Thông báo tuyển sinh du học Trung Quốc, Ba Lan, Mỹ năm 2014

12/05/2014

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Mỏ - Địa chất và các Trường Đại học Trung Quốc; Ba Lan; Mỹ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo "Chương trình du học nước ngoài đào tạo bậc Đại học và Sau đại học" do Trường Đại học Mỏ - Địa chất và các Trường Đại học tại Trung Quốc, Ba Lan và Mỹ phối hợp tổ chức.