Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2023

07/06/2023

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch triển khai chương trình tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2023 như sau:

Thông báo về việc điều chỉnh mẫu thuyết minh đề cương đề nghị tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2023

07/06/2023

Ngày 08 tháng 5 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN về việc hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư 02). Thông tư có hiệu lực từ ngày 23/6/2023 (Thông tư tải tại đây).

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ GDĐT năm 2024

19/05/2023

Ngày 17 tháng 5 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 2234/BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024 (công văn kèm theo).

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2021-MDA-06 do PGS. TS Nguyễn Văn Sáng làm chủ nhiệm

09/05/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định độ sâu đáy biển từ số liệu dị thường trọng lực trên khu vực Biển Đông" mã số B2021-MDA-06 do PGS. TS Nguyễn Văn Sáng làm chủ nhiệm

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2023 (Quỹ Nafosted)

03/05/2023

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch triển khai chương trình tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2023 như sau:

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp NN mã số ĐTKHCN.CNKK.007/21 do PGS.TS Triệu Hùng Trường chủ nhiệm

17/03/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Nhà nước "Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đánh giá phân tích, liên kết tài liệu địa chất, địa vật lý giếng khoan và số liệu khai thác để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác mỏ khí condensate Hải Thạch - Mộc Tinh Lô 05-2; 05-3, thuộc Biển Đông Việt Nam" mã số ĐTKHCN.CNKK.007/21 do PGS.TS Triệu Hùng Trường chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2019-MDA-562-15 do GS. TS Trần Thanh Hải làm chủ nhiệm

13/03/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ "Bản chất kiến tạo của các thành tạo biến chất cao ở rìa đông địa khối Kom Tum và ý nghĩa đối với sự tiến hóa Địa chất khu vực Đông Dương" mã số B2019-MDA-562-15 do GS. TS Trần Thanh Hải làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số CT.2019.01.02 do PGS. TS Lê Văn Hưng làm chủ nhiệm

13/03/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ "Xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo hiện đại nhằm đánh giá, phân vùng nguy cơ trượt lở đất cho khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam" mã số CT.2019.01.02 do PGS. TS Lê Văn Hưng làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2019-MDA-562-14 do PGS. TS Ngô Xuân Thành làm chủ nhiệm

08/03/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ "Tiến hóa kiến tạo liên quan đến sự hình thành các đá magma Proterozoi muộn - Paleozoi sớm khu vực rìa bắc địa khối Kon Tum" mã số B2019-MDA-562-14 do PGS. TS Ngô Xuân Thành làm chủ nhiệm