Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Duy Tuấn, ngành Kỹ thuật dầu khí

03/06/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Tuấn về đề tài: Nâng cao hiệu quả công nghệ khoan tuần hoàn nghịch cho các giếng khai thác nước ngầm trong địa tầng trầm tích bờ rời vùng Nhơn Trạch, Đồng Nai Ngành: Kỹ thuật dầu khí; mã số: 9520604. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 09 tháng 6 năm 2020; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Ký túc xá sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Hồng Thái, ngành Quản lý kinh tế

20/03/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Thái về đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết bị chống trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh Ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9310110. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 26 tháng 3 năm 2020; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Ký túc xá sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời Đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Quốc Long, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

24/10/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Quốc Long về đề tài: Nghiên cứu phương pháp dự báo các đại lượng dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt phù hợp với điều kiện khai thác hầm lò ở Việt Nam Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; mã số: 9520503. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 06 tháng 11 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Trịnh Việt Thắng, ngành Kỹ thuật dầu khí.

24/10/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trịnh Việt Thắng về đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bơm ép luân phiên nước - khí hydrocacbon nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu tại tầng Miocen bể Cửu Long Ngành: Kỹ thuật dầu khí; mã số: 9520604. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 01 tháng 11 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Lưu Anh Tuấn, ngành kỹ thuật trắc địa - bản đồ

07/10/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lưu Anh Tuấn về đề tài: Nghiên cứu phương pháp thiết kế tối ưu và bình sai hỗn hợp lưới tự do mặt đất - GPS ứng dụng trong điều kiện Việt Nam Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; mã số: 9520503. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 18 tháng 10 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.