Bảo vệ cấp trường cho NCS Trần Vũ Long, ngành Địa chất thủy văn

21/05/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Vũ Long về đề tài: Nghiên cứu cơ chế dịch chuyển Arsenic từ tầng chứa nước Holocene vào tầng chứa nước Pleistocene. Lấy ví dụ vùng Thạch Thất - Đan Phượng, Hà Nội Ngành: Kỹ thuật địa chất; mã số: 9520501. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 30 tháng 5 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời Đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Trần Vũ Long , ngành Kỹ thuật địa chất

19/04/2019

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Vũ Long, ngành Kỹ thuật địa chất như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Hồ Viết Thịnh, ngành Quản lý kinh tế

09/04/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hồ Viết Thịnh về đề tài: Tăng cường quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ góc độ kinh tế Ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9310110; - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 19 tháng 4 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Thùy Hương, ngành Quản lý kinh tế

09/04/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thùy Hương về đề tài: Nghiên cứu quản lý ngân sách nhà nước từ hoạt động khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo hướng phát triển bền vững Ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9310110; - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 18 tháng 4 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Trường Giang, ngành Địa chất học

09/04/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Giang về đề tài: Đặc điểm cấu trúc - kiến tạo phần Tây Bắc bồn trũng Nông Sơn, Quảng Nam và sự tạo khoáng Urani trong cát kết Ngành: Địa chất học; mã số: 9440201; - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 12 tháng 4 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Mai Văn Sỹ, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

09/04/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Mai Văn Sỹ về đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố ảo phục vụ công tác quy hoạch đô thị Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; mã số: 9520503. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 12 tháng 4 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Thuận Thành, Tầng 3 - Nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Đặng Tuyết Minh , ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

22/03/2019

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đặng Tuyết Minh, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Nguyễn Trường Giang , ngành Địa chất học

18/03/2019

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Trường Giang, ngành Địa chất học như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Mai Văn Sỹ, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

08/03/2019

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Mai Văn Sỹ, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Nguyễn Thị Thùy Hương, ngành Quản lý kinh tế

12/03/2019

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thùy Hương, ngành Quản lý kinh tế như các file đính kèm sau: