Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 23 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
A-1311 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ
20/08/2019
51/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong Hoạt động khoa học và Công nghệ, chuyển giao công nghệ
13/06/2019
411/MĐC-KHQT Kế hoạch hoạt động Khoa học, Công nghệ năm học 2018-2019
17/08/2018
796/QĐ-MĐC Ban hành Quy chế Giải thưởng Tài năng Khoa học Công nghệ HUMG
19/06/2018
782/QĐ-MĐC Thành lập Quỹ Tài năng Khoa học Công nghệ HUMG
15/06/2018
09/2018/TT-BGDĐT Ban hành quy định về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
30/03/2018
02/2018/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
26/01/2018
674/MĐC-KHQT Hướng dẫn xây dựng Nhóm nghiên cứu, Nhóm nghiên cứu mạnh thuộc Trường Đại học Mỏ - Địa chất
07/11/2017
856/QĐ-MĐC Hướng dẫn tính khối lượng nghiên cứu khoa học cho giảng viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất
03/07/2017
856/QĐ-MĐC Quy định về quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ
03/07/2017