Mời tham dự Hội thảo "Nguồn nhân lực công nghệ và thương mại hóa sản phẩm công nghệ" và "Công bố các chương trình hỗ trợ Nghiên cứu ứng dụng và khởi nghiệp công nghệ"

21/05/2019

Nhằm hỗ trợ các nhà khoa học, nhà sáng chế, các giảng viên và sinh viên công nghệ có thêm nguồn lực để tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ có lợi thế cạnh tranh, đồng thời tạo cầu nối cũng như hệ sinh thái hỗ trợ cho các sản phẩm công nghệ có điều kiện thương mại hóa tốt hơn, VinTech City – thành viên của Tập đoàn Vingroup – phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức buổi Hội thảo về Nguồn nhân lực công nghệ và thương mại hóa sản phẩm công nghệ đồng thời Công bố các chương trình hỗ trợ Nghiên cứu ứng dụng và khởi nghiệp công nghệ, với các nội dung cụ thể như sau:

Thông báo Tuyển chọn Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Chương trình KHCN cấp Bộ mã số CT.2019.01

02/05/2019

Ngày 20 tháng 4 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1086/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn, đánh giá thực trạng sử dụng đất và đề xuất hệ thống các giải pháp công nghệ IoT dự báo, giám sát nhằm sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả, bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và các dạng tai biến thiên nhiên khu vực miền núi phía Bắc”, Trường Đại học Mỏ - Địa chất là cơ quan chủ trì để đưa vào tuyển chọn thực hiện năm 2019 (danh mục kèm theo).

Đề xuất Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2020

09/04/2019

Thực hiện nội dung công văn số 787/BGDĐT-KHCNMT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 (công văn kèm theo). Nhà trường hướng dẫn các Khoa/Trung tâm nghiên cứu xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp năm 2020 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, như sau:

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2017-MDA-16ĐT do TS Đào Viết Đoàn làm chủ nhiệm

27/03/2019

Được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu xác định tham số dự ứng lực phù hợp với kết cấu neo chống trong các đường lò vùng Quảng Ninh"

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2015-02-23 do TS Nguyễn Trọng Dũng làm chủ nhiệm

27/03/2019

Được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu mô phỏng ứng xử thủy-nhiệt-cơ của bê tông chịu nhiệt độ cao bằng phương pháp lưới rời rạc (discrete lattice modelling approaches)"

Đăng ký các Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ VINTECH

13/02/2019

Thực hiện chủ chương của Nhà trường về việc phát triển hợp tác và liên kết với doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học và đào tạo. Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ VINTECH đã ký kết ngày 21/8/2018.

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2017-MDA-17ĐT do PGS.TS Bùi Hoàng Bắc chủ trì

14/01/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu đặc điểm phân bố và đánh giá chất lượng của khoáng vật dạng ống haloysit khu vực Thạch Khoán, Phú Thọ và định hướng sử dụng hợp lý" mã số B2017-MDA-17ĐT do PGS.TS Bùi Hoàng Bắc làm chủ nhiệm

Hướng dẫn các đơn vị Báo cáo kết quả hoạt động KHCN và HTQT năm 2018

03/01/2019

Thực hiện nhiệm vụ tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường năm 2018, Ban Giám hiệu đề nghị Trưởng các Khoa, Giám đốc công ty CODECO, Giám đốc các Trung tâm nghiên cứu và Trưởng phòng thí nghiệm tăng cường năng lực nghiên cứu báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học - triển khai công nghệ và hợp tác quốc tế của đơn vị thực hiện năm 2018 và kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2019.

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2017-MDA-12ĐT do ThS Nguyễn Văn Thịnh chủ trì

24/12/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu xây dựng chế độ làm việc hợp lý của các trạm quạt gió chính cho các mỏ than hầm lò vùng Đông Triều- Uông Bí" mã số B2017-MDA-12ĐT do ThS Nguyễn Văn Thịnh làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2016-MDA-04ĐT do PGS.TS Nguyễn Khắc Giảng chủ trì

14/12/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu sử dụng đá perlit và tro bụi thủy tinh núi lửa để làm vật liệu xử lý ô nhiễm nước và hỗ trợ chăm sóc cây trồng" mã số B2016-MDA-04ĐT do PGS.TS Nguyễn Khắc Giảng làm chủ trì