Thông báo thủ tục xác nhận trúng tuyển năm 2016

04/11/2016

Thông báo thủ tục xác nhận trúng tuyển năm 2016

Thông báo điểm chuẩn xét tuyển hệ đại học, cao đẳng chính quy bổ sung đợt 1 năm học 2016

04/11/2016

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo điểm chuẩn xét tuyển bổ sung đợt I trình độ đại học và cao đẳng chính quy như sau: