Giải thưởng tài năng Khoa học công nghệ HUMG 2020

08/07/2020

Chiều ngày 06/7/2020 tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội đồng Giải thưởng tài năng Khoa học công nghệ HUMG năm 2020 (Giải thưởng tài năng KHCN HUMG) đã họp phiên đánh giá xét chọn 05 hồ sơ tham dự xét giải.

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất trong danh mục tính điểm của 06 Hội đồng Giáo sư Ngành, Liên ngành

07/07/2020

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN về việc Phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (ISSN 1859-1469) đã có trong Danh mục tạp chí tính điểm của 06 Hội đồng Giáo sư Ngành, Liên ngành.

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài khoa học và công nghệ quốc gia (Quyết định số 1542/QĐ-BKHCN ngày 9 tháng 6 năm 2020)

18/06/2020

Thực hiện Quyết định số 1542/QĐ-BKHCN ngày 9 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục gồm 02 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

Thông báo tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 1502/QĐ-BKHCN ngày 02/6/2020)

05/06/2020

Căn cứ Quyết định số 1502/QĐ-BKHCN ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thuộc “ Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học Biển giai đoạn 2017 – 2025” – Lĩnh vực Khoa học Trái đất (Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài KH&CN cấp quốc gia thuộc “Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025” – Lĩnh vực Khoa học biển

03/06/2020

Căn cứ Quyết định số 1481 /QĐ-BKHCN ngày 01/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn (Nội dung chi tiết tại Quyết định đính kèm),

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Cộng hòa Áo thực hiện trong kế hoạch năm 2020

25/05/2020

Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-BKHCN ngày 21/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020 (nội dung chi tiết tại Phụ lục và link đính kèm),

Thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp tác song phương NAFOSTED - FWO năm 2020

06/05/2020

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Khoa học Flanders (FWO – Bỉ) đã ký kết Biên bản thỏa thuận chung về triển khai Chương trình cùng tài trợ cho các đề tài hợp tác song phương giữa nhà khoa học Việt Nam và nhà khoa học Flanders. Theo khung Thỏa thuận, thời gian thực hiện các đề tài thuộc Chương trình từ hai đến ba năm. Qũy NAFOSTED thông báo mời các nhà khoa học đề xuất đề tài tham gia Chương trình thuộc các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn.

Cập nhật thông tin Hội nghị quốc tế Innovations for Sustainable and Responsible Mining (ISRM 2020)

04/05/2020

Được sự đồng ý của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội nghị Quốc tế “Innovations for Sustainable and Responsible Mining” nhân dịp kỷ niệm 55 năm đào tạo ngành Khai thác lộ thiên Việt Nam (1965-2020) sẽ được tổ chức tại Trường từ ngày 15 đến 17/10/2020. Hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học Việt Nam và các nhà khoa học trên thế giới giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực Khai thác mỏ, Môi trường, Công nghệ địa không gian,… cùng nhau tìm kiếm cơ hội để hợp tác khoa học.

Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư năm 2020 với Hàn Quốc

29/04/2020

1. MỤC TIÊU Trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc, ký năm 1995, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST) và Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc (MSIT) (dưới đây được gọi là các Bên) khởi động Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2020-2023. Hai Bên thông báo để các nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu hai nước gửi đề xuất các đề tài hợp tác nghiên cứu chung nhằm mục đích khuyến khích sự hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố Hà Nội năm 2020

16/04/2020

Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 1294/ QĐ - UBND ngày 30/3/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2020.