Khóa đào tạo "Phương pháp nghiên cứu Khoa học, Tra cứu tài liệu khoa học" dành cho sinh viên trong khuôn khổ hợp tác tài trợ NCKH SV giữa Công ty Dầu khí Rosneft Vietnam B.V và Trường Đại học Mỏ - Địa chất

30/12/2019

Nằm trong khuôn khổ hợp tác tài trợ NCKH dành cho sinh viên trong năm học 2019-2020 giữa Công ty Dầu khí Rosneft Vietnam B.V và Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Nhà trường đã tổ chức Khóa đào tạo "Phương pháp nghiên cứu và thu thập dữ liệu trong nghiên cứu khoa học" dành cho sinh viên và giảng viên trong 03 ngày, từ 25 - 27/12/2019. Khóa học đã cung cấp nhiều kiến thức hữu ích và thực tế giúp các em sinh viên tiếp cận được các phương pháp NCKH và cách thức thu thập dữ liệu để hoàn thiện NCKH của mình.

Quyết định về việc cho phép các đề tài NCKH SV thực hiện trong năm học 2019-2020

29/10/2019

Ngày 28/10/2019 Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ra Quyết định số 1462/QĐ-MĐC về việc cho phép thực hiện các đề tài NCKH SV năm học 2019-2020

Triển khai đăng ký đề xuất đề tài NCKH Sinh viên năm học 2019-2020

18/09/2019

Danh mục đề xuất các đề tài NCKH SV từ các Khoa dành cho các nhóm sinh viên đăng ký thực hiện trong năm học 2019-2020

Sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất đạt giải Ba tại vòng Chung kết cuộc thi Falling Walls Lab tổ chức tại Việt Nam

13/05/2019

Ngày 11/05/2019, nhóm sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã xuất sắc đạt giải Ba toàn quốc tại vòng chung kết cuộc thi Falling Walls Lab tổ chức tại Việt Nam năm 2019 với đề tài: “Breaking The Wall of Green Technology”.

Quyết định cho phép thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2018-2019

30/10/2018

Ngày 23/10/2018, Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ra quyết định số 1456/QĐ-MĐC, 1457/QĐ-MĐC và 1458/QĐ/MĐC về việc cho phép 195 đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2018-2019.

Quyết định cho phép thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2017-2018

10/11/2017

Ngày 07/11/2017, Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ra quyết định số 1493/QĐ-MĐC, 1494/QĐ-MĐC và 1495/QĐ/MĐC về việc cho phép các đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2017-2018.

Quyết định cho phép thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2016-2017

28/09/2016

Ngày 27/9/2016 Nhà trường đã ra Quyết định số 1764/QĐ-MĐC và 1765/Q-MĐC và 1766/QĐ-MĐC về việc cho phép các đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2016-2017

Quyết định cho phép thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2015-2016

11/12/2015

Ngày 09/12/2015 Nhà trường đã ra Quyết định số 1621/QĐ.MĐC và 1622/QĐ.MĐC về việc cho phép các đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2015-2016

Quyết định cho phép thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2014-2015

05/12/2014

Ngày 04/12/2014 Nhà trường đã ra Quyết định số 1455/QĐ.MĐC và 1456/QĐ.MĐC về việc cho phép các đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2014-2015

Quyết định cho phép thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2013-2014

17/12/2013

Ngày 16/12/2013 Nhà trường đã ra Quyết định số 1543/QĐ.MĐC, 1544/QĐ.MĐC và 1545/QĐ.MĐC về việc cho phép các đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2013-2014