Thông báo Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về Năng lượng, Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bền vững tổ chức tại Trung Quốc.

25/10/2021

Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về Năng lượng, Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bền vững (The 9th International Conference on Energy, Resources, Environment and Sustainable Development – ERESD 2022) sẽ được Trường Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc (Từ Châu) đăng cai tổ chức từ ngày 25/5/2022 đến ngày 28/5/2022 tại Từ Châu, Trung Quốc.

Thông báo cuộc thi tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam

26/09/2021

Cuộc thi trực tuyến cấp toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” chính thức diễn ra từ 0h00 ngày 6/9/2021. Để hưởng ứng cuộc thi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên đăng ký tham gia cuộc thi trên tinh thần số lượng người dự thi đông nhất và chất lượng bài thi cao nhất.

Triển khai bình chọn, trao giải thưởng “Tài năng Khoa học - Công nghệ HUMG” cho các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc năm học 2020-2021

24/06/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất triển khai bình chọn, trao giải thưởng “Tài năng Khoa học - Công nghệ HUMG” cho các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc năm học 2020-2021.

Thông báo Hội nghị khoa học quốc tế GIS-IDEAS năm 2021

30/05/2021

Hội nghị quốc tế về Địa thông tin trong phát triển không gian-cơ sở hạ tầng Trái đất và các ngành khoa học liên quan (GIS-IDEAS) đã rất thành công trong nhiều năm qua, với sự tham gia tổ chức của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Năm 2021, Hội nghị GIS-IDEAS lần đầu tiên được tổ chức tại Trường Đại học Naresuan University, Thái Lan.

Thông báo Về việc hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố Hà Nội năm 2022

27/05/2021

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ban hành văn bản số 810/SKHCN-KHTC ngày 20/5/2021 về việc hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2022.

Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

04/02/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020

21/01/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Trường năm 2020 như sau:

Phát triển thành công gói thư viện mã nguồn mở “chuyentt/geojson_vi: GeoJSON package for Dart and Flutter developers (2020), doi:10.5281/zenodo.4269644”

19/01/2021

Để chia sẻ cho các nhà phát triển phần mềm ứng dụng trên toàn thế giới, được phát hành tại địa chỉ https://pub.dev/packages/geojson_vi. để chia sẻ cho các nhà phát triển phần mềm ứng dụng trên toàn thế giới, được phát hành tại địa chỉ https://pub.dev/packages/geojson_vi.