Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2019-MĐA-02 do TS Nguyễn Anh Tuấn làm chủ nhiệm

04/03/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Mô hình hoá khối đá nứt nẻ và cấu trúc hệ khe nứt nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho một số mỏ đá khối ở Việt Nam" mã số B2019-MDA-02 do TS Nguyễn Anh Tuấn làm chủ nhiệm

Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ Tỉnh Quảng Ninh bắt đầu thực hiện từ năm 2022

25/02/2021

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu để đề xuất/đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022, trong đó tập trung vào triển khai các nhiệm vụ: thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; ứng dụng KH&CN trong các lĩnh vực: chuyển đổi số; xây dựng chính quyền số; xử lý chất thải; bảo vệ môi trường, hệ sinh thái; phòng chống thiên tai; sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, danh thắng, văn hóa trên địa bàn Tỉnh; … cụ thể như sau:

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH mã số KC.09.30/16-20 do GS.TSKH Đặng Văn Bát làm chủ nhiệm

02/02/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN  "Nghiên cứu địa tầng - trầm tích và địa mạo Pliocen - Đệ Tứ khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận" mã số KC.09.30/16-20 do GS.TSKH Đặng Văn Bát làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH mã số VT-UD.07/18-20 do PGS.TS Nguyễn Trường Xuân làm chủ nhiệm

02/02/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN  "Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS trong quản lý, giám sát đường biên và trợ giúp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới phía Bắc, ứng dụng cho tỉnh Cao Bằng" mã số VT-UD.07/18-20 do PGS.TS Nguyễn Trường Xuân làm chủ nhiệm

Thông báo các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ VINIF năm 2021

01/02/2021

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) trân trọng kính gửi Thông báo các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ VINIF năm 2021 cụ thể như sau:

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2019-MDA-06 do TS Phạm Đức Thọ làm chủ nhiệm

28/01/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Xây dựng phương pháp dự báo độ bền và tuổi thọ của kết cấu bê tông trong môi trường biển bằng mô hình cấu trúc trung bình" mã số B2019-MDA-06 do TS Phạm Đức Thọ làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2019-MDA-01 do PGS.TS Bùi Thị Lệ Thủy làm chủ nhiệm

27/01/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite trên nền graphenee oxide để tăng hiệu suất hấp thu năng lượng mặt trời ứng dụng nâng cao hiệu quả sản xuất nước ngọt từ nước mặn" mã số B2019-MDA-01 do PGS.TS Bùi Thị Lệ Thủy làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2019-MDA-08 do TS Bùi Văn Đức làm chủ nhiệm

27/01/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu sử dụng một số chất thải rắn công nghiệp (bột đá công nghiệp, bột thủy tinh nghiền, bột nghiền từ gạch men và gốm sứ) làm chất dính kết kiềm hoạt hóa geopolymer để gia cường đất lateritic phục vụ xây dựng công trình." mã số B2019-MDA-08 do TS Bùi Văn Đức làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số RD43-19 do TS Nguyễn Trọng Dũng làm chủ nhiệm

19/01/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu ảnh hưởng của thi công đường ống cấp thoát nước trong thành phố bằng phương pháp pipe-jacking đến các công trình trên mặt" mã số RD43-19 do TS Nguyễn Trọng Dũng làm chủ nhiệm