Thông tin về LATS của NCS Đoàn Trọng Luật, ngành Khai thác mỏ.

06/03/2018

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đoàn Trọng Luật, ngành Khai thác mỏ như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Trần Trung Chuyên, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

06/03/2018

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Trung Chuyên, ngành Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Phạm Thị Hồng Hạnh, ngành Quản lý kinh tế.

27/02/2018

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Hồng Hạnh, ngành Quản lý kinh tế như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Đỗ Văn Dương, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ.

06/02/2018

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đỗ Văn Dương, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Quang An, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

26/01/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Quang An về đề tài: Nghiên cứu xác định phương pháp giám sát và điều khiển khói khi xảy ra cháy trong tòa nhà cao tầng khu vực Hà Nội Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; mã số: 9520216. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 03 tháng 02 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời các đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Võ Tiến Dũng, ngành Kỹ thuật địa chất.

04/01/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Võ Tiến Dũng về đề tài: Đặc điểm quặng hóa volfram - đa kim mỏ Núi Pháo, Đại Từ, Thái Nguyên Ngành: Kỹ thuật địa chất; mã số: 9520501. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 12 tháng 01 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Đào Trọng Cường, ngành Khai thác mỏ.

04/01/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đào Trọng Cường về đề tài: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khai thác và tối ưu hóa các thông số của hệ thống khai thác cho các vỉa dày trung bình dốc đứng tại các mỏ than hầm lò khu vực Uông Bí - Quảng Ninh Ngành: Khai thác mỏ; mã số: 9520603. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 10 tháng 01 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời các đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Trần Thị Thanh Thủy, ngành Kỹ thuật địa chất.

18/12/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Thủy về đề tài: Nghiên cứu và dự báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến nước dưới đất tỉnh Thái Bình Ngành: Kỹ thuật địa chất; mã số: 9520501. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 28 tháng 12 năm 2017; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Tầng 1, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Trân trọng kính mời các đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Đào Trọng Cường, ngành Khai thác mỏ

18/12/2017

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đào Trọng Cường, ngành Khai thác mỏ như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Võ Tiến Dũng, ngành Kỹ thuật địa chất

11/12/2017

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Võ Tiến Dũng, ngành Kỹ thuật địa chất như các file đình kèm sau: