Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2021-MDA-10 do TS Trần Mạnh Tiến làm chủ nhiệm

30/11/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng ứng xử cơ nhiệt của cấu kiện bê tông cốt thép được gia cường bởi vật liệu Composite TRC dưới tác dụng của hỏa hoạn" mã số B2021-MDA-10 do TS Trần Mạnh Tiến làm chủ nhiệm

Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam-Bỉ giai đoạn 2024 - 2027

21/11/2023

Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam-BỈ giai đoạn 2024 - 2027 Thời gian đóng thông báo: 17h00 ngày 24/12/2023

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024

16/11/2023

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12 tháng 01 năm 2015 sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN ngày 15/8/2023, cụ thể như sau:

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2022-MDA-02 do PGS. TS Nguyễn Trường Thanh làm chủ nhiệm

15/11/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu một số bài toán định tính cho hệ phương trình vi – sai phân bậc nguyên và bậc phân thứ" mã số B2022-MDA-02 do PGS. TS Nguyễn Trường Thanh làm chủ nhiệm

Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư hợp tác với Liên bang Nga

27/09/2023

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo Chương trình tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Liên bang Nga để xem xét tài trợ, cụ thể như sau:

Các chương trình khoa học và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn và đề án cấp quốc gia mới được phê duyệt

26/09/2023

Trường đại học Mỏ - Địa chất giới thiệu các chương trình khoa học và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn và đề án cấp quốc gia mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt gần đây. Các đơn vị và nhà khoa học trong toàn Trường tham khảo để chuẩn bị và có đề xuất nhiệm vụ thuộc các chương trình, đề án theo thông báo kêu gọi.

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2021-MDA-13 do PGS.TS Trần Xuân Trường làm chủ nhiệm

25/09/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu xây dựng các mô hình Deep Learning mới sử dụng dữ liệu viễn thám và địa tin học phục vụ phát hiện và dự báo nguy cơ cháy rừng" mã số B2021-MDA-13 do PGS.TS Trần Xuân Trường làm chủ nhiệm

Hội thảo khoa học chuyên đề về công nghệ phát triển công trình ngầm bền vững

13/09/2023

Sáng ngày 12/09/2023, Nhóm nghiên cứu Địa kỹ thuật, vật liệu và phát triển bền vững (nhóm GECMS) của Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề lần thứ 3 năm 2023 với nội dung “Recent Advances in Practical Applications in Ground Improvement Technologies and Sustainability”.

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2021-MDA-02 do TS Ngô Hà Sơn làm chủ nhiệm

29/08/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác thế hệ mới trên nền khoáng sét halloysit và graphen oxit ứng dụng để xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại khó phân huỷ trong nước" mã số B2021-MDA-02 do TS Ngô Hà Sơn làm chủ nhiệm