Danh mục công bố quốc tế thuộc hệ thống ISI năm 2019 (cập nhật đến 5-2019)

22/05/2019

Danh mục công bố quốc tế thuộc hệ thống ISI năm 2019 (cập nhật đến 5-2019)

Danh mục công bố quốc tế thuộc hệ thống ISI năm 2018

30/12/2018

Danh mục công bố quốc tế thuộc hệ thống ISI năm 2018

Danh mục công bố quốc tế thuộc hệ thống ISI năm 2017

31/12/2017

Danh mục công bố quốc tế thuộc hệ thống ISI năm 2017

Danh mục công bố quốc tế thuộc hệ thống ISI năm 2016

31/12/2016

Danh mục công bố quốc tế thuộc hệ thống ISI năm 2016

Danh mục công bố quốc tế thuộc hệ thống ISI năm 2015

30/12/2015

Danh mục công bố quốc tế thuộc hệ thống ISI năm 2015

Danh mục công bố quốc tế thuộc hệ thống ISI năm 2014

31/12/2014

Danh mục công bố quốc tế thuộc hệ thống ISI năm 2014

Danh mục công bố quốc tế thuộc hệ thống ISI năm 2013

31/12/2013

Danh mục công bố quốc tế thuộc hệ thống ISI năm 2013

Danh mục công bố quốc tế thuộc hệ thống ISI năm 2012

31/12/2012

Danh mục công bố quốc tế thuộc hệ thống ISI năm 2012

Tra cứu tên tạp chí trong danh mục ISI

29/12/2012

Danh mục ISI gồm các tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới. Hiện nay, danh mục ISI đã được hầu hết các tổ chức KHCN (viện nghiên cứu, trường đại học) sử dụng làm nguồn tham khảo chính để đánh giá, xếp hạng năng lực nghiên cứu KHCN của một viện, một trường đại học, một nước, một cá nhân nhà khoa học hay một nghiên cứu sinh. Bài này hướng dẫn cách tra cứu tên các tạp chí trong danh mục ISI.

Tạp chí SCIE chất lượng có thấp hơn tạp chí SCI không?

27/12/2012

Theo tìm hiểu của tôi thì SCI là một "sưu tập" khoảng 6000 tập san (con số năm 2010), còn SCIE như tên gọi (expanded) thì có khoảng 8500 tập san. Tất cả tập san trong SCI đều dĩ nhiên có trong danh bạ của SCIE, nhưng như chúng ta có thể đoán, một số tập san trong SCIE thì không có trong SCI. Số 2500 tập san có trong danh bạ SCIE nhưng không có trong danh bạ SCI chủ yếu là những tập san mới, trực tuyến, và tập san Mở (Open Access).