Văn phòng: Ký túc xá khu A Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: Khu A: 0243.8388019, Khu B: 0243.2121595

Email: phongyte@humg.edu.vn

Giấy phép hoạt động Trạm Y tế  số 320/BYT-GPHĐ ngày 23/05/2016 của Bộ Y tế  

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý công tác bảo vệ, giáo dục chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Nhiệm vụ

 • Chủ trì xây dựng dự thảo các quy định nội bộ của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.
 • Xây dựng nội dung và dự trù kinh phí hoạt động của Phòng Y tế trong năm học, từng khóa học.
 • Phối hợp với Phòng Tổ chức - Cán bộ tổ chức khám sức khỏe định kỳ và thực hiện các chế độ về y tế nói chung cho cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định.
 • Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên tổ chức khám sức khỏe định kỳ và thực hiện các chế độ về y tế nói chung cho người học theo quy định.
 • Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe của cán bộ, viên chức, người lao động và người học.
 • Sơ cứu, cấp cứu, khám chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu; chuyển bệnh nhân kịp thời và đúng tuyến đối với trường hợp cần thiết và vượt quá khả năng chuyên môn của phòng.
 • Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; phối hợp với Phòng Tổ chức - Cán bộ, Phòng Công tác Sinh viên trong việc tuyên truyền thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học; xác nhận tình trạng sức khỏe và cấp giấy nghỉ ốm cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học.
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, bệnh, tật học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học.
 • Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong Trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.
 • Quản lý cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc của Phòng Y tế theo quy định của ngành Y tế và của Trường.
 • Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.
 • Được sử dụng con dấu riêng theo quy định để giao dịch trong phạm vi công tác chuyên môn.