Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Hồng Thái, ngành Quản lý kinh tế

20/03/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Thái về đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết bị chống trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh Ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9310110. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 26 tháng 3 năm 2020; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Ký túc xá sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời Đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Quốc Long, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

24/10/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Quốc Long về đề tài: Nghiên cứu phương pháp dự báo các đại lượng dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt phù hợp với điều kiện khai thác hầm lò ở Việt Nam Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; mã số: 9520503. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 06 tháng 11 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Trịnh Việt Thắng, ngành Kỹ thuật dầu khí.

24/10/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trịnh Việt Thắng về đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bơm ép luân phiên nước - khí hydrocacbon nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu tại tầng Miocen bể Cửu Long Ngành: Kỹ thuật dầu khí; mã số: 9520604. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 01 tháng 11 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Lưu Anh Tuấn, ngành kỹ thuật trắc địa - bản đồ

07/10/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lưu Anh Tuấn về đề tài: Nghiên cứu phương pháp thiết kế tối ưu và bình sai hỗn hợp lưới tự do mặt đất - GPS ứng dụng trong điều kiện Việt Nam Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; mã số: 9520503. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 18 tháng 10 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Như Hùng, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

26/07/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Như Hùng về đề tài: Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định nồng độ bụi (PM10) trong không khí khu vực đô thị Việt Nam từ dữ liệu ảnh vệ tinh Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; mã số: 9520503. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 29 tháng 7 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Khương Văn Long, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

21/06/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Khương Văn Long về đề tài: Nghiên cứu xác định các yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu trắc địa, hải văn đảm bảo định vị, dẫn đường cho tàu ngầm trong vùng biển Việt Nam Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; mã số: 9520503. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 04 tháng 7 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Trần Vũ Long, ngành Địa chất thủy văn

21/05/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Vũ Long về đề tài: Nghiên cứu cơ chế dịch chuyển Arsenic từ tầng chứa nước Holocene vào tầng chứa nước Pleistocene. Lấy ví dụ vùng Thạch Thất - Đan Phượng, Hà Nội Ngành: Kỹ thuật địa chất; mã số: 9520501. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 30 tháng 5 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời Đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Hồ Viết Thịnh, ngành Quản lý kinh tế

09/04/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hồ Viết Thịnh về đề tài: Tăng cường quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ góc độ kinh tế Ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9310110; - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 19 tháng 4 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Thùy Hương, ngành Quản lý kinh tế

09/04/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thùy Hương về đề tài: Nghiên cứu quản lý ngân sách nhà nước từ hoạt động khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo hướng phát triển bền vững Ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9310110; - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 18 tháng 4 năm 2019; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời đại biểu quan tâm tới dự.