Thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2017

08/08/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo xét tuyển bổ sung vào đại học chính quy năm 2017

Lễ khai giảng khóa đào tạo Tiến sĩ 2016 - 2019 và Thạc sĩ 2016 - 2018 (K33)

01/11/2016

Thực hiện chương trình và kế hoạch công tác năm học 2016 - 2017 và nhằm tạo không khí phấn khởi cho nghiên cứu sinh, học viên cao học bước vào khóa học mới, ngày 31/10/2016, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo tiến sĩ 2016 - 2019 và thạc sĩ 2016 - 2018 (K33).