Bảo vệ cấp trường cho NCS Vũ Thị Hoãn, ngành kỹ thuật địa vật lý.

02/01/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Hoãn về đề tài: Đặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển Đông Ngành: Kỹ thuật địa vật lý; mã số: 9520502 - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 07 tháng 01 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đồng chí tới dự với trách nhiệm là thành viên Hội đồng.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Cao Khải, ngành Khai thác mỏ

19/12/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Cao Khải về đề tài: Tối ưu hoá chế độ làm việc của quạt gió chính ở mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh Ngành: Khai thác mỏ; mã số: 9520603. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 27 tháng 12 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đồng chí tới dự với trách nhiệm là thành viên Hội đồng.

Thông tin về LATS của NCS Vũ Thị Hoãn, ngành Kỹ thuật Địa vật lý

14/12/2018

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thị Hoãn, ngành Kỹ thuật địa vật lý như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Nguyễn Cao Khải, ngành Khai thác mỏ

28/11/2018

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Cao Khải, ngành Khai thác mỏ như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Hoàng Quốc Việt, ngành Quản lý kinh tế

10/10/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Quốc Việt về đề tài: Nghiên cứu tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An Ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9310110. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 26 tháng 10 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dư.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Diêm Công Huy, ngành kỹ thuật trắc địa - bản đồ

10/10/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Diêm Công Huy về đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng đường hầm trong thi công xây dựng các công trình ngầm ở Việt Nam Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; mã số: 9520503. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 24 tháng 10 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Phạm Văn Chung, ngành kỹ thuật trắc địa - bản đồ

10/10/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Văn Chung về đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình biến động địa cơ khu vực lò chợ cơ giới khai thác vỉa dày ở một số mỏ than hầm lò Quảng Ninh Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; mã số: 9520503. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 16 tháng 10 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.