Phát triển kỹ năng viết bài báo đăng trên các Tạp chí quốc tế cùng Enago

02/10/2017

Ngày 28/9/2017, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ký thỏa thuận với Enago - nhà cung cấp các dịch vụ biên tập Tiếng Anh hàng đầu trên thế giới, nhằm hỗ trợ các cán bộ, giảng viên trong Trường tiếp cận với các chuyên gia trong công tác biên tập và chỉnh sửa bài báo Tiếng Anh gửi đăng các Tạp chí uy tín trên thế giới, từ đó phát triển kỹ năng viết và công bố kết quả đạt được trên các Tạp chí quốc tế.

Thông báo tuyển sinh du học Trung Quốc, Ba Lan, Mỹ năm 2014

12/05/2014

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Mỏ - Địa chất và các Trường Đại học Trung Quốc; Ba Lan; Mỹ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo "Chương trình du học nước ngoài đào tạo bậc Đại học và Sau đại học" do Trường Đại học Mỏ - Địa chất và các Trường Đại học tại Trung Quốc, Ba Lan và Mỹ phối hợp tổ chức.