Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 3 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
388/2013/QĐ-ĐTĐH Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy
18/04/2013
08/2012/QH13 Luật Giáo dục đại học
18/06/2012
08/2011/TT-BGDĐT Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (Số: 08/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 17 tháng 2 năm 2011)
17/02/2011