Thông tin về LATS của NCS Đặng Tuyết Minh , ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

22/03/2019

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đặng Tuyết Minh, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Nguyễn Trường Giang , ngành Địa chất học

18/03/2019

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Trường Giang, ngành Địa chất học như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Mai Văn Sỹ, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

08/03/2019

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Mai Văn Sỹ, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Nguyễn Thị Thùy Hương, ngành Quản lý kinh tế

12/03/2019

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thùy Hương, ngành Quản lý kinh tế như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Hồ Viết Thịnh, ngành Quản lý kinh tế

11/03/2019

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Hồ Viết Thịnh, ngành Quản lý kinh tế như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Dương Ngọc Tình, ngành kỹ thuật địa chất

28/02/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Dương Ngọc Tình về đề tài: Đặc điểm quặng hóa Liti vùng Đức Phổ - Sa Huỳnh Ngành: Kỹ thuật địa chất; mã số: 9520501. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 07 tháng 3 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Văn Thịnh, ngành Khai thác mỏ

28/02/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thịnh về đề tài: Nghiên cứu chế độ thoát khí mê tan khi khai thác xuống sâu trong mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh Ngành: Khai thác mỏ; mã số: 9520603. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 11 tháng 3 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Gia Trọng, ngành kỹ thuật trắc địa - bản đồ

19/02/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Gia Trọng về đề tài: Nghiên cứu thuật toán và xây dựng chương trình xử lý số liệu GNSS dạng RINEX nhằm phát triển ứng dụng công nghệ định vị vệ tinh ở Việt Nam Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; mã số: 9520503. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 28 tháng 02 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời các đại biểu quan tâm tới dự.