Thông báo danh sách thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022

18/05/2022

Ngày 17/5/2022, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường đã họp và thống nhất công khai danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2022, bao gồm những nhà khoa học có tên trong danh sách kèm theo.

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022

26/04/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và cá nhân kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường lần thứ IV (EME 2021)

12/04/2022

Hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường lần thứ IV (EME 2021) với chủ đề “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường” được Hội đồng Giáo sư liên ngành khoa học Trái đất – Mỏ tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm công bố các kết quả nghiên cứu cơ bản, trao đổi và đề xuất các giải giáp đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số trong lĩnh vực khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường. Đồng thời tôn vinh những tân PGS trong lĩnh vực này và chứng kiến lễ ký MOU giữa Tổng cục KTTV và Trường Đại học TNMT TP Hồ Chí Minh…

Thông báo về việc đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022

08/04/2022

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất có nhu cầu bổ nhiệm chức danh phó giáo sư thuộc các ngành, chuyên ngành theo danh sách đính kèm.

Thông báo tuyển sinh khóa 2 lớp học tiếng Ba Lan miễn phí

19/03/2022

Sau thành công của Khóa 1, Trường Đại học Mỏ - Địa chất sẽ tiếp tục tổ chức Khóa 2 lớp học tiếng Ba Lan miễn phí. Khóa học do Cơ quan trao đổi học thuật quốc gia Ba Lan (NAWA) và Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam bảo trợ.

Thông báo về việc hướng dẫn xây dựng, đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023 (Tỉnh Thái Bình)

16/03/2022

Căn cứ Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình, Nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia, cấp tỉnh có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh xây dựng, đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 như sau:

Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2023 (Tỉnh Tây Ninh)

16/03/2022

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Tây Ninh thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023 như sau:

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 (tỉnh Sóc Trăng)

15/03/2022

Nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 có chất lượng, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023.

Thông báo các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ VINIF năm 2022

19/02/2022

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) trân trọng gửi Thông báo các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ VINIF năm 2022, cụ thể như sau: