• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/01/2018
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/01/2018
Ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 02/2018/TT-BGDĐT Ngày ban hành 26/01/2018
Loại văn bản Văn bản quản lý NV KHCN cấp Bộ Lĩnh vực văn bản Khoa học Công nghệ
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...