Quyết định khen thưởng sinh viên đạt giải tại kỳ thi Olympic cấp Trường năm học 2019-2020

24/08/2020

Quyết định khen thưởng sinh viên đạt giải tại kỳ thi Olympic cấp Trường năm học 2019-2020

Kết quả thi Olympic cấp Trường năm học 2019-2020

15/07/2020

Kết quả thi Olympic cấp Trường năm học 2019-2020

Đăng ký tham dự kỳ thi Olympic cấp Trường năm học 2019-2020

21/11/2019

Ngày 21/11/2019, Nhà trường đã ra công văn số 632/TB-MĐC về việc Triển khai đăng ký tham dự kỳ thi Olympic cấp Trường năm học 2019-2020. Các em sinh viên có nhu cầu đăng ký tham dự đăng ký theo đường link đính kèm.

Khen thưởng cho sinh viên đạt giải tại kỳ thi Olympic cấp Trường năm học 2018 - 2019

20/05/2019

Thông báo về việc khen thưởng cho sinh viên đạt giải tại kỳ thi Olympic cấp Trường năm học 2018-2019:

Triển khai cuộc thi Olympic cấp Trường năm học 2018-2019

20/05/2019

Thông báo về việc triển khai đăng ký tham dự cuộc thi Olympic cấp Trường năm học 2018 - 2019:

Thay đổi thời gian thi Olympic cấp Trường năm học 2018-2019

19/02/2019

Thực hiện Quyết định số 118/QĐ-MĐC ngày 14/02/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc cho phép thí sinh thi Olympic cấp Trường năm học 2018 - 2019 và nhằm đáp ứng nguyện vọng đăng ký dự thi các môn khác nhau của sinh viên trong Trường, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ và sinh viên toàn Trường một số thay đổi trong lịch thi Olympic cấp Trường năm học 2018 - 2019, cụ thể: