Khoa Giáo dục Quốc phòng

Văn phòng: Tầng 7, phòng 710, Nhà C12, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: +84-04.38387615

Email: giaoducquocphong@humg.edu.vn


Khoa Lý luận Chính trị

Văn phòng: Phòng 12 - 01, Nhà C - 12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: +84-4 38383315

Email: lyluanchinhtri@humg.edu.vn


Khoa Môi trường

Văn phòng: Phòng 607 - Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 37525052

Email: moitruong@humg.edu.vn


Khoa Xây dựng

Văn phòng: Tầng 6, Nhà C12 tầng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 37522472

Email: khoaxaydung@humg.edu.vn


Khoa Cơ - Điện

Văn phòng: P.604, 605 - Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (844) 37523432

Fax: (844) 37523432

Email: codien@humg.edu.vn, khoacodienmdc@gmail.com


Khoa Dầu khí

Văn phòng: Tầng 8, Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: +84 (0) 4 38387569;

Fax: +84 (0) 4 38387569;

Email: daukhi@humg.edu.vn


Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai

Văn phòng: Tầng 10, nhà C12 tầng khu A Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: +84-4.38387568

Email: tracdiabando-quanlydatdai@humg.edu.vn


Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất

Văn phòng: Tầng 4, Nhà C 12 tầng, Khu A - Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38387567

Fax: 04. 38387567

Email: diachat@humg.edu.vn


Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Văn phòng: Phòng C12.09 nhà C12 tầng khu A Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 043.8387566

Email: kinhte-qtkd@humg.edu.vn


Khoa Mỏ

Văn phòng: P.507, 509, 511 - Nhà C12 tầng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3838-7565

Email: khoamo@humg.edu.vn