Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2015-02-22 do TS Dương Thành Trung làm chủ nhiệm

13/12/2017

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2015-02-22 do TS Dương Thành Trung làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về KH&CN cấp Bộ mã số B2012-02-02SP do PGS.TS Lê Văn Hưng làm chủ nhiệm

05/12/2017

Nghiệm thu cấp Cơ sở nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về KH&CN cấp Bộ mã số B2012-02-02SP do PGS.TS Lê Văn Hưng làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở năm 2017 mã số T17-09 do TS Lê Thị Phương Thảo làm chủ nhiệm

29/11/2017

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở năm 2017 mã số T17-09 do TS Lê Thị Phương Thảo làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2014-02-20 do TS Nguyễn Thế Vinh làm chủ nhiệm

27/10/2017

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2014-02-20 do TS Nguyễn Thế Vinh làm chủ nhiệm

Thông báo mời viết bài tham dự Hội nghị về những tiến bộ trong Kỹ thuật công trình biển VSOE 2018

20/10/2017

Thông báo mời viết bài tham dự "Hội nghị về những tiến bộ trong kỹ thuật công trình biển VSOE 2018" do trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2013-02-13 do ThS Phạm Thị Vân Anh làm chủ nhiệm

16/10/2017

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2013-02-13 do ThS Phạm Thị Vân Anh làm chủ nhiệm

Kiểm tra tiến độ đề tài NCKH các cấp thực hiện trong năm 2017

16/10/2017

Kiểm tra tiến độ đề tài NCKH các cấp thực hiện trong năm 2017

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở năm 2017 mã số T17-25 do TS Bùi Ngọc Quý làm chủ nhiệm

09/10/2017

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở năm 2017 mã số T17-25 do TS Bùi Ngọc Quý làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở năm 2017 mã số T17-14 do ThS Nguyễn Tài Tiến làm chủ nhiệm

09/10/2017

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở năm 2017 mã số T17-14 do ThS Nguyễn Tài Tiến làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở năm 2017 mã số T17-13 do TS Trần Tuấn Minh làm chủ nhiệm

09/10/2017

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở năm 2017 mã số T17-13 do TS Trần Tuấn Minh làm chủ nhiệm