Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số CT 2020. 04. MĐA. 03 do PGS.TS Tạ Đức Thịnh làm chủ nhiệm

22/06/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu phát triển công nghệ gia cố nền đất yếu bằng cọc cát biển-xi măng phục vụ xây dựng công trình hạ tầng vùng ven biển Bắc Trung Bộ" mã số CT 2020. 04. MĐA. 03 do PGS.TS Tạ Đức Thịnh làm chủ nhiệm

Mã số: CT 2020. 04. MĐA. 03

Thời gian thực hiện: 2020 - 2022

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Tạ Đức Thịnh

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thời gian nghiệm thu: 9h00' ngày 24 tháng 6 năm 2022 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Phòng họp Thuận Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội;

Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

- Phát triển được công nghệ mới gia cố nền đất yếu bằng cọc cát biển-xi măng phục vụ xây dựng công trình hạ tầng vùng ven biển Bắc Trung Bộ;

- Làm sáng tỏ khả năng sử dụng cát biển tại chỗ vùng ven biển Bắc Trung Bộ làm vật liệu cọc cát biển-xi măng.

Tính mới và sáng tạo:

- Đề xuất được công nghệ mới cọc cát biển-xi măng xử lý nền đất yếu với đầy đủ cơ sở lý thuyết, cơ sở thực nghiệm và quy trình tính toán thiết kế, thi công, nghiệm thu cọc;

- Xây dựng được mô hình số mô phỏng sự làm việc của cọc cát biển-xi măng và đánh giá được hiệu quả giảm độ lún của nền gia cố cọc cát biển-xi măng;

- Phân tích làm rõ thành phần vật chất, tính chất cơ lý của cát biển vùng ven biển Bắc Trung Bộ và đánh giá được khả năng sử dụng chúng làm vật liệu cọc cát biển-xi măng xử lý nền đất yếu.

Kết quả nghiên cứu:

- Xây dựng được cơ sở khoa học nâng cao sức chịu tải và giảm độ lún của nền công trình;

- Xây dựng được cơ sở lý thuyết công nghệ gia cố nền đất yếu bằng cọc cát biển-xi măng;

- Xây dựng được cơ sở thực nghiệm công nghệ gia cố nền đất yếu bằng cọc  cát biển-xi măng;

- Xây dựng được quy trình thiết kế, thi công và nghiệm thu cọc cát biển-xi măng gia cố nền đất yếu;

- Xây dựng được mô hình số phân tích hiệu quả gia cố nền đất yếu bằng cọc cát biển-xi măng;

- Làm sáng tỏ khả năng sử dụng cát biển vùng ven biển Bắc Trung Bộ làm vật liệu cọc cát biển-xi măng phục vụ xây dựng công trình hạ tầng vùng ven biển.

Sản phẩm của đề tài

1. Sản phẩm khoa học

- 01 Bài báo trên tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục Scopus; 

- 01 Bài báo trên tạp chí khoa học trong nước được HĐGSNN tính điểm;

- 04 Bài báo trong Kỷ yếu Hội nghị khoa học trong nước được HĐGSNN tính điểm;

- 01 Sách chuyên khảo được Nhà xuất bản có chỉ số ISBN chấp nhận xuất bản.

2. Sản phẩm đào tạo

- 01 Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp;

- Hướng dẫn thành công 01 Thạc sỹ.

3. Sản phẩm ứng dụng

- 01 Tài liệu hướng dẫn quy trình gia cố nền đất yếu bằng cọc cát biển-xi măng;

- 01 Bản đồ phân bố cát biển ở vùng ven biển Bắc Trung bộ làm vật liệu cọc cát xi măng tỷ lệ 1:50.000;

- 01 Bộ cơ sở dữ liệu về việc sử dụng cát biển vùng ven biển làm vật liệu cọc cát biển-xi măng;

- 01 Bộ mẫu cọc cát biển-xi măng đạt yêu cầu kỹ thuật.

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

1. Phương thức chuyển giao

- Chuyển giao bằng hình thức tư vấn và đào tạo dưới dạng bản in và bản mềm trong đĩa CD

2. Địa chỉ ứng dụng

- Trường Đại học Mỏ - Địa chất, các trường đại học kỹ thuật có đào tạo kĩ sư, thạc sĩ, tiến sĩ các ngành Địa kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình giao thông;

- Các cơ quan tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng, xử lý nền đất yếu;

- Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng công trình nói chung, công trình hạ tầng ven biển nói riêng.

Phòng KHCN