Đăng ký các Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ VINTECH

13/02/2019

Thực hiện chủ chương của Nhà trường về việc phát triển hợp tác và liên kết với doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học và đào tạo. Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ VINTECH đã ký kết ngày 21/8/2018.

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2017-MDA-17ĐT do PGS.TS Bùi Hoàng Bắc chủ trì

14/01/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu đặc điểm phân bố và đánh giá chất lượng của khoáng vật dạng ống haloysit khu vực Thạch Khoán, Phú Thọ và định hướng sử dụng hợp lý" mã số B2017-MDA-17ĐT do PGS.TS Bùi Hoàng Bắc làm chủ nhiệm

Hướng dẫn các đơn vị Báo cáo kết quả hoạt động KHCN và HTQT năm 2018

03/01/2019

Thực hiện nhiệm vụ tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường năm 2018, Ban Giám hiệu đề nghị Trưởng các Khoa, Giám đốc công ty CODECO, Giám đốc các Trung tâm nghiên cứu và Trưởng phòng thí nghiệm tăng cường năng lực nghiên cứu báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học - triển khai công nghệ và hợp tác quốc tế của đơn vị thực hiện năm 2018 và kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2019.

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2017-MDA-12ĐT do ThS Nguyễn Văn Thịnh chủ trì

24/12/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu xây dựng chế độ làm việc hợp lý của các trạm quạt gió chính cho các mỏ than hầm lò vùng Đông Triều- Uông Bí" mã số B2017-MDA-12ĐT do ThS Nguyễn Văn Thịnh làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2016-MDA-04ĐT do PGS.TS Nguyễn Khắc Giảng chủ trì

14/12/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu sử dụng đá perlit và tro bụi thủy tinh núi lửa để làm vật liệu xử lý ô nhiễm nước và hỗ trợ chăm sóc cây trồng" mã số B2016-MDA-04ĐT do PGS.TS Nguyễn Khắc Giảng làm chủ trì

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 – đợt 1

05/12/2018

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2019 – đợt 1 như sau:

Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng năm 2018 theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ KH&CN

08/11/2018

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2018. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: kể từ ngày đăng Thông báo trên website của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đến 17h00 ngày 28 tháng 12 năm 2018 (Thứ Sáu).

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2016-MDA-05ĐT do ThS Lê Thị Thu chủ trì

31/10/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu điều kiện thành tạo quặng Đồng bồn trũng An Châu, Đông bắc Việt Nam" mã số B2016-MDA-05ĐT do ThS Lê Thị Thu làm chủ trì

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2017-MDA-16ĐT do TS Đào Viết Đoàn làm chủ trì

23/10/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu xác định tham số dự ứng lực phù hợp với kết cấu neo chống trong các đường lò vùng Quảng Ninh" mã số B2017-MDA-16ĐT do TS Đào Viết Đoàn làm chủ trì

Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển Khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển

23/10/2018

Thực hiện nội dung công văn số 4460/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2018 về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong các lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển giai đoạn 2017-2025 để đưa ra tuyển chọn đưa vào kế hoạch KH&CN năm 2019 và công văn số 4856/BGDĐT-KHCNMT thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 22 tháng 10 năm 2018 Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ra công văn số 510/MĐC-KHQT về việc thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển theo nội dung công văn nêu trên.