Danh mục các đề tài KHCN cấp Tỉnh (từ 2010 đến nay)

22/05/2019

TT

Tên đề tài

Bên A

Chủ nhiệm

đề tài

Thời gian

nghiên cứu

Ghi chú

bắt đầu

kết thúc

1

Ứng dụng công nghệ tích hợp tư liệu viễn thám và hệ thống thông tin địa lý để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

Sở KHCN tỉnh Gia Lai

Phạm Vọng Thành

2010

2012

Đã nghiệm thu

2

Nghiên cứu tổng hợp tài nguyên NDĐ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình điều tra chi tiết hóa phục vụ cấp nước cho một số khu vực trọng điểm

Sở KHCN tỉnh Ninh Bình

Lê Tiến Dũng

2010

2011

Đã nghiệm thu

3

Điều tra, đánh giá khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế và vùng cho phép khai thác sử dụng nước trên địa bàn TP Hà Nội

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Nguyễn Văn Lâm (ĐCTV)

2010

2011

Đã nghiệm thu

4

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng dải khoáng hóa Au-Cu-Mo ở Sa Thầy Đắc Tô để phục vụ cho quy hoạch, đầu tư khai thác khoáng sản

Sở KHCN tỉnh Kon Tum

Lê Tiến Dũng

2010

2012

Đã nghiệm thu

5

Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hà Nội

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Nguyễn Văn Lâm (ĐCTV)

2011

2012

Đã nghiệm thu

6

Xây dựng và quản lý dữ liệu thông tin - bản đồ địa chất khoáng sản để phục vụ cho việc quản lý, quy hoạch, đầu tư phát triển khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Ngãi

Sở KHCN tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Kim Long

2011

2012

Đã nghiệm thu

7

Điều tra khảo sát dịch tễ học dân cư sống trong khu vực mỏ đất hiếm của huyện Phong Thổ, Tam Đường tỉnh Lai Châu

Sở KHCN tỉnh Lai Châu

Lê Khánh Phồn

2011

2012

Đã nghiệm thu

8

Xây dựng và quản lý dữ liệu thông tin địa chất khoáng sản tỉnh Gia Lai

Sở KHCN Gia Lai

Lê Thanh Huệ

2012

2013

Đã nghiệm thu

9

 Điều tra, đánh giá tổng hợp điều kiện địa chất tự nhiên, môi trường khu vực Cồn Nổi và vùng đất ngập nước ven biển trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng

Sở KHCN tỉnh Ninh Bình

Lê Tiến Dũng

2012

2013

Đã nghiệm thu

10

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng đá mỹ nghệ tỉnh Kon Tum phục vụ quy hoạch thăm dò, khai thác

Sở KHCN tỉnh Kon Tum

Nguyễn Khắc Giảng

2012

2015

Đã nghiệm thu

11

Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp kỹ thuật công nghệ và quản lý nhằm giảm tổn thất tài nguyên và ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác một số khoáng sản trọng điểm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Sở KHCN tỉnh Cao Bằng

Nguyễn Phụ Vụ

2012

2013

Đã nghiệm thu

12

Nghiên cứu đặc điểm trầm tích và đánh giá chất lượng đá chứa cacbonnat tuổi Miocen khu vực Phú Khánh

Tập đoàn Dầu khí VN

Lê Hải An

2013

2014

Đã nghiệm thu

13

Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện bản đồ địa chất - khoáng sản tỉ lệ 1:50.000 thành phố Hà Nội phục vụ quy hoạch đô thị và phát triển bền vững

Sở KHCN Hà Nội

Hoàng Văn Long

2013

2015

Đã nghiệm thu

14

Nghiên cứu đánh giá địa chất và thảm động thực vật núi Khe Pậu, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang nhằm phục vụ phát triển kinh tế du lịch

Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang

Nguyễn Văn Lâm (ĐCTV)

2014

2014

Đã nghiệm thu

15

Dự án "Ô nhiễm asen trong nước ngầm tại các vùng đồng bằng bồi tích ở Đông Nam Á"

Dự án hợp tác với Viện Khảo sát Địa chất Đan Mạch

Nguyễn Văn Lâm (ĐCTV)

2014

2017

Đang thực hiện

16

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ LiDAR để quan trắc môi trường bụi không khí tỉnh Quảng Ninh

Sở KHCN Quảng Ninh

Bùi Thị Thanh Lan

2014

2015

Đã nghiệm thu

17

Sử dụng công nghệ viễn thám radar xác định mức độ sụt lún bể mặt tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Sở KHCN Quảng Ninh

Nguyễn Quang Minh

2015

2016

Đã nghiệm thu

18

Giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên địa bàn tình Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam

Nguyễn Văn Lâm (ĐCTV)

2015

2016

Đã nghiệm thu

19

01C-04/08-2016-3. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ quan trắc liên tục sự dịch chuyển và biến dạng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở KHCN Hà Nội

Phạm Công Khải

7/2016

6/2018

Đã nghiệm thu

20

01C-06/01-2016-3. Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất và sử dụng thuốc trừ sâu sinh học dạng vi sữa ứng dụng trong bảo quản nông sản sau thu hoạch

Sở KHCN Hà Nội

Phạm Xuân Núi

7/2016

6/2018

Đã nghiệm thu

21

Nghiên cứu đề xuất các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác và bảo vệ phát triển bền vững nguồn nước karst phục vụ cấp nước sinh hoạt tại các vùng núi cao, khai hiếm nước khu vực Bắc Bộ

Viện Khoa học Thủy Lợi

Nguyễn Văn Lâm (ĐCTV)

2016

2018

Đang thực hiện

22

DTCN.25/2017.Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện tỉnh Thái Nguyên trong xây dựng đường giao thông phục vụ phát triển bền vững và bảo vệ môi trường

Sở KHCN Thái Nguyên

Nguyễn Ngọc Dũng/Bùi Trường Sơn

8/2017

02/2019

Đã nghiệm thu

23

Nghiên cứu xây dựng mô hình cảnh báo và phân vùng lũ quét cho tỉnh Phú Thọ thích ứng với biến đổi khí hậu

Sở KHCN Phú Thọ

Nguyễn Viết Nghĩa

1/2018

12/2019

 Đã nghiệm thu

24 01C.06/02-2019-3. Nghiên cứu chế tạo chế phẩm tạo màng phủ sinh học từ phụ phẩm ngành tơ tằm để bảo quản một số loại quả có tiềm năng xuất khẩu của Hà Nội Sở KH&CN Hà Nội Đào Đình Thuần 10/2019 9/2021 Đang thực hiện
25 01C-01/02-2020-3. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống quan trắc chuyển dịch công trình theo thời gian thực trên địa bàn Thành phố Hà Nội Sở KH&CN Hà Nội Phạm Công Khai 10/2020 9/2022 Đang thực hiện

Phòng KHCN