Bảo vệ cấp trường cho NCS Khương Văn Long, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

21/06/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Khương Văn Long về đề tài: Nghiên cứu xác định các yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu trắc địa, hải văn đảm bảo định vị, dẫn đường cho tàu ngầm trong vùng biển Việt Nam Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; mã số: 9520503. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 04 tháng 7 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Nguyễn Như Hùng , ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

21/06/2019

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Như Hùng, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Trần Vũ Long, ngành Địa chất thủy văn

21/05/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Vũ Long về đề tài: Nghiên cứu cơ chế dịch chuyển Arsenic từ tầng chứa nước Holocene vào tầng chứa nước Pleistocene. Lấy ví dụ vùng Thạch Thất - Đan Phượng, Hà Nội Ngành: Kỹ thuật địa chất; mã số: 9520501. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 30 tháng 5 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời Đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Trần Vũ Long , ngành Kỹ thuật địa chất

19/04/2019

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Vũ Long, ngành Kỹ thuật địa chất như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Hồ Viết Thịnh, ngành Quản lý kinh tế

09/04/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hồ Viết Thịnh về đề tài: Tăng cường quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ góc độ kinh tế Ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9310110; - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 19 tháng 4 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Thùy Hương, ngành Quản lý kinh tế

09/04/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thùy Hương về đề tài: Nghiên cứu quản lý ngân sách nhà nước từ hoạt động khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo hướng phát triển bền vững Ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9310110; - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 18 tháng 4 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Trường Giang, ngành Địa chất học

09/04/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Giang về đề tài: Đặc điểm cấu trúc - kiến tạo phần Tây Bắc bồn trũng Nông Sơn, Quảng Nam và sự tạo khoáng Urani trong cát kết Ngành: Địa chất học; mã số: 9440201; - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 12 tháng 4 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Mai Văn Sỹ, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

09/04/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Mai Văn Sỹ về đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố ảo phục vụ công tác quy hoạch đô thị Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; mã số: 9520503. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 12 tháng 4 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Thuận Thành, Tầng 3 - Nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Đặng Tuyết Minh , ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

22/03/2019

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đặng Tuyết Minh, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Nguyễn Trường Giang , ngành Địa chất học

18/03/2019

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Trường Giang, ngành Địa chất học như các file đính kèm sau: