Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2018-MDA-20ĐT do TS Nguyễn Hữu Hiệp làm chủ nhiệm

31/12/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu nguồn gốc, đặc điểm phân bố sa khoáng titan đới bờ Nam Trung bộ trên cơ sở phân tích tuổi tuyệt đối U - Pb và địa hóa khoáng vật" mã số B2018-MDA-20ĐT do TS Nguyễn Hữu Hiệp làm chủ nhiệm

Lý do bạn nên chọn Chương trình tiên tiến ?

26/08/2019

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật hóa học của trường đại học Mỏ - Địa chất là Chương trình đào tạo được xây dựng theo kết cấu chương trình đào tạo của ĐH California Davis, Mỹ (UC Davis, Mỹ) .

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2019

05/08/2019

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Mỏ - Địa chất thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2019