• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/09/2021
https://humg.edu.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1261/QD_768.jpg?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/09/2021
Về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số ký hiệu 768/QĐ-MĐC Ngày ban hành 15/09/2021
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...