Bảo vệ cấp trường cho NCS Hoàng Quốc Việt, ngành Quản lý kinh tế

10/10/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Quốc Việt về đề tài: Nghiên cứu tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An Ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9310110. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 26 tháng 10 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dư.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Diêm Công Huy, ngành kỹ thuật trắc địa - bản đồ

10/10/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Diêm Công Huy về đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng đường hầm trong thi công xây dựng các công trình ngầm ở Việt Nam Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; mã số: 9520503. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 24 tháng 10 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Phạm Văn Chung, ngành kỹ thuật trắc địa - bản đồ

10/10/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Văn Chung về đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình biến động địa cơ khu vực lò chợ cơ giới khai thác vỉa dày ở một số mỏ than hầm lò Quảng Ninh Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; mã số: 9520503. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 16 tháng 10 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nông Việt Hùng, ngành Khai thác mỏ

01/10/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nông Việt Hùng về đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện một số thông số công nghệ khai thác lò chợ cơ giới hóa đồng bộ hạ trần than ở vỉa dày, dốc thoải và nghiêng tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh Ngành: Khai thác mỏ; mã số: 9520603. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 12 tháng 10 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Đinh Thị Thu Hiền, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ.

01/10/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đinh Thị Thu Hiền về đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ giám sát môi trường nước mặt khu vực Hà Nội từ dữ liệu ảnh vệ tinh VNREDSAT - 1 Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; mã số: 9520503. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 10 tháng 10 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Hoài Vũ, ngành Kỹ thuật dầu khí

24/09/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hoài Vũ về đề tài: Nghiên cứu giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả của đường ống thu gom dầu trong điều kiện suy giảm sản lượng mỏ Bạch Hổ Ngành: Kỹ thuật dầu khí; mã số: 9520604. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 05 tháng 10 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời các đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Phạm Văn Chung, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

20/09/2018

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Văn Chung, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Ngô Thị Kim Chi, ngành Địa chất học

20/09/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Kim Chi về đề tài: Lịch sử tiến hóa địa chất Holocen đới bờ khu vực Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng Ngành: Địa chất học; mã số: 9440201. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 02 tháng 10 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Đặng Văn Kiên, ngành Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

20/09/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đặng Văn Kiên về đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của chấn động nổ mìn khi thi công đường hầm đến kết cấu công trình lân cận Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; mã số: 9580204. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 24 tháng 9 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời các đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Hoàng Quốc Việt, ngành Quản lý kinh tế

18/09/2018

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Quốc Việt, ngành Quản lý kinh tế như các file đính kèm sau: