Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng năm 2018 theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ KH&CN

08/11/2018

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2018. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: kể từ ngày đăng Thông báo trên website của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đến 17h00 ngày 28 tháng 12 năm 2018 (Thứ Sáu).

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2016-MDA-05ĐT do ThS Lê Thị Thu chủ trì

31/10/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu điều kiện thành tạo quặng Đồng bồn trũng An Châu, Đông bắc Việt Nam" mã số B2016-MDA-05ĐT do ThS Lê Thị Thu làm chủ trì

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2017-MDA-16ĐT do TS Đào Viết Đoàn làm chủ trì

23/10/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu xác định tham số dự ứng lực phù hợp với kết cấu neo chống trong các đường lò vùng Quảng Ninh" mã số B2017-MDA-16ĐT do TS Đào Viết Đoàn làm chủ trì

Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển Khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển

23/10/2018

Thực hiện nội dung công văn số 4460/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2018 về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong các lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển giai đoạn 2017-2025 để đưa ra tuyển chọn đưa vào kế hoạch KH&CN năm 2019 và công văn số 4856/BGDĐT-KHCNMT thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 22 tháng 10 năm 2018 Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ra công văn số 510/MĐC-KHQT về việc thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển theo nội dung công văn nêu trên.

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số RD124-17 do TS Nguyễn Văn Thịnh làm chủ trì

19/10/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu các dạng sự cố và biện pháp khắc phục khi thi công công trình ngầm bằng máy đào hầm loại nhỏ" mã số RD124-17 do TS Nguyễn Văn Thịnh làm chủ trì

Thông báo về việc tham dự Chuỗi hội thảo tập huấn hỗ trợ nghiên cứu và công bố quốc tế

08/10/2018

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ kết hợp cùng Công ty Innovation Education Service tổ chức "Chuỗi hội thảo tập huấn hỗ trợ nghiên cứu và công bố quốc tế" năm 2018 nhằm hỗ trợ các các cán bộ nghiên cứu, các giảng viên có thêm phương pháp và công cụ hữu ích thực hiện các đề tài khoa học và công bố quốc tế.

Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019

28/09/2018

Ngày 25 tháng 9 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định số 3824/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn đưa vào kế hoạch KH&CN năm 2019 và công văn số 4430/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện năm 2019 (quyết định và các danh mục đề tài đưa ra tuyển chọn kèm theo).

Nghiệm thu cấp Cơ sở Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ mã số B2017-MDA-12MT do PGS.TS Đỗ Văn Bình chủ nhiệm

27/08/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Biên soạn tài liệu “Cơ sở khoa học và thực tiễn cải tạo phục hồi môi trường các mỏ sa khoáng ven biển” cho sinh viên ngành môi trường”

Nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về KH&CN cấp Bộ mã số B2012-02-02SP do PGS.TS Lê Văn Hưng làm chủ nhiệm

27/08/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ mã số B2012-02-02SP "Phát triển năng lực nghiên cứu đánh giá một số biến động môi trường điển hình phục vụ định hướng phát triển bền vững lưu vực Sông Hồng, phần lãnh thổ Việt Nam" do PGS.TS Lê Văn Hưng chủ nhiệm.

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2015-02-24 do PGS.TS Hoàng Văn Long làm chủ nhiệm

06/07/2018

Được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu sự biến đổi nguồn gốc vật liệu trầm tích và sa khoáng đi kèm trên vùng biển ven bờ Huế - Đà Nẵng dựa trên các kết quả phân tích địa hóa khoáng vật nặng và định tuổi tuyệt đối"