​​​

Phòng công tác sinh viên

Văn phòng: Phòng A113, Tầng 1, Nhà A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ:Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04.37.522.262 ​

Email: congtacsinhvien@humg.edu.vn

Phòng công tác chính trị - truyền thông

Văn phòng: Phòng 105, Nhà F, Trường Đại học Mỏ - Địa chất​

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04.38.38.67.39 ​

Email: ctct-tt@humg.edu.vn

Trung tâm hỗ trợ sinh viên

Văn phòng: Tầng 1 Nhà A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất​

Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37520006 ​

Email: hotrosinhvien@humg.edu.vn​​​

​​Bản đồ ch​​ỉ d​​ẫn
​​​​​​​