Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Địa chỉ: Số 18​ Phố Viên - Phường Đức Thắng - Q. Bắ​c Từ Liêm - Hà Nội​

Điện thoại: (+84-4) 838 963​3 ​

Email: hanhchinhto​nghop@humg.edu.vn​

Phòng Công tác Chính trị - Truyền thông

Văn phòng: Phòng 105, Nhà F, Trường Đại học Mỏ - Địa chất​

Địa chỉ:Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04.38.38.67.39 ​

Email: ctct-tt@humg.edu.vn​

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Văn phòng: Tầng 1 Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất​

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội​

Điện thoại: 04.3.8389.633 ​

Email: hanhchinhtonghop@humg.edu.vn

Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Văn phòng: Phòng 307, tầng 3 - Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất​

Địa chỉ: Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04 38386437 và 04 37520834 ​

Email: khoahoccongnghe@humg.edu.vn​​​​​​

​​Bản đ​​ồ ch​​ỉ d​​ẫn
​​​​​​​