Các Giải pháp hữu ích và quyền Sở hữu trí tuệ đăng ký từ 2017-nay

01/03/2022

Các quyền Sở hữu trí tuệ và giải pháp hữu ích do các cá nhân, tập thể cán bộ HUMG tham gia đăng ký giai đoạn từ năm 2017- nay

(Dữ liệu cập nhật đến ngày 01/3/2022)

TT Tên sở hữu trí tuệ Cán bộ HUMG tham gia  Năm đăng ký Tải xuống
1 Sáng chế "Quy trình xử lý nước thải chứa hàm lượng kim loại nặng và sulfat cao bằng cách sử dụng đá vôi, mùn cưa đã thủy phân và thực vật thủy sinh" TS Nguyễn Hoàng Nam (thành viên) 2017 Tại đây
2 Sáng chế "Hệ thống và phương pháp giám sát và kiểm soát chất lượng không khí" GS.TS Bùi Xuân Nam (tác giả) 2019 Tại đây
3 Giải pháp hữu ích "Vữa xây dựng chứa xỉ đáy lò của Nhà máy nhiệt điện" ThS Nguyễn Văn Hùng (tác giả) 2020 Tại đây
4 Sáng chế "Phương pháp thành lập bản đồ  địa hình tỉ lệ lớn cho các mỏ lộ thiên bằng thiết bị bay  không người lái UAV và công nghệ GIS" TS Nguyễn Quốc Long (tác giả) 2021 Tại đây
5 Sáng chế "Thiết bị bảo vệ dòng điện rò (rơle bảo vệ rò điện) cho mạng điện ba pha trung tính cách ly điện áp 1140V" TS Nguyễn Thạc Khánh (tác giả) 2021 Tại đây
6 Sáng chế "Phương pháp dự báo chấn động nổ mìn trên mỏ lộ thiên" GS.TS Bùi Xuân Nam (tác giả) 2021 Tại đây

KHCN