Thông báo tiếp nhận hồ sơ tham gia chương trình nghiên cứu sau Tiến sĩ do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

06/09/2022

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) thông báo tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ nghiên cứu sau tiến sỹ (bao gồm cả 2 lĩnh vực khoa học tự nhiên & kỹ thuật và khoa học xã hội & nhân văn) trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ Quốc gia. Chương trình được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN ngày 15/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài Nghiên cứu ứng dụng năm 2022

20/08/2022

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Nghiên cứu ứng dụng năm 2022, thông tin cụ thể như sau:

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH hợp tác quốc tế song phương mã số B2018.MDA-03SP do GS.TS Bùi Xuân Nam làm chủ nhiệm

12/08/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH hợp tác quốc tế song phương  "Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng không khí nhằm đảm bảo an toàn lao động trong các mỏ khai thác than lộ thiên sâu khu vực Quảng Ninh" mã số B2018.MDA-03SP do GS.TS Bùi Xuân Nam làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số CT2020.04.MDA.02 do PGS.TS Nguyễn Thị Nụ làm chủ nhiệm

09/08/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu đánh giá các dạng cấu trúc nền đất yếu vùng ven biển khu vực Bắc Trung Bộ làm cơ sở khoa học đề xuất công nghệ xử lý nền phù hợp phục vụ xây dựng công trình" mã số CT2020.04.MDA.02 do PGS.TS Nguyễn Thị Nụ làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2019-MDA-07 do TS Nguyễn Duy Huy làm chủ nhiệm

08/08/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu xây dựng hệ thống chống bụi tự động dựa trên công nghệ IoT cho các kho và khu chế biến của mỏ than" mã số B2019-MDA-07 do TS Nguyễn Duy Huy làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH Hợp tác quốc tế song phương mã số B2018.MDA-03SP do GS.TS Bùi Xuân Nam làm chủ nhiệm

27/06/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH Hợp tác quốc tế song phương  "Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng không khí nhằm đảm bảo an toàn lao động trong các mỏ khai thác than lộ thiên sâu khu vực Quảng Ninh" mã số B2018.MDA-03SP do GS.TS Bùi Xuân Nam làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số CT 2020. 04. MĐA. 03 do PGS.TS Tạ Đức Thịnh làm chủ nhiệm

22/06/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu phát triển công nghệ gia cố nền đất yếu bằng cọc cát biển-xi măng phục vụ xây dựng công trình hạ tầng vùng ven biển Bắc Trung Bộ" mã số CT 2020. 04. MĐA. 03 do PGS.TS Tạ Đức Thịnh làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2020-MDA-16 do TS Nguyễn Hoàng làm chủ nhiệm

03/06/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu phát triển mô hình dự báo sóng chấn động nổ mìn cho các mỏ than lộ thiên sử dụng trí tuệ nhân tạo và các thuật toán máy học" mã số B2020-MDA-16 do TS Nguyễn Hoàng làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2020-MDA-14 do TS Nguyễn Quốc Long làm chủ nhiệm

09/05/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu đề xuất qui trình thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn 1:2000, 1:1000 và 1:500 cho địa hình khu vực mỏ lộ thiên tại Việt Nam trên cơ sở ứng dụng UAV giá thành thấp và máy ảnh thông thường" mã số B2020-MDA-14 do TS Nguyễn Quốc Long làm chủ nhiệm