Triển khai đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019

30/08/2018

Thực hiện kế hoạch NCKH hàng năm trong sinh viên, Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ra công văn số 386/TB-MĐC ngày 08/8/2018 về việc triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019. Sau khi có danh mục đề xuất từ các Bộ môn và các Khoa, các nhóm sinh viên có thể liên hệ với các giáo viên hướng dẫn và Bộ môn để đăng ký thực hiện và hoàn thiện phiếu đề xuất đề tài NCKH SV. Thời gian đăng ký: từ 24/8/2018-18/9/2018.

Nghiệm thu cấp Cơ sở Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ mã số B2017-MDA-12MT do PGS.TS Đỗ Văn Bình chủ nhiệm

27/08/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Biên soạn tài liệu “Cơ sở khoa học và thực tiễn cải tạo phục hồi môi trường các mỏ sa khoáng ven biển” cho sinh viên ngành môi trường”

Nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về KH&CN cấp Bộ mã số B2012-02-02SP do PGS.TS Lê Văn Hưng làm chủ nhiệm

27/08/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ mã số B2012-02-02SP "Phát triển năng lực nghiên cứu đánh giá một số biến động môi trường điển hình phục vụ định hướng phát triển bền vững lưu vực Sông Hồng, phần lãnh thổ Việt Nam" do PGS.TS Lê Văn Hưng chủ nhiệm.

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2015-02-24 do PGS.TS Hoàng Văn Long làm chủ nhiệm

06/07/2018

Được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu sự biến đổi nguồn gốc vật liệu trầm tích và sa khoáng đi kèm trên vùng biển ven bờ Huế - Đà Nẵng dựa trên các kết quả phân tích địa hóa khoáng vật nặng và định tuổi tuyệt đối"

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2014-02-21 do TS Nguyễn Quốc Phi làm chủ nhiệm

03/07/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá thiệt hại từ rủi ro môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản khu vực miền Trung”

Nghiệm thu cấp Cơ Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-06ĐT do PGS.TS Ngô Xuân Thành làm chủ nhiệm

25/06/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu bản chất kiến tạo các đá mafic, siêu mafic và tiềm năng sinh khoáng Cu-Ni và nhóm platin liên quan trong bể Sông Hiến - An Châu, Đông Bắc”

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2015-02-22 do TS Dương Thành Trung làm chủ nhiệm

18/06/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng hệ thống định vị - dẫn đường dựa trên việc tích hợp hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (GNSS) và hệ thống dẫn đường quán tính (INS) bằng các điều kiện ràng buộc giải tích và thuật toán ước lượng tối ưu”

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-11ĐT do TS Vũ Văn Trí làm chủ nhiệm

12/06/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phương pháp xác định dị thường trọng lực cho vùng biển xung quanh Quần đảo Trường Sa bằng số liệu đo cao vệ tinh và số liệu trọng lực vệ tinh”

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-10ĐT do ThS Đặng Văn Kiên chủ nhiệm

12/06/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu ảnh hưởng của chấn động nổ mìn đến kết cấu chống giữ của công trình ngầm lân cận khi thi công đường hầm bằng phương pháp khoan nổ mìn"

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2016-MDA-09ĐT do TS Đặng Trung Thành làm chủ nhiệm

12/06/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phòng ngừa và khắc phục sự cố khi thi công công trình ngầm bằng máy đào hầm loại nhỏ tại Việt Nam”