Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Hoài Vũ, ngành Kỹ thuật dầu khí

24/09/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hoài Vũ về đề tài: Nghiên cứu giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả của đường ống thu gom dầu trong điều kiện suy giảm sản lượng mỏ Bạch Hổ Ngành: Kỹ thuật dầu khí; mã số: 9520604. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 05 tháng 10 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời các đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Phạm Văn Chung, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

20/09/2018

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Văn Chung, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Ngô Thị Kim Chi, ngành Địa chất học

20/09/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Kim Chi về đề tài: Lịch sử tiến hóa địa chất Holocen đới bờ khu vực Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng Ngành: Địa chất học; mã số: 9440201. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 02 tháng 10 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Đặng Văn Kiên, ngành Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

20/09/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đặng Văn Kiên về đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của chấn động nổ mìn khi thi công đường hầm đến kết cấu công trình lân cận Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; mã số: 9580204. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 24 tháng 9 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời các đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Hoàng Quốc Việt, ngành Quản lý kinh tế

18/09/2018

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Quốc Việt, ngành Quản lý kinh tế như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Diêm Công Huy, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

14/09/2018

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Diêm Công Huy, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Nông Việt Hùng, ngành Khai thác mỏ

11/09/2018

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nông Việt Hùng, ngành Khai thác mỏ như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Đinh Thị Thu Hiền ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

11/09/2018

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Định Thị Thu Hiền, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Hà, ngành kỹ thuật trắc địa - bản đồ

06/09/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hà về đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xây dựng lưới khống chế mặt bằng bảo đảm thi công các công trình thủy điện Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; mã số: 9520503. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 19 tháng 9 năm 2018; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Nguyễn Hoài Vũ, ngành Kỹ thuật dầu khí

06/09/2018

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hoài Vũ, ngành Kỹ thuật dầu khí như các file đính kèm sau: