Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Thu Thủy, ngành Quản lý kinh tế

05/09/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Thủy về đề tài: Nghiên cứu phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tỉnh Vĩnh Phúc Ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 62.34.04.10. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 14 tháng 9 năm 2017; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời Đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy, Ngành Quản lý kinh tế

07/08/2017

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy, ngành Quản lý kinh tế như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Chí Bảo, ngành Kỹ thuật cơ khí động lực.

03/08/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Chí Bảo về đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của lưu lượng và tốc độ chuyển động tương đối giữa đầu phun với chi tiết đến chất lượng bề mặt phun phủ bằng công nghệ phun nhiệt khí tốc độ cao - HVOF Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực; Mã số: 62.52.01.16. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 09 tháng 8 năm 2017; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời Đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Nguyễn Chí Bảo, Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực.

04/07/2017

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Chí Bảo, ngành Kỹ thuật cơ khí động lực như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Đồng Thị Bích, ngành Quản lý kinh tế.

07/06/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đồng Thị Bích về đề tài: Nghiên cứu giải pháp kinh tế giảm tổn thất than trong khai thác hầm lò ở các mỏ than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 62.34.04.10. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 16 tháng 6 năm 2017; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời Đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Vũ Thành Lâm, ngành Khai thác mỏ.

05/06/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Vũ Thành Lâm về đề tài: Tối ưu hóa các tham số công nghệ chèn lò bằng sức nước trong khai thác than dưới các công trình cần bảo vệ trên mặt mỏ vùng Quảng Ninh Ngành: Khai thác mỏ; Mã số: 62.52.06.03. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 17 tháng 6 năm 2017; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời các Đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Lê Đăng Thức, ngành Quản lý kinh tế.

25/05/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lê Đăng Thức về đề tài: Nghiên cứu giải pháp quản trị rủi ro của Tổng thầu trong thực hiện hợp đồng thiết kế, mua sắm, chế tạo và lắp đặt (EPCI) dự án phát triển khai thác mỏ dầu khí tại Việt Nam Ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 62340410 - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 09 tháng 6 năm 2017; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời Đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Vũ Thành Lâm, ngành Khai thác mỏ.

24/05/2017

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thành Lâm, ngành Khai thác mỏ như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Lê Đăng Thức, ngành Quản lý kinh tế.

05/05/2017

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Lê Đăng Thức, ngành Quản lý kinh tế như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Đồng Thị Bích, ngành Quản lý kinh tế.

05/05/2017

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Đồng Thị Bích, ngành Quản lý kinh tế như các file đính kèm sau: