53 năm qua từ một khoa của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đến nay Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã trở thành một trường đại học chuyên ngành lớn và duy nhất của cả nước đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ đại học và trên đại học về các lĩnh vực điều tra và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, đo đạc lãnh thổ, lãnh hải và quản lý đất đai. Trong 53 năm phấn đấu xây dựng và phát triển, Tập thể Nhà trường luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất và chiến đấu, nên được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý:

     Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2016

     Huân Chương Hồ Chí Minh năm 2006

     Danh hiệu Anh hùng Lao động  năm 2004

     Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2001

     Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 1996

     Huân chương Độc lập hạng Ba năm 1990

     Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1986

     Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1981

     Huân chương Lao động hạng Ba năm 1976

Liên tục nhiều năm Nhà trường được công nhận là “Tập thể Lao động Xuất sắc”. Năm 1998, 2011 được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ năm 2011, 2016.

Công đoàn Trường đã được tặng thưởng: 1 Huân chương Lao động hạng 3; 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 7 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Việt Nam; 12 Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; 10 Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã được tặng thưởng: 15 Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh; 20 Bằng khen của Thành Đoàn Thành phố Hà Nội.

Các tập thể, cá nhân thuộc Nhà trường đã được tặng thưởng: Bộ môn Khai thác Hầm lò được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới năm 2000; Khoa Mỏ được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng 3; 6 cá nhân được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ; 25 đơn vị được tặng Huân chương Lao động các hạng; 19 cá nhân được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 17 tập thể và 26 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 158 lượt tập thể và 422 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 29 cá nhân được tặng Bằng khen của ủy ban Nhân dân Tỉnh và các Bộ, Ngành khác.

Các phần thưởng cao quý được Đảng và Nhà nước trao tặng 

 

anhhunglaodong

 

huanchuong

 
 

2004

 

2006

 

hc doc lap hang1

 

hc doc lap hang2

 

hc doc lap 3

1991

 

1996

 

2001

hc doc lap 1

hc doc lap 2

 hc lao dong 3

1978 

1983

 1986

co_thi_dua

Cờ của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng Đơn vị xuất sắc  

 
don_nhan_anh_hung_lao_dong   Don_huan_chuong_HCM

Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Trao tặng Danh Hiệu Anh Hùng lao động cho Trường Đại học Mỏ-Địa chất

 

Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân

Trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Trường Đại học Mỏ-Địa chất 

     
   

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Trao tặng Huân chương Độc lập Hạng ba cho Trường Đại học Mỏ - Địa chất