• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/11/2017
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/11/2017
Hướng dẫn xây dựng Nhóm nghiên cứu, Nhóm nghiên cứu mạnh thuộc Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số ký hiệu 674/MĐC-KHQT Ngày ban hành 07/11/2017
Loại văn bản Văn bản quản lý NV KHCN cấp Trường Lĩnh vực văn bản Khoa học Công nghệ
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...