Thông báo trao đổi sinh viên theo chương trình Erasmus+ tại Trường Đại học AGH Krakow, Ba Lan

09/11/2023

Trong khuôn khổ chương trình trao đổi sinh viên Erasmus+ giữa Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Trường Đại học AGH Krakow (Ba Lan), Nhà trường tuyển 01 sinh viên tham gia trao đổi học kỳ Mùa Xuân năm 2024 tại Ba Lan

Chương trình học bổng Thạc sỹ tại Đài Loan cho sinh viên khối ngành kỹ thuật

14/04/2022

Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân (Đài Loan) liên kết với một số doanh nghiệp thực tập tại Đài Loan có chương trình học Thạc sĩ dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật học tại Đài Loan nhập học vào tháng 9 năm 2022 và nhập học vào tháng 2 năm 2023 cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan diện Hiệp định năm 2022

14/02/2022

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ Thỏa thuận giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Ba Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan diện Hiệp định năm 2022 như sau:

Chương trình U𝐥𝐚𝐦 (𝐍𝐀𝐖𝐀) cấp kinh phí nghiên cứu sau tiến sĩ tại Ba Lan

11/02/2022

Chương trình Ulam là chương trình tăng cường quốc tế hóa các tổ chức khoa học và giáo dục đại học của Ba Lan.

Chương trình học bổng cho sinh viên Việt Nam của Fulbright năm học 2023-2024

28/12/2021

Chương trình học bổng Sinh viên Việt Nam Fulbright được thành lập vào năm 1946 và được tài trợ bởi chính phủ Hoa Kỳ nhằm tuyển dụng và đề cử các chuyên gia trẻ Việt Nam cho các chương trình cấp bằng Thạc sĩ tại các trường đại học Hoa Kỳ. Học bổng cho năm học 2023-2024 chính thức mở nhận đơn đăng ký.

Chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ - Hiệp hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) năm học 2022-2023

15/12/2021

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên Việt Nam cho chương trình học bổng Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN năm 2022-2023.

Thông báo học bổng SEED đi trao đổi tại Canada dành cho các nước ASEAN

13/12/2021

Chương trình học bổng trao đổi Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) do Chính phủ Canada tài trợ cung cấp cho sinh viên từ các quốc gia thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cơ hội trao đổi ngắn hạn để học tập hoặc nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học của Canada ở trình độ đại học và sau đại học.

Học bổng Hiệp định đi học tại LB Nga và Hungary

13/12/2021

Phòng Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo Chương trình Học bổng diện Hiệp định đi học tại Liên bang Nga và Chương trình Học bổng diện Hiệp định đi học tại Hungary.

Học bổng Thạc sỹ địa chất tại Indonesia trong khuôn khổ Dự án CUBE ASEAN

07/06/2021

CUBE ASEAN hay Hợp tác giáo dục về Địa chất đô thị khu vực ASEAN là một trong bốn dự án được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA cấp kinh phí năm 2021.

Thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ

28/11/2020

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ - Hiệp hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) năm học 2021-2022.