CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC NGÀNH KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ

08/11/2016

Đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật trắc địa - bản đồ có trình độ nâng cao về trắc địa cao cấp, trắc địa công trình, đo đạc địa chính, đo đạc địa hình, trắc địa mỏ và quan trắc môi trường. Thạc sĩ Kỹ thuật trắc địa - bản đồ được trang bị kiến thức chuyên sâu và kỹ năng tay nghề tốt, có khả năng giải quyết những vấn đề của thực tiễn sản xuất và các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực có liên quan. Thạc sĩ Kỹ thuật trắc địa - bản đồ có thể làm nghiên cứu sinh, viết và bảo vệ luận án để nhận bằng tiến sĩ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

08/11/2016

Đào tạo cán bộ chuyên môn có trình độ lý thuyết và thực hành cao trong lĩnh vực Máy, thiết bị mỏ và dầu khí. Học viên tốt nghiệp có khả năng chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo dưỡng, phục hồi và khai thác kỹ thuật các sản phẩm máy, thiết bị mỏ và dầu khí; đồng thời có khả năng giảng dạy ở các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA VẬT LÝ

08/11/2016

Đào tạo học viên trở thành cán bộ chuyên môn có trình độ lý thuyết và thực hành cao, có khả năng tiến hành công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy cũng như sản xuất địa vật lý; có năng lực chủ trì các đề tài khoa học, dự án sản xuất trong các lĩnh vực Địa vật lý dầu khí, Địa vật lý khoáng sản và môi trường, Vật lý địa cầu.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ

08/11/2016

- Trang bị kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực khoan và khai thác dầu khí bao gồm các quá trình khoan, khai thác, xử lý, vận chuyển dầu khí, kỹ thuật mỏ dầu khí, đồng thời nâng cao kỹ năng thực hành để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong thực tế. - Học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng phụ trách các quá trình sản xuất trong công tác khoan, khai thác, vận chuyển và tàng chứa dầu khí, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao ở môi tr­ường làm việc với các phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại, đồng thời có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và có hiệu quả.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC NGÀNH KHOÁNG VẬT HỌC VÀ ĐỊA HÓA HỌC

08/11/2016

Nâng cao kiến thức lý thuyết và thực hành cho học viên, giúp học viên nắm vững kiến thức chuyên sâu về khoáng vật, thạch học - thạch luận, địa hoá học; Học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng tổ chức công tác nghiên cứu khoa học về khoáng vật, thạch học và địa hoá trong các viện nghiên cứu; cũng như ứng dụng để giải quyết các nhiệm vụ điều tra địa chất, thăm dò khoáng sản trong các cơ quan tư vấn khảo sát địa chất.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

08/11/2016

Đào tạo thạc sĩ Địa chất chuyên sâu về lý thuyết và thực hành trong các lĩnh vực Địa kiến tạo, Cấu trúc địa chất, Địa chất khu vực, Địa mạo - Tân kiến tạo, Địa chất biển, Địa chất môi trường và tai biến địa chất, mối quan hệ giữa Cấu trúc địa chất và Địa kiến tạo với sinh khoáng nội, ngoại sinh và dầu khí. Học viên sau khí tốt nghiệp có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ trong các lĩnh vực trên; có khả năng làm việc độc lập làm việc theo nhóm và lãnh đạo một nhóm chuyên môn.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT (CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN VÀ THĂM DÒ)

08/11/2016

- Bổ sung và hoàn thiện các kiến thức trong khoa học Địa chất cho học viên, nâng cao kiến thức lý thuyết và thực tiễn về Địa chất khoáng sản và các phương pháp tìm kiếm - thăm dò để áp dụng giải quyết các nhiệm vụ thực tế. - Nâng cao năng lực của học viên trong công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khả năng phát hiện vấn đề và tổ chức công tác nghiên cứu. - Sau khi tốt nghiệp học viên có thể công tác trong các đơn vị thuộc ngành Địa chất phục vụ cho công tác nghiên cứu điều kiện thành tạo, quy luật phân bố và tìm kiếm - thăm dò khoáng sản rắn, lập dự án đầu tư phát triển mỏ, cũng như làm việc ở các doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản và thăm dò…

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT (CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT THỦY VĂN)

04/11/2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT (CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT THỦY VĂN)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT (CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH)

04/11/2016

Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Địa chất công trình nắm vững kiến thức lý thuyết chuyên sâu về Địa chất công trình, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực Địa chất công trình - Địa kỹ thuật.