Nghiệm thu cấp Cơ sở Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ mã số B2017-MDA-12MT do PGS.TS Đỗ Văn Bình chủ nhiệm

27/08/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Biên soạn tài liệu “Cơ sở khoa học và thực tiễn cải tạo phục hồi môi trường các mỏ sa khoáng ven biển” cho sinh viên ngành môi trường”

Nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về KH&CN cấp Bộ mã số B2012-02-02SP do PGS.TS Lê Văn Hưng làm chủ nhiệm

27/08/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ mã số B2012-02-02SP "Phát triển năng lực nghiên cứu đánh giá một số biến động môi trường điển hình phục vụ định hướng phát triển bền vững lưu vực Sông Hồng, phần lãnh thổ Việt Nam" do PGS.TS Lê Văn Hưng chủ nhiệm.

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2015-02-24 do PGS.TS Hoàng Văn Long làm chủ nhiệm

06/07/2018

Được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu sự biến đổi nguồn gốc vật liệu trầm tích và sa khoáng đi kèm trên vùng biển ven bờ Huế - Đà Nẵng dựa trên các kết quả phân tích địa hóa khoáng vật nặng và định tuổi tuyệt đối"

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-11ĐT do TS Vũ Văn Trí làm chủ nhiệm

12/06/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phương pháp xác định dị thường trọng lực cho vùng biển xung quanh Quần đảo Trường Sa bằng số liệu đo cao vệ tinh và số liệu trọng lực vệ tinh”

Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2018

11/06/2018

Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2018

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-08ĐT do PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn làm chủ nhiệm

11/06/2018

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2016-MDA-08ĐT do PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn làm chủ nhiệm

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2018 - đợt 2

23/05/2018

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2018 - đợt 2 như sau:

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-06ĐT do PGS.TS Ngô Xuân Thành chủ nhiệm

02/02/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu bản chất kiến tạo các đá mafic, siêu mafic và tiềm năng sinh khoáng Cu-Ni và nhóm platin liên quan trong bể Sông Hiến - An Châu, Đông Bắc”

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCCB - ĐHƯD cấp Nhà nước mã số ĐT.NCCB-ĐHƯD.2012-G/01 do GS.TS Trương Xuân Luận chủ nhiệm

30/01/2018

- Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCCB - ĐHƯD cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng mô hình địa thống kê đánh giá tài nguyên khoáng mỏ khai thác lộ thiên”