Thông tin về LATS của NCS Phạm Văn Quang, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

13/02/2017

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Phạm Văn Quang, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Phạm Thu Hương, ngành Quản lý kinh tế

02/02/2017

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thu Hương, ngành Quản lý kinh tế như các file đính kèm sau:

Bảo vệ cấp trường cho NCS Vũ Xuân Lực, ngành Kỹ thuật địa chât.

23/01/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Vũ Xuân Lực về đề tài: Đặc điểm cấu trúc - kiến tạo khối cấu trúc Tạ Khoa, ý nghĩa của nó trong dự báo và tìm kiếm khoáng sản đồng - niken - vàng Ngành: Kỹ thuật địa chất; Mã số: 62.52.05.01. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 23 tháng 01 năm 2017; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Tầng 1, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội. Trân trọng kính mời Đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Phạm Kim Thư, ngành Quản lý kinh tế.

09/01/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Kim Thư về đề tài: Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội Ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 62.34.04.10. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 12 tháng 01 năm 2017; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội. Trân trọng kính mời các Đại biểu quan tâm tới dự.

Bảo vệ cấp trường cho NCS Hoàng Ngô Tự Do, ngành Địa chất học.

19/12/2016

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Ngô Tự Do về đề tài: Đặc điểm địa chất Đệ tứ và tài nguyên nước dưới đất khu vực đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam Ngành: Địa chất học; Mã số: 62.44.02.01. - Thời gian: 8 giờ 30 ngày 30 tháng 12 năm 2016; - Địa điểm: Phòng họp Sông Công, Tầng 1, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội. Trân trọng kính mời các Đại biểu quan tâm tới dự.

Thông tin về LATS của NCS Vũ Xuân Lực, Ngành Kỹ thuật địa chất

16/12/2016

Các thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Vũ Xuân Lực, ngành Kỹ thuật địa chất như các file đính kèm sau:

Thông tin LATS của NCS Phạm Kim Thư, Ngành Quản lý kinh tế

16/12/2016

Các thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Phạm Kim Thư, ngành Quản lý kinh tế như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Hoàng Ngô Tự Do, ngành Địa chất học

01/12/2016

Các thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Ngô Tự Do, ngành Địa chất học như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Nguyễn Thị Bích Phượng, ngành Quản lý kinh tế

14/11/2016

Các thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Bích Phượng, ngành Quản lý kinh tế như các file đính kèm sau:

Thông tin về LATS của NCS Lê Đỗ Trí, ngành Kỹ thuật địa chất

14/11/2016

Các thông tin vệ luận án tiến sĩ của NCS Lê Đỗ Trí, ngành Kỹ thuật địa chất như các file đính kèm sau: