Ban Quản lý các dự án

Văn phòng: Tầng 1 nhà A, khu A Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38386436

Fax: 024.38389633


Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Văn phòng: Tầng 1 Nhà A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 37520006

Fax: 024.38389633

Email: hotrosinhvien@humg.edu.vn


TT Phân tích, thí nghiệm công nghệ cao

Văn phòng: Nhà E, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38389633

Fax: 024.38398633


TT Thông tin - Thư viện

Văn phòng: Tầng 1,2,3 nhà C5 tầng

Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 8385094; 024 .22199273

Email: trungtamtttv@humg.edu.vn; thuvien@humg.edu.vn

Website: lic.humg.edu.vn;


TT Ngoại ngữ - Tin học

Văn phòng: Phòng 403, nhà C 5 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3752.5831

Fax: 024.3752.5831

Email: cfi@humg.edu.vn


Phòng Y tế

Văn phòng: Ký túc xá khu A Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: Khu A: 0243.8388019, Khu B: 0243.2121595

Email: phongyte@humg.edu.vn


Phòng Bảo vệ

Văn phòng: Tầng 1, Nhà A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3836 2314; Bốt trực khu A: 024. 3836 2313


Phòng Xuất bản

Văn phòng: Phòng 308, Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 32191509

Email: xuatban@humg.edu.vn


Phòng Tài vụ

Văn phòng: Tầng 3, nhà C 12 tầng

Điện thoại: 024.38.386.440 - 024.37520541

Email: taivu@humg.edu.vn