• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/07/2019
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/07/2019
Kế hoạch hoạt động Khoa học, Công nghệ năm học 2019-2020
Số ký hiệu MDC-KHCN Ngày ban hành 01/07/2019
Loại văn bản Kế hoạch hoạt động KHCN Lĩnh vực văn bản Khoa học Công nghệ
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...