• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/02/2011
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/02/2011
Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (Số: 08/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 17 tháng 2 năm 2011)
Số ký hiệu 08/2011/TT-BGDĐT Ngày ban hành 17/02/2011
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...