Danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2022

25/01/2022

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Đơn vị

(Bộ môn)

Mã số

Ghi chú

I

Đề tài KH&CN

1

Xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực số của sinh viên Việt Nam và khuyến nghị chính sách quản lý

ThS Phạm Thị Nguyệt

 Bộ môn Tin học Kinh tế

T22-01

Đã nghiệm thu

2

Nghiên cứu phương pháp tăng cường độ chính xác trong xử lý dữ liệu LiDAR phục vụ công tác cảnh báo đối tượng gây ảnh hưởng hành lang an toàn lưới điện

ThS Nguyễn Thị Hữu Phương

 Bộ môn Công nghệ phần mềm

T22-03

Đã nghiệm thu

3

Nghiên cứu xây dựng extension trong môi trường ArcGIS Pro phục vụ đánh giá nguy cơ thiên tai dựa trên phương pháp học sâu

ThS Hoàng Anh Đức

 Bộ môn Công nghệ phần mềm

T22-04

 Đã nghiệm thu

4

Nghiên cứu xây dựng mô hình học sâu phân tích dữ liệu chuỗi thời gian dự báo doanh số

ThS Nguyễn Thu Hằng

 Bộ môn Tin học Kinh tế

T22-05

Đã nghiệm thu

5

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống định vị thời gian thực (Real-time Locating System - RTLS) dùng công nghệ băng thông siêu rộng (UWB) trong môi trường không có định vị vệ tinh

ThS Nguyễn Tiến Sỹ

 Bộ môn Điện - Điện tử

T22-06

Đã nghiệm thu

6

Nghiên cứu tính toán, thiết kế và chế tạo xe đẩy đa năng cho bệnh nhân

TS Nguyễn Khắc Lĩnh          

 Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp

T22-07

Đã nghiệm thu

7

Nghiên cứu, tính toán thiết kế và chế tạo bơm hút chân không kiểu Roots.

ThS Nguyễn Thanh Tùng

 Bộ môn Kỹ thuật cơ khí

T22-08

Đã nghiệm thu

8

Nghiên cứu tính toán thiết kế chế tạo mô hình hệ thống điều hòa không khí trên ô tô phục vụ công tác thí nghiệm cho sinh viên ngành kỹ thuật ô tô trường ĐH Mỏ - Địa chất.

ThS Nguyễn Thế Hoàng

 Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp

T22-09

Đã nghiệm thu

9

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế và chế tạo mô hình bộ hiệu chuẩn thiết bị đo lưu lượng dòng khí thấp áp, lưu lượng 20 m3/h

ThS Nguyễn Sơn Tùng

 Bộ môn Kỹ thuật cơ khí

T22-10

Đã nghiệm thu

10

Nghiên cứu chế tạo nano selen bằng phương pháp solution plasma định hướng làm tác nhân kháng khuẩn trong lĩnh vực y sinh

ThS Trần Ngọc Tuân

 Bộ môn Lọc - Hóa dầu

T22-11

Đã nghiệm thu

11

Nghiên cứu xử lý lắng đọng muối trong ống khai thác của các giếng dầu khí ở giàn BKThTC1, mỏ Thỏ Trắng

ThS Vũ Thiết Thạch

 Bộ môn Khoan Khai thác

T22-12

Đã nghiệm thu

12

Ứng dụng phân tích tướng địa chấn trong xác định tướng đá và cổ môi trường trầm tích tầng Oligocene trên và Miocene dưới khu vực lô Y, bể Cửu Long

ThS Bùi Thị Ngân

 Bộ môn Địa chất dầu khí

T22-13

Đã nghiệm thu

13

Nghiên cứu dự báo và tối ưu hóa tốc độ cơ học khoan cho các giếng khoan dầu khí mỏ Cá Tầm

ThS Vũ Hồng Dương

 Bộ môn Địa vật lý

T22-14

Đang thực hiện

14

Ứng dụng mạng nơ - ron nhân tạo(ANN) dự báo lưu lượng cho các giếng dầu khai thác bằng phương pháp gaslift tại mỏ Hải Sư Trắng, bể Cửu Long

TS Nguyễn Minh Hòa

 Bộ môn Địa chất dầu khí

T22-15

Đang thực hiện

15

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo để thành lập bản đồ dự báo phân bố và chất lượng đá chứa cát kết tuổi Oligocen muộn khu vực lô 09.2/10 bể Cửu Long

ThS Nguyễn Duy Mười

 Bộ môn Địa chất dầu khí

T22-16

Đã nghiệm thu

16

Lập mô hình giải số phương trình vi phân với điều kiện biên trên phần mềm toán học Maple

TS Hoàng Ngự Huấn

 Bộ môn Toán

T22-17

Đã nghiệm thu

17

Nghiên cứu chế tạo vật liệu ABO3 (A = Bi, La; B = Fe, Mn) pha tạp định hướng sử dụng trong pin nhiên liệu ôxít rắn

TS Đào Việt Thắng

 Bộ môn Vật lý

T22-18

Đã nghiệm thu

18

Nghiên cứu chế tạo, khả năng kiểm soát giải phóng thuốc lovastatin từ hệ tổ hợp polyaniline /chitosan/carragennan/lovastatin

TS Hà Mạnh Hùng

 Bộ môn Hóa

T22-19

Đã nghiệm thu

19

Tổng hợp nano composit HAp/SPION bằng phương pháp đồng kết tủa ứng dụng trong xử lý thuốc nhuộm Congo đỏ

ThS Đỗ Thị Hải

 Bộ môn Hóa

T22-20

Đã nghiệm thu

20

Ước lượng hàm mật độ và xác suất đuôi cho nghiệm khả vi Malliavin của một số phương trình vi phân ngẫu nhiên

ThS Nguyễn Thu Hằng

 Bộ môn Toán

T22-21

Đã nghiệm thu

21

Đặc điểm thạch học các đá metacarbonat trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và khả năng sử dụng làm đá mỹ nghệ

ThS Lê Thị Ngọc Tú

 Bộ môn Khoáng thạc và Địa hóa

T22-22

Đã nghiệm thu

22

Đánh giá tác động của sự biến động nền địa chất khu vực thành phố Hội An và vùng lân cận, Quảng Nam phục vụ quản lý và phát triển bền vững đô thị

TS Ngô Thị Kim Chi

 Bộ môn Địa chất

T22-23

Đã nghiệm thu

23

Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán, dự báo khả năng tiêu thoát, trữ lũ khu vực Rạch Bầu Hạ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên theo các kịch bản biến đổi khí hậu.

ThS Vũ Thu Hiền

 Bộ môn Địa chất thủy văn

T22-24

Đã nghiệm thu

24

Nghiên cứu đặc tính hóa lý của nguyên liệu sericit khu vực Sơn Bình, Hà Tĩnh theo các mức nhiệt độ nung khác nhau và định hướng sử dụng

TS Nguyễn Thị Thanh Thảo

 Bộ môn Tìm kiếm thăm dò

T22-25

Đã nghiệm thu

25

Phân vùng nguy cơ hóa lỏng của cát khu vực quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ quy hoạch, phát triển bền vững không gian ngầm đô thị

ThS Nguyễn Văn Hùng

 Bộ môn Địa chất công trình

T22-26

Đã nghiệm thu

26

Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo tình trạng sinh viên bỏ học tại trường Đại học Mỏ- Địa chất

ThS Nguyễn Thị Hường

 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp mỏ

T22-27

Đã nghiệm thu

27

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác kế toán các khoản dự phòng tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

ThS Nguyễn Thị Minh Thu

 Bộ môn Kế toán doanh nghiệp

T22-28

Đã nghiệm thu

28

Nghiên cứu tác động của công đoàn đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiêp than – khoáng sản Việt Nam 

ThS Nguyễn Thanh Thảo

 Bộ môn Kinh tế cơ sở

T22-29

Đã nghiệm thu

29

Nghiên cứu đóng góp của các thành phần trong chuỗi giá trị tre luồng cho sự phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Thanh Hóa

TS Trần Văn Hiệp

 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Địa chất - Dầu khí

T22-30

Đã nghiệm thu

30

Xây dựng mô hình dự báo kiệt quệ tài chính cho các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

TS Nguyễn Thị Kim Oanh

 Bộ môn Kế toán doanh nghiệp

T22-31

Đã nghiệm thu

31

Nghiên cứu hoàn thiện công tác kế hoạch tại các doanh nghiệp công nghiệp mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

TS Lê Đình Chiều

 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Mỏ

T22-32

Đã nghiệm thu

32

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học Mỏ - Địa chất của người học

ThS Nguyễn Thu Hà

 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Địa chất - Dầu khí

T22-33

Đã nghiệm thu

33

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhận diện, đánh giá, kiểm soát  rủi ro an toàn, vệ sinh lao động cho hoạt động khai thác đá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TS Đỗ Ngọc Hoàn

 Bộ môn Khai thác lộ thiên

T22-34

Đã nghiệm thu

34

Nghiên cứu lựa chọn phương án khai thác hợp lý lò chợ vỉa L7 cánh Đông đảm bảo độ ổn định khu vực kho cụm sàng G9, Công ty Cổ phần than Mông Dương – Vinacomin

TS Đỗ Anh Sơn

 Bộ môn Khai thác hầm lò

T22-35

Đã nghiệm thu

35

Nghiên cứu hoàn thiện một số thông số hệ thống khai thác nhằm đảm bảo an toàn và  hiệu quả cho một số mỏ đá ốp lát ở  khu vực tỉnh Bình Định

ThS Phạm Văn Việt

 Bộ môn Khai thác lộ thiên

T22-36

Đã nghiệm thu

36

Nghiên cứu quá trình nung hoàn nguyên bằng than Na Dương để thu hồi niken và coban trong đuôi thải nhà máy tuyển quặng cromit Cổ Định, Thanh Hóa

ThS Phùng Tiến Thuật

 Bộ môn Tuyển khoáng

T22-37

Đã nghiệm thu

37

Nghiên cứu lựa chọn hệ thống khai thác nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả khai thác cho các mỏ đá có điều kiện địa hình núi cao, dốc đứng, diện khai thác nhỏ hẹp tại khu vực Thanh Hóa

TS Trần Đình Bão    

 Bộ môn Khai thác lộ thiên

T22-38

Đã nghiệm thu

38

Nghiên cứu tổng hợp than hoạt tính từ lá tre để xử lý màu azo và vi sinh vật trong nước thải dệt nhuộm

TS Trần Thị Thu Hương         

 Bộ môn Địa sinh thái & CNMT

T22-39

Đã nghiệm thu

39

Nghiên cứu khả năng hấp thụ các đồng vị phóng xạ  của thực vật (rau) trồng tại khu vực mỏ đất hiếm Mường Hum, Bát Xát, Lào Cai

ThS Nguyễn Văn Dũng

 Bộ môn Môi trường cơ sở

T22-40

Đã nghiệm thu

40

Tổng hợp và xác định đặc tính của vật liệu nano TiO2 dạng anatase biến tính đất hiếm nhằm nâng cao hiệu quả quang xúc tác trong vùng ánh sáng khả kiến để xử lý thuốc kháng sinh trong nước thải bệnh viện

TS Nguyễn Hoàng Nam

 Bộ môn Kỹ thuật môi trường

T22-41

Đã nghiệm thu

41

Nghiên cứu dự báo khả năng phục hồi sinh thái tại khu vực khai thác khoáng sản tỉnh Lào Cai bằng ảnh viễn thám và các mô hình phân tích dữ liệu lớn.

ThS Phan Thị Mai Hoa     

 Bộ môn Môi trường cơ sở

T22-42

Đã nghiệm thu

42

Xác định độ ẩm đất tỉnh Đắk Nông sử dụng ảnh radar Sentinel-1.

TS Vũ Thị Phương Thảo       

 Bộ môn Địa sinh thái & CNMT

T22-43

Đã nghiệm thu

42

Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 (CVI Map)

TS Nguyễn Thị Thu Hương

Bộ môn Trắc địa Phổ thông và sai số

T22-44

Đã nghiệm thu

43

Nghiên cứu công nghệ bay quét LiDAR-UAV không người lái trong xây dựng bản đồ nền địa hình tỷ lệ lớn ở khu vực thực phủ dày đặc

TS Trần Trung Anh

Bộ môn Đo ảnh & Viễn thám

T22-45

Đã nghiệm thu

44

Nghiên cứu xử lý chuỗi ảnh Radar đa thời gian xác định trượt lở đất trên nền tảng điện toán đám mây Google Earth Engine

ThS Lê Thanh Nghị

Bộ môn Đo ảnh & Viễn thám

T22-46

Thanh lý đề tài

45

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian thành lập bản đồ 3D cho mỏ khai thác than hầm lò

ThS Lê Văn Cảnh

Bộ môn Trắc địa mỏ

T22-47

Đã nghiệm thu

46

Nghiên cứu thành lập mô hình 3D công trình xây dựng cấp độ chi tiết cao (LoD 3) bằng kết hợp công nghệ máy bay không người lái (UAV) và quét Laser mặt đất.

TS Lê Thị Thu Hà

Bộ môn Trắc địa mỏ

T22-48

Đã nghiệm thu

47

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cọc đường kính nhỏ (micropile) đổ tại chỗ để gia cường nền móng khi cải tạo, nâng cấp, và bảo tồn công trình cũ có mặt bằng thi công hạn chế

TS. Bùi Văn Đức

Bộ môn Kỹ thuật xây dựng

T22-49

Đã nghiệm thu

48

Nghiên cứu xây dựng mô hình AI trong quản lý chất lượng khi thi công đường

PGS.TS Đặng Trung Thành

Bộ môn Xây dựng CTN và mỏ

T22-50

Đã nghiệm thu

49

Nghiên cứu khả năng xử lý một số ion kim loại nặng (Pb2+, Zn2+, Cd2+) trong nước thải mỏ chì, kẽm – Chợ Đồn bằng nguyên liệu haloysit khu vực Thạch Khoán, Phú Thọ

ThS Trịnh Thế Lực

Trung tâm phân tích, thí nghiệm công nghệ cao

T22-51

Đã nghiệm thu

50

Tác động của đại dịch covid-19 đến giáo dục đại học Việt Nam hiện nay

TS Trần Thị Phúc An

 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học

T22-52

Đã nghiệm thu

II

Nhiệm vụ KH&CN

52

Nghiên cứu xây dựng bài giảng áp dụng phương pháp tích hợp  (Blended learning) cho học phần tiếng Anh 1 tại trường Đại học Mỏ - Địa Chất.

ThS Vũ Thái Linh

 Bộ môn

Ngoại ngữ

NV22-53.

Đã nghiệm thu

53

Nâng cao chất lượng tự chủ giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất

ThS Trần Bắc Bộ

 Bộ môn Đường lối quân sự

NV22-54

Đã nghiệm thu

Phòng KHCN