Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2015-02-24 do PGS.TS Hoàng Văn Long làm chủ nhiệm

06/07/2018

Được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu sự biến đổi nguồn gốc vật liệu trầm tích và sa khoáng đi kèm trên vùng biển ven bờ Huế - Đà Nẵng dựa trên các kết quả phân tích địa hóa khoáng vật nặng và định tuổi tuyệt đối"

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-11ĐT do TS Vũ Văn Trí làm chủ nhiệm

12/06/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phương pháp xác định dị thường trọng lực cho vùng biển xung quanh Quần đảo Trường Sa bằng số liệu đo cao vệ tinh và số liệu trọng lực vệ tinh”

Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2018

11/06/2018

Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2018

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-08ĐT do PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn làm chủ nhiệm

11/06/2018

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2016-MDA-08ĐT do PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn làm chủ nhiệm

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2018 - đợt 2

23/05/2018

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2018 - đợt 2 như sau:

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-06ĐT do PGS.TS Ngô Xuân Thành chủ nhiệm

02/02/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu bản chất kiến tạo các đá mafic, siêu mafic và tiềm năng sinh khoáng Cu-Ni và nhóm platin liên quan trong bể Sông Hiến - An Châu, Đông Bắc”

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCCB - ĐHƯD cấp Nhà nước mã số ĐT.NCCB-ĐHƯD.2012-G/01 do GS.TS Trương Xuân Luận chủ nhiệm

30/01/2018

- Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCCB - ĐHƯD cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng mô hình địa thống kê đánh giá tài nguyên khoáng mỏ khai thác lộ thiên”

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-09ĐT do TS Đặng Trung Thành chủ nhiệm và đề tài B2016-MDA-10ĐT do ThS Đặng Văn Kiên chủ nhiệm

25/01/2018

- Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phòng ngừa và khắc phục sự cố khi thi công công trình ngầm bằng máy đào hầm loại nhỏ tại Việt Nam”

Nghiệm thu cấp Cơ Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2014-02-19 do PGS.TS Lê Hải An làm chủ nhiệm

19/01/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp địa chất - địa vật lý phát hiện các bẫy phi cấu tạo chứa dầu khí ở bể trầm tích Sông Hồng”