CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC LĨNH VỰC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU VINGROUP

24/08/2020

Bạn quan tâm đến Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu? Bạn là: • Sinh viên năm cuối các ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Toán Tin các trường Đại học Việt Nam hoặc Quốc tế, có điểm GPA từ 3.0 trở lên; • Học viên các chương trình cao học với chuyên ngành về Trí tuệ Nhân tạo, Khoa học Dữ liệu; • Kỹ sư trẻ mới ra trường có kinh nghiệm 1-3 năm tại các phòng nghiên cứu, Viện nghiên cứu hoặc các dự án trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo, Khoa học Dữ liệu. Chương trình Phát triển Nhân lực lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu Vingroup chính là nơi hiện thực hóa giấc mơ công nghệ của bạn.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp tác song phương NAFOSTED - FWO năm 2020

06/05/2020

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Khoa học Flanders (FWO – Bỉ) đã ký kết Biên bản thỏa thuận chung về triển khai Chương trình cùng tài trợ cho các đề tài hợp tác song phương giữa nhà khoa học Việt Nam và nhà khoa học Flanders. Theo khung Thỏa thuận, thời gian thực hiện các đề tài thuộc Chương trình từ hai đến ba năm. Qũy NAFOSTED thông báo mời các nhà khoa học đề xuất đề tài tham gia Chương trình thuộc các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn.

Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Thành phố Hà Nội năm 2021

14/04/2020

Để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2021 của Thành phố Hà Nội theo đúng các quy định của Luật Khoa học và công nghệ, Luật Ngân sách nhà nước; căn cứ văn bản số 254/BKHCN-KHTC ngày 07/02/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý (văn bản số 2816/VP-KGVX ngày 01/4/2020 của Văn phòng UBND Thành phố); Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội hướng dẫn các đơn vị đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2021.

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2020 (theo Quyết định số 830/QĐ-BKHCN ngày 27/3/2020)

08/04/2020

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/17594/thong-bao-ve-viec-tuyen-chon-to-chuc-chu-tri-va-ca-nhan-chu-nhiem-thuc-hien-nhiem-vu-khcn-cap-quoc-gia-nam-2020-theo-quyet-dinh-so.aspx

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia, mã số KC-4.0/19-25

08/04/2020

Tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25 (07 nhiệm vụ thuộc Quyết định số 893/QĐ-BKHCN ngày 01/4/2020)

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ Chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2020

27/03/2020

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (Vingroup Big Data Insititute - VINBDI) được Tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam. Quỹ VINIF hướng tới nhiệm vụ hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam thực hiện các dự án xuất sắc, có tầm ảnh hưởng lớn, với định hướng ứng dụng cùng phương pháp tiếp cận và công nghệ hiện đại.

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp Tóm tắt tham dự Hội thảo Quốc tế "The 5th International Conference On Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2020)" do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh tổ chức

22/02/2020

Hội thảo quốc tế "The 5th International Conference On Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2020)" do trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh kết hợp cùng Đại học Đà Nẵng, Đại học KunShan (Đài Loan) và Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Đài Loan tổ chức.

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2018-MDA-19ĐT do PGS.TS Trần Tuấn Minh làm chủ nhiệm

13/02/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu lựa chọn kết cấu chống thép linh hoạt hợp lí cho các đường lò đá cơ bản trong điều kiện vỉa dầy và góc dốc lớn, áp dụng cho các mỏ than hầm lò vùng Uông Bí - Quảng Ninh" mã số B2018-MDA-19ĐT do PGS.TS Trần Tuấn Minh làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2017-MDA-13ĐT do TS Lê Ngọc Ánh làm chủ nhiệm

10/02/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu sự phát triển địa chất và trầm tích giai đoạn kainozoi sớm (Eocen – Oligocen) đối với sự hình thành các tích tụ dầu khí ở khu vực đông bắc bể sông Hồng" mã số B2017-MDA-13ĐT do TS Lê Ngọc Ánh làm chủ nhiệm