966. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, với chức năng là một tổ chức chính trị  - xã hội, Đoàn trường có nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên sinh viên; tổ chức hỗ trợ sinh viên và giáo viên trẻ trong học tập, nghiên cứu khoa học và giảng dạy; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội; hoạt động chung sức cùng cộng đồng; làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, nòng cốt đối với tổ chức Hội Sinh viên và tích cực tham gia xây dựng Đảng.

Trong chiến tranh, Nhà trường đã nhiều lần di chuyển địa điểm từ Hà Nội lên Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Thái và cuối cùng lại trở về Thủ đô. Tại bất cứ thời điểm nào, dù khó khăn gian khổ, thiếu thốn đến đâu, tuổi trẻ Nhà trường cũng luôn nêu cao tinh thần phấn đấu vươn lên đáp ứng những yêu cầu mà thực tiễn đặt ra.

Năm 1972, khi đế quốc Mỹ oanh tạc Miền Bắc, tuổi trẻ Nhà trường đã tích cực tham gia phong trào “Ba sẵn sàng” do Trung ương Đoàn phát động, phong trào “Tình nguyện lên đường chống Mỹ” do Đoàn Trường phát động. Hàng ngàn lá đơn tình nguyện, hàng trăm thầy và trò Nhà trường đã tạm gác bút nghiên, tạm xa mái trường thân yêu tòng quân bảo vệ Tổ quốc. Nhiều đồng chí đã hy sinh và vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Các cán bộ trẻ và sinh viên đã tham gia công trình H8 đào hầm trú ẩn cho máy bay.

Năm 1979, 1000 đoàn viên là cán bộ, sinh viên Nhà trường đã tham gia xây dựng phòng tuyến Ngân Sơn để bảo vệ Thủ đô và đất nước. Đầu những năm 1980 ở Bắc Thái, Đoàn trường đã góp phần khẳng định vai trò, vị trí của Nhà trường trong địa phương thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống bão lụt. Đoàn Trường luôn là lá cờ đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Bắc Thái.

Khi chuyển trường về Hà Nội (1982), với vai trò xung kích, tuổi trẻ Nhà trường đã hăng hái tham gia lao động cộng sản, đóng góp hàng ngàn ngày công để xây dựng Thủ đô và trường mới, đặc biệt năm 1984 - 1985, hưởng ứng chủ trương của Thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên Trường là một trong những đơn vị đầu tiên tích cực tham gia và đóng góp hơn 2000 ngày công đào hồ Thành Công và lao động công ích xây dựng Thủ đô. Để đưa được điện lưới về trường, Đoàn Trường đã nhận xây dựng đường điện từ Nông Lâm về khu B.Từ năm 1984 đến nay Đoàn trường liên tục được công nhận là đơn vị xuất sắc toàn diện của Cụm Đoàn số 4 và Thành đoàn Hà Nội. Nhiều tập thể và cá nhân đã được Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội khen thưởng.

2. Cơ cấu tổ chức

 Ban chấp hành Đoàn trường gồm 21 đồng chí; quản lý 9 Liên chi đoàn các khoa, 3 chi đoàn cán bộ trực thuộc, 230 chi đoàn cơ sở, trên 16.000 đoàn viên.

3. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

- Thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên sinh viên.

- Thực hiện phong trào 5 xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô”.

- Thực hiện phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

- Xây dựng tổ chức Đoàn, phát huy vai trò nòng cốt chính trị đối với Hội Sinh viên trường, tích cực tham gia xây dựng Đảng.

Dưới sự lãnh chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội,  Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường, Đoàn thanh niên Nhà trường đã có những bước phát triển mới. Đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp cũng đã từng bước trưởng thành, chất lượng các hoạt động được nâng cao, vai trò của tuổi trẻ thông qua các phong trào đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện. Vị trí của tổ chức Đoàn trong Nhà trường từng bước được khẳng định và đã có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. 

4. Mục tiêu và định hướng trong giai đoạn tới của Đoàn trường:

- Đoàn trường chú trọng xây dựng các trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho đoàn viên thanh niên, phấn đấu nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn, xây dựng thế hệ đoàn viên thanh niên kỷ luật, nhân ái, thanh lịch, văn minh góp phần xây dựng văn hóa Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- Tiếp tục đẩy mạnh và triển khai hiệu quả phong trào 5 xung kích tham gia đổi mới và hiện đại hóa Nhà trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội Thủ đô và đất nước”, thiết thực hướng tới lễ kỷ niệm 50 năm lịch sử truyền thống Nhà trường.

- Tiếp tục triển khai thiết thực phong trào “Đồng hành cùng đoàn viên thanh niên rèn đức, luyện tài lập thân lập nghiệp”.

- Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động với chủ đề “Tôi yêu Hà Nội” góp phần xây dựng một thế hệ những người trẻ văn minh, thanh lịch và hiện đại.

- Xây dựng củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn đối với Hội sinh viên; tích cực tham gia công tác phát triển Đảng.

- Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “5 tiết kiệm”

- Thực hiện các công trình phần việc thanh niên.

5. Các hình thức khen thưởng của tập thể và cá nhân:

Với những đóng góp có hiệu quả và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã được Nhà nước, Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội, các ban ngành đoàn thể tặng nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; danh hiệu “Lá cờ đầu” của tỉnh Đoàn Bắc Thái; nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn; bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bằng khen của Thành đoàn Hà Nội; các Đội Sinh viên tình nguyện được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khen thưởng nhiều năm liền. Nhiều cá nhân đã được nhận Huy chương “Vì thế hệ trẻ”, Huy chương và bằng khen của Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội.