Thông tin về LATS của NCS Trần Thanh Hà, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ.

07/05/2018

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Thanh Hà, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Phan Giang Long, ngành Kỹ thuật địa vật lý

26/04/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phan Giang Long về đề tài: Đặc điểm địa tầng phân tập trầm tích Miocene khu vực Bạch Long Vĩ Ngành: Kỹ thuật địa vật lý; mã số: 9520502. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 04 tháng 5 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời các đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Phan Giang Long, ngành Kỹ thuật địa vật lý.

30/03/2018

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phan Giang Long, ngành Kỹ thuật địa vật lý như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Trần Trung Chuyên, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

30/03/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Trung Chuyên về đề tài: Nghiên cứu giải pháp tích hợp hệ thống GNSS/INS trên thiết bị thông minh ứng dụng trong trắc địa - bản đồ Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; mã số: 9520503. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 06 tháng 4 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Đoàn Trọng Luật, ngành Khai thác mỏ.

06/03/2018

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đoàn Trọng Luật, ngành Khai thác mỏ như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Trần Trung Chuyên, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

06/03/2018

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Trung Chuyên, ngành Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Phạm Thị Hồng Hạnh, ngành Quản lý kinh tế.

27/02/2018

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Hồng Hạnh, ngành Quản lý kinh tế như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Đỗ Văn Dương, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ.

06/02/2018

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đỗ Văn Dương, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Quang An, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

26/01/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Quang An về đề tài: Nghiên cứu xác định phương pháp giám sát và điều khiển khói khi xảy ra cháy trong tòa nhà cao tầng khu vực Hà Nội Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; mã số: 9520216. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 03 tháng 02 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời các đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Võ Tiến Dũng, ngành Kỹ thuật địa chất.

04/01/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Võ Tiến Dũng về đề tài: Đặc điểm quặng hóa volfram - đa kim mỏ Núi Pháo, Đại Từ, Thái Nguyên Ngành: Kỹ thuật địa chất; mã số: 9520501. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 12 tháng 01 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.