Thông tin về LATS của NCS Lưu Anh Tuấn, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

13/09/2019

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lưu Anh Tuấn, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Trịnh Việt Thắng, ngành Kỹ thuật dầu khí

10/09/2019

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trịnh Việt Thắng, ngành Kỹ thuật dầu khí như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Như Hùng, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

26/07/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Như Hùng về đề tài: Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định nồng độ bụi (PM10) trong không khí khu vực đô thị Việt Nam từ dữ liệu ảnh vệ tinh Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; mã số: 9520503. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 29 tháng 7 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Nguyễn Thị Lệ Hằng , ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

22/07/2019

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Lệ Hằng, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Khương Văn Long, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

21/06/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Khương Văn Long về đề tài: Nghiên cứu xác định các yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu trắc địa, hải văn đảm bảo định vị, dẫn đường cho tàu ngầm trong vùng biển Việt Nam Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; mã số: 9520503. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 04 tháng 7 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Nguyễn Như Hùng , ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

21/06/2019

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Như Hùng, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Trần Vũ Long, ngành Địa chất thủy văn

21/05/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Vũ Long về đề tài: Nghiên cứu cơ chế dịch chuyển Arsenic từ tầng chứa nước Holocene vào tầng chứa nước Pleistocene. Lấy ví dụ vùng Thạch Thất - Đan Phượng, Hà Nội Ngành: Kỹ thuật địa chất; mã số: 9520501. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 30 tháng 5 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời Đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Trần Vũ Long , ngành Kỹ thuật địa chất

19/04/2019

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Vũ Long, ngành Kỹ thuật địa chất như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Hồ Viết Thịnh, ngành Quản lý kinh tế

09/04/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hồ Viết Thịnh về đề tài: Tăng cường quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ góc độ kinh tế Ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9310110; - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 19 tháng 4 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Thùy Hương, ngành Quản lý kinh tế

09/04/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thùy Hương về đề tài: Nghiên cứu quản lý ngân sách nhà nước từ hoạt động khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo hướng phát triển bền vững Ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9310110; - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 18 tháng 4 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.