• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/03/2015
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/03/2015
Về việc ban hành văn bản họp hội đồng đánh giá tốt nghiệp theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ
Số ký hiệu 296/QĐ-MĐC Ngày ban hành 30/03/2015
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...