Thông tin về LATS của NCS Võ Tiến Dũng, ngành Kỹ thuật địa chất

11/12/2017

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Võ Tiến Dũng, ngành Kỹ thuật địa chất như các file đình kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Lại Mạnh Giàu, ngành Kỹ thuật địa vật lý.

11/12/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lại Mạnh Giàu về đề tài: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc địa chất trũng Sông Hồng theo tài liệu địa vật lý phục vụ điều tra tài nguyên than Ngành: Kỹ thuật địa vật lý; mã số: 9520202. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 12 tháng 12 năm 2017; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời các đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Nguyễn Quang An, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

30/11/2017

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Quang An, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Thông tin về LATS của NCS Trần Thị Thanh Thủy, ngành Kỹ thuật địa chất

22/11/2017

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thanh Thủy, ngành Kỹ thuật địa chất như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Lại Mạnh Giàu, ngành Kỹ thuật địa vật lý.

22/11/2017

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lại Mạnh Giàu, ngành Kỹ thuật địa vật lý như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Thu Thủy, ngành Quản lý kinh tế

05/09/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Thủy về đề tài: Nghiên cứu phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tỉnh Vĩnh Phúc Ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 62.34.04.10. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 14 tháng 9 năm 2017; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời Đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy, Ngành Quản lý kinh tế

07/08/2017

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy, ngành Quản lý kinh tế như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Chí Bảo, ngành Kỹ thuật cơ khí động lực.

03/08/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Chí Bảo về đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của lưu lượng và tốc độ chuyển động tương đối giữa đầu phun với chi tiết đến chất lượng bề mặt phun phủ bằng công nghệ phun nhiệt khí tốc độ cao - HVOF Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực; Mã số: 62.52.01.16. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 09 tháng 8 năm 2017; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời Đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Nguyễn Chí Bảo, Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực.

04/07/2017

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Chí Bảo, ngành Kỹ thuật cơ khí động lực như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Đồng Thị Bích, ngành Quản lý kinh tế.

07/06/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đồng Thị Bích về đề tài: Nghiên cứu giải pháp kinh tế giảm tổn thất than trong khai thác hầm lò ở các mỏ than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 62.34.04.10. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 16 tháng 6 năm 2017; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời Đại biểu quan tâm tới dự.