Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2015-02-22 do TS Dương Thành Trung làm chủ nhiệm

13/12/2017

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2015-02-22 do TS Dương Thành Trung làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về KH&CN cấp Bộ mã số B2012-02-02SP do PGS.TS Lê Văn Hưng làm chủ nhiệm

05/12/2017

Nghiệm thu cấp Cơ sở nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về KH&CN cấp Bộ mã số B2012-02-02SP do PGS.TS Lê Văn Hưng làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2014-02-20 do TS Nguyễn Thế Vinh làm chủ nhiệm

27/10/2017

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2014-02-20 do TS Nguyễn Thế Vinh làm chủ nhiệm

Thông báo mời viết bài tham dự Hội nghị về những tiến bộ trong Kỹ thuật công trình biển VSOE 2018

20/10/2017

Thông báo mời viết bài tham dự "Hội nghị về những tiến bộ trong kỹ thuật công trình biển VSOE 2018" do trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2013-02-13 do ThS Phạm Thị Vân Anh làm chủ nhiệm

16/10/2017

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2013-02-13 do ThS Phạm Thị Vân Anh làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2014-02-19 do PGS.TS Lê Hải An làm chủ nhiệm

05/10/2017

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2014-02-19 do PGS.TS Lê Hải An làm chủ nhiệm

Tạp chí SCIE chất lượng có thấp hơn tạp chí SCI không?

19/09/2017

Theo tìm hiểu của tôi thì SCI là một "sưu tập" khoảng 6000 tập san (con số năm 2010), còn SCIE như tên gọi (expanded) thì có khoảng 8500 tập san. Tất cả tập san trong SCI đều dĩ nhiên có trong danh bạ của SCIE, nhưng như chúng ta có thể đoán, một số tập san trong SCIE thì không có trong SCI. Số 2500 tập san có trong danh bạ SCIE nhưng không có trong danh bạ SCI chủ yếu là những tập san mới, trực tuyến, và tập san Mở (Open Access).

Công trình khoa học của PGS. TS Trần Thanh Hải được công bố trong Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam 2017

31/08/2017

Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 vinh danh 72 cá nhân và tập thể cùng 72 công trình, giải pháp khoa học và sáng kiến, trong đó có công trình “Bản chất đới trượt Tam Kỳ - Phước Sơn ở Miền trung Việt Nam: Ý nghĩa kiến tạo và sinh khoáng của nó” của PGS. TS Trần Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2015-02-26 do ThS Nguyễn Tuấn Anh làm chủ nhiệm

25/08/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2015-02-26

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2014-02-21 do TS Nguyễn Quốc Phi làm chủ nhiệm

29/05/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2014-02-21