Lý do bạn nên chọn Chương trình tiên tiến ?

26/08/2019

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật hóa học của trường đại học Mỏ - Địa chất là Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh chất lượng cao, được xây dựng theo kết cấu chương trình đào tạo của ĐH California Davis, Mỹ (UC Davis, Mỹ) .

Giấy triệu tập thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2018

20/03/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo cho Anh (Chị) được biết, Nhà trường sẽ tổ chức phổ biến Quy chế tuyển sinh sau đại học, bồi dưỡng kiến thức, thi tuyển cao học và xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2018.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Phạm Kim Thư, ngành Quản lý kinh tế.

09/01/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Kim Thư về đề tài: Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội Ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 62.34.04.10. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 12 tháng 01 năm 2017; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội. Trân trọng kính mời các Đại biểu quan tâm tới dự.

Thông báo ngày bảo vệ LATS cấp trường cho NCS Lê Đỗ Trí

05/12/2016

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lê Đỗ Trí về đề tài: "Đánh giá tiềm năng khoáng sản Kaolin vùng Bắc bộ Việt Nam và định hướng sử dụng"

Thông tin tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017

14/11/2016

Theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014, Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009, Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 với số lượng 435 học viên cao học và 25 nghiên cứu sinh (gồm cả đào tạo theo Đề án 911).