Nâng cao năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho phòng thí nghiệm bản đồ số địa hình

05/10/2016

Lĩnh vực nghiên cứu: Trắc địa  
Trạng thái: Finished  
Thành viên: Đinh Công Hòa  
Trong chương trình hợp tác với
  • Vụ KH - CN, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu dự kiến: 2008-01-01 Ngày kết thúc dự kiến: 2009-12-31