Thông tin về LATS của NCS Nhữ Việt Tuấn, ngành Khai thác mỏ

14/04/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nhữ Việt Tuấn về đề tài: Nghiên cứu và xác định các tham số hợp lý của hệ thống khai thác lò dọc vỉa phân tầng sử dụng dàn chống tự hành trong điều kiện vỉa dày dốc vùng Quảng Ninh Ngành: Khai thác mỏ; Mã số: 62.52.06.03. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 20 tháng 4 năm 2017; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời Đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Xuân Quang, ngành Khai thác mỏ.

14/04/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Quang về đề tài: Nghiên cứu công nghệ khai thác cát lòng sông ở Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường và phục vụ công tác quản lý Ngành: Khai thác mỏ; Mã số: 62.52.06.03. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 21 tháng 4 năm 2017; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời Đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Trần Quốc Việt, ngành Quản lý kinh tế.

05/04/2017

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Trần Quốc Việt, ngành Quản lý kinh tế như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Hồng Loan, ngành Quản lý kinh tế.

04/04/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Loan về đề tài: Nghiên cứu mô hình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại hàng tư liệu sản xuất tại Quảng Ninh Ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 62.34.04.10. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 12 tháng 4 năm 2017; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời Đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Phạm Thu Hương, ngành Quản lý kinh tế.

04/04/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Thu Hương về đề tài: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 62.34.04.10. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 09 tháng 3 năm 2017; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội. Trân trọng kính mời Đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của Nguyễn Xuân Quang, ngành Khai thác mỏ.

13/03/2017

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Xuân Quang, ngành Khai thác mỏ.

Thông tin về LATS của NCS Nhữ Việt Tuấn, ngành Khai thác mỏ.

13/03/2017

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Nhữ Việt Tuấn, ngành Khai thác mỏ như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Phạm Văn Quang , ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ.

10/03/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Văn Quang về đề tài: Nghiên cứu kết hợp công nghệ GPS và thủy âm trong đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ lớn phục vụ thiết kế các công trình ven biển Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; Mã số: 62.52.05.03. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 21 tháng 3 năm 2017; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội. Trân trọng kính mời Đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Khoanta VORLABOOD , ngành Kỹ thuật địa chất.

10/03/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Khoanta VORLABOOD về đề tài: Đặc điểm các cấu trúc khống chế khoáng hóa đồng vùng Pha Khieng - Nam Bo, tỉnh Luong Nam Tha, CHDCND Lào Ngành: Kỹ thuật địa chất; Mã số: 62.52.05.01. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 20 tháng 3 năm 2017; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội. Trân trọng kính mời Đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Thanh Thảo , ngành Kỹ thuật địa chất.

10/03/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Thảo về đề tài: Đặc điểm quặng hóa sericit trong các thành tạo phun trào hệ tầng Đồng Trầu vùng Sơn Bình, Hà Tĩnh và khả năng sử dụng Ngành: Kỹ thuật địa chất; Mã số: 62.52.05.01. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 22 tháng 3 năm 2017; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Trân trọng kính mời Đại biểu quan tâm tới dự