TT NC Trắc địa công trình

Văn phòng: Tầng 1, nhà A,Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 024 38363173


TT NC Ứng dụng Công nghệ mới Trắc địa - Bản đồ

Văn phòng: Tầng 1, Nhà A,Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 024 38355402 / 024 37523819


TT NC Môi trường Địa chất

Văn phòng: Tầng 1,Nhà A,Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 0243 8389002


TT Nghiên cứu Địa - Kỹ thuật

Văn phòng: P806/C12- Khoa Dầu khí,Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.

Địa chỉ: C5/P201 & 304 Trường Đại học Bách khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38690110/(024) 2 2181323

Fax: (024) 3 8690110


TT Nghiên cứu Cơ - Điện mỏ

Văn phòng: Tầng 1, Nhà A, Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 024 38681888/ 0983607426


TT Triển khai Công nghệ khoáng chất

Văn phòng: Tầng 1, Nhà B, Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 024 37523043

Fax: 024 37523043


TT Hỗ trợ phát triển KHKT

Văn phòng: Tầng 1 ,Nhà A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024)22183046 /01654806361

Fax: 0243 7524447

Email: tthotro.mdc@gmail.com


TT KHCN Mỏ và Môi trường

Văn phòng: Tầng 1, Nhà A,Phòng 106,Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 0243 7520356

Fax: 024.37520356

Email: ttkhcnmovamt@gmail.com


Công ty TNHH Tư vấn, Triển khai Công nghệ và Xây dựng Mỏ - Địa chất (CODECO)

Văn phòng: GD: Tầng 1 nhà A, Trường Đại học Mỏ- Địa chất, P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Địa chỉ: Số 36 ngõ 30, phố Tạ quang Bửu, P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 84(24) 37550428

Fax: 84(24) 37550428

Email: Codeco.mdc@gmail.com