Văn phòng: P.605 - Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (8424) 37523432

Email: codien@humg.edu.vn; khoacodienmdc@gmail.com

1. Lịch sử phát triển:

Khoa Cơ - Điện có tiền thân là Bộ môn Cơ-Điện mỏ, với bề dày truyền thống đào tạo năm 1956. Hiện cơ cấu tổ chức của Khoa gồm 5 Bộ môn chuyên môn, 01 Xưởng Cơ - Điện và Văn phòng Khoa. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa là đội ngũ các nhà khoa học nhiệt huyết, có kinh nghiệm trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong những năm vừa qua, hệ thống các Phòng thí nghiệm của Khoa đã được quan tâm đầu tư phát triển với 09 Phòng thí nghiệm. Với 09 chuyên ngành gồm: Điện khí hóa, Hệ thống điện, Tự động hóa, Máy và Thiết bị mỏ, Điện-Điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Cơ khí ô tô, Máy và tự động thủy, Cơ điện, có thể nói Khoa Cơ-Điện là một trong những Khoa có cơ cấu học thuật đa dạng và phong phú bậc nhất trong trường Đại học Mỏ-Địa chất.

2. Đội ngũ cán bộ viên chức:

Hiện nay Khoa có tổng số cán bộ - viên chức là 70 người, trong đó có: 07 PGS.TS; 14 TS; 42 ThS; 04 KS; 03 CN

3. Công tác đào tạo:

Đào tạo đại học: 

Hiện nay, Khoa Cơ - Điện đang đào tạo 3 Ngành ở Hệ đại học, với 8 chuyên ngành kèm theo, đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra của Bộ giáo dục và đào tạo cũng như nhu cầu sản xuất và nghiên cứu khoa học. Bao gồm:

- Kỹ thuật cơ khí: gồm các chuyên ngành Cơ khí ô tô, Công nghệ chế tạo máy, Máy và thiết bị Mỏ, Máy và tự động thủy khí.

- Kỹ thuật điện: Điện - Điện tử, Hệ thống điện, Điện công nghiệp.

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: Tự động hóa

Quy mô đào tạo của Khoa Cơ - Điện có sự tăng trưởng vượt bậc trong những năm gần đây. Mỗi năm trung bình có hơn 400 kỹ sư chính quy các chuyên ngành tốt nghiệp. Trong năm học 2016-2017, để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, Khoa đã tuyển sinh hơn 600 sinh viên hệ chính quy của tất cả các chuyên ngành.

Trong 5 năm vừa qua Khoa đã thành lập được thêm 04 chuyên ngành đào tạo mới, đó là các chuyên ngành: Hệ thống điện, Máy và tự động thủy khí, Công nghệ chế tạo máy, Cơ khí ô tô. Khoa cũng đã được Bộ giáo dục và đào tạo chấp thuận và ra quyết định cho phép đào tạo Hệ Liên thông Cao đẳng nghề lên đại học của chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Để phục vụ cho công tác đào tạo các hệ, các chuyên ngành, đội ngũ các nhà khoa học của Khoa đã dày công biên soạn và công bố hàng chục giáo trình, tài liệu chuyên khảo các cấp, những tài liệu này không chỉ phục vụ tốt cho công tác đào tạo mà còn thực sự giúp ích cho các kỹ thuật viên, các cán bộ kỹ thuật của các ngành có liên quan tới lĩnh vực kỹ thuật điện, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật cơ khí.

Đào tạo Sau đại học:

Bên cạnh công tác đào tạo đại học, công tác đào tạo sau đại học cũng đã được Khoa chú trọng. Trong 5 năm qua đã có hơn 200 học viên cao học và hàng chục nghiên cứu sinh tiến sĩ đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, giúp làm phong phú thêm đội ngũ nhân lực chất lực cao gắn với các chuyên ngành đào tạo của Khoa và Nhà trường.

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ : Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Ngành Kỹ thuật điện

4. Công tác nghiên cứu khoa học:

Hàng năm công tác sinh viên tham gia nghiên cứu Khoa học đã được Khoa quan tâm, hàng trăm lượt sinh viên đã tham gia vào phong trào nghiên cứu khoa học, nhiều nhóm sinh viên đã đạt các giải cao cấp trường và cấp Bộ giáo dục đào tạo. Nhưng công tác này đã gắn liền việc học đi đôi với nghiên cứu của không chỉ với sinh viên mà còn với các thầy cô giáo trong các Bộ môn chuyên môn trong Khoa

Các Nhà khoa học trong Khoa đã thâm nhập và hội nhập mạnh mẽ vào trào lưu gắn công tác nghiên cứu khoa học với thực tế sản xuất, Trung tâm Cơ điện mỏ đã có nhiều phối hợp với các thầy cô giáo để thực hiện và triển khai hàng chục các đề tài phục vụ sản xuất trị giá hàng chục tỷ đồng.

Các cán bộ giảng viên của Khoa đã tham gia tích cực vào công tác công bố các nghiên cứu khoa học. Đã có hàng trăm các bài báo khoa học cấp quốc tế, báo cáo tại các hội nghị quốc tế, và các bài báo cấp quốc gia được công bố góp phần nâng cao vị thế khoa học của Khoa và Nhà trường trên phạm vi quốc tế.

5. Mục tiêu và định hướng phát triển

Lĩnh vực đào tạo

Tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo và ngành đào tạo để đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao cho các vùng miền trong phạm vi cả nước. Hoàn thiện và tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao của Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Phát huy thế mạnh trong đào tạo sau đại học, tăng cường cả chất lượng và số lượng  của các học viên cao học và nghiên cứu sinh Tiến sĩ Đào tạo đại học.

Tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo khu vực Vũng Tàu, bao gồm hệ chính quy- không chính quy và liên thông Cao đẳng-Đại học.

Công tác NCKH phục vụ sản xuất:

Tăng cường đề tài, dự án cao cấp.

Tham gia chủ động và tích cực vào các hội nghị Khoa học trong và ngoài nước.

Tăng cường công tác hợp tác với các cơ sở sản xuất, các Trường ở trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo và công tác NCKH.

 

 

Các đơn vị, tổ chức
Điện thoại: (8424) 37523432
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (8424) 37523432
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (8424) 37523432
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (8424) 37523432
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (8424) 37523432
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (8424) 37523432
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (8424) 37523432
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (8424) 37523432
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (8424) 37523432
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (8424) 37523432
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (8424) 37523432
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội