Bảo vệ cập trường của NCS Triệu Đức Huy, ngành Kỹ thuật địa chất

06/01/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Triệu Đức Huy về đề tài: Xác định vai trò của sông Hồng và đá gốc đối với lượng bổ cập cho nước dưới đất trong trầm tích Đệ Tứ phần tây nam thành phố Hà Nội Ngành: Kỹ thuật địa chất; mã số: 9.520501. - Thời gian: 13 giờ 30 ngày 14 tháng 01 năm 2022; - Địa điểm: Phòng họp Phổ Yên, Tầng 3 nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường của NCS Phạm Văn Tiến, Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực

15/11/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Văn Tiến về đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến tuổi thọ của răng cắt trên tang máy khấu dùng trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực; mã số: 9520116. - Thời gian: 13 giờ 30 ngày 25 tháng 11 năm 2021; - Địa điểm: Phòng họp Thuận Thành, Tầng 3 nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Hồng , ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

28/09/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng về đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS động thời gian thực trong công tác thủy đạc phục vụ đảm bảo an toàn hàng hải trong điều kiện Việt Nam Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; mã số: 9520503. - Thời gian: 13 giờ 30 ngày 04 tháng 10 năm 2021; - Địa điểm: Phòng họp Thuận Thành, Tầng 3 nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.