Bảo vệ cập trường của NCS Nguyễn Minh Ngọc, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

23/12/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Ngọc về đề tài: Nghiên cứu đánh giá chất lượng ảnh viễn thám quang học của Việt Nam Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; mã số: 9.520503. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 06 tháng 01 năm 2023; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Tầng 1, Ký túc xá sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cập trường của NCS Nguyễn Đức Minh , ngành Kỹ thuật điện

23/12/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Minh về đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả làm việc bộ biến đổi tăng áp DC-DC trong hệ thống nguồn pin mặt trời Ngành: Kỹ thuật điện; mã số: 9520201. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 04 tháng 01 năm 2023; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Tầng 1, Ký túc xá sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cập trường của NCS Nguyễn Thùy Linh , ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

20/12/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thùy Linh về đề tài: Nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện Việt Nam Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; mã số: 9520503. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 27 tháng 12 năm 2022; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Tầng 1, Ký túc xá sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cập trường của NCS Trần Thị Hiến , ngành Kỹ thuật tuyển khoáng

14/12/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Thị Hiến về đề tài: Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng graphit mỏ Bảo Hà, Lào Cai nhằm thu hồi tối đa graphit dạng vẩy Ngành: Kỹ thuật tuyển khoáng; mã số: 9.520607. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 21 tháng 12 năm 2022; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Tầng 1, Ký túc xá sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.