Văn phòng: Phòng 610 nhà C12 tầng - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (8424) 38388482

Email: dienkhihoa@humg.edu.vn

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Bộ môn Điện khí hóa, Khoa Cơ điện của trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập năm 1969. Mục tiêu ban đầu từ những ngày mới thành lập bộ môn là đào tạo các kỹ sư chuyên ngành Cơ điện mỏ (từ K7 đến K30) có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực  cơ điện mỏ (cơ vận hành và điện mỏ). Các kỹ sư tốt nghiệp ra trường đã phát huy tốt năng lực chuyên môn phục vụ trong các ngành kinh tế Quốc dân, trên mọi cương vị và ở mọi miền của đất nước.

Do nhu cầu phát triển của xã hội, từ khóa K31 cho đến ngày nay chuyên ngành đào tạo kỹ sư Cơ điện mỏ được đổi thành chuyên ngành Điện khí hóa xí nghiệp và bổ sung thêm một chuyên ngành Hệ thống điện từ K57. Mục tiêu đào tạo là trang bị cho các sinh viên chuyên ngành các kiến thức về các lĩnh vực cơ bản, cơ sở và chuyên ngành để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đai hóa đất nước ; có khả năng thiết kế chế tạo, sản xuất thử nghiệm, vận hành, sử dụng, lắp đặt, sửa chữa bảo dưỡng, quản lý, nghiên cứu phát triển các hệ thống điện ; có khả năng làm việc trong lĩnh vực sản xuất truyền tải, phân phối và sử dụng điện năng trong các ngành kinh tế Quốc dân.

Bộ môn được Bộ Giáo dục & Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo hai chuyên ngành Nghiên cứu sinh : Cơ điện mỏ, mã số 2.04.12 (nay chuyển thành chuyên ngành Kỹ thuật điện, mã số 62.52.02.02) và chuyên ngành Tự động hóa các quá trình sản xuất, mã số 2.05.18 từ năm 1981và đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Mạng và hệ thống điện, cung cấp điện và điện khí hóa, mã số 2.03.01 (nay là Kỹ thuật điện, mã số 60.52.02.02) từ năm 1995. Kể từ đó đến nay đã có hàng chục nghiên cứu sinh và hàng trăm thạc sĩ bảo vệ thành công xuất sắc luận án của mình.

2. Cơ cấu cán bộ, viên chức trong đơn vị

Từ khi thành lập đến nay Bộ môn có tổng số 40 cán bộ, viên chức đã và đang công tác tại Bộ môn. Hiện tại Bộ môn có tổng số 15 người, trong đó 01 PGS, 01 GVC, 07 TS, 07 ThS, 11 GV, 02 TG, 01 NCS đã bảo vệ luận án cấp cơ sở và chuẩn bị bảo vệ cấp Trường, 01 NCS tại Đức.

3. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

Hoạt động chính

Đào tạo đại học các chuyên ngành : Điện khí hóa, Hệ thống điện.

Đào tạo Sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật điện : Nghiên cứu sinh và Thạc sĩ.

Nghiên cứu khoa học, chủ trì và tham gia các hợp đồng phục vụ sản xuất.

 Hướng dẫn sinh viên, NCS, học viên cao học nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất.

Những kết quả đạt được

Đã đào tạo được 50 khóa chuyên ngành Điện khí hoá & Cơ điện hệ chính quy và tại chức tại Hà nội, Quảng ninh, Vũng tàu và các nơi khác với tổng số hơn 3000 kĩ sư tốt nghiệp ra trường.

Đã và đang đào tạo 25 khoá cao học với 215 học viên đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp, 10 học viên hiện đang theo học.

Đã và đang hướng dẫn 15 nghiên cứu sinh, trong đó 10 người đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, 01 NCS đã bảo vệ cấp cơ sở và chuẩn bị bảo vệ cấp trường, 04 NCS đang thực hiện ở các giai đoạn khác nhau.

Biên soạn trên 30 giáo trình, bài giảng và nhiều tài liệu phục vụ giảng dạy.

Chủ trì và tham gia nhiều đề tài phục vụ sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các ngành, các địa phương trong các lĩnh vực thiết kế thi công, tư vấn và chuyển giao công nghệ: 12 đề tài cấp Bộ; 01 dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ; nhiều đề tài cấp cơ sở.

Có hơn 80 công trình khoa học đã được công bố trên các Tạp chí khoa học trong và ngoài nước.

Nhiều báo cáo khoa học tại các Hội nghị khoa học trong và ngoài nước.

Chủ trì nhiều hợp đồng sản xuất với các cơ quan xí nghiệp ngoài sản xuất

4. Mục tiêu và định hướng phát triển

Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung đưa tổng số cán bộ lên khoảng 18 người với 100% có trình độ trên đại học.

Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo đại học và trên đại học, tiếp tục đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm, bổ sung tài liệu sách giáo trình và bài giảng đảm bảo đầy đủ 100 % trước khi lên lớp.

Hoàn chỉnh chương trình đào tạo đại học và trên đại học nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, gắn liền thực tế giải quyết các bài toán ngoài sản suất đặt ra.

5. Khen thưởng

Tập thể Bộ môn đã được khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; 02 Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo; nhiều danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến”; 01 Bằng khen của Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam; Tổ Lao động XHCN 1978-1979  và nhiều Giấy khen của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Các cá nhân đã được tặng thưởng: 03 Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước; 12 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục; 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 05 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 01 Huy chương Danh dự Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 01 Bằng khen của Trung ương Đoàn và nhiều Giấy khen của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Cá nhân: 01 Huân chương Lao động hạng Ba; 02 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; 08 Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo; 02 Bằng khen TW Đoàn ; 03 Bằng khen Thành đoàn Hà Nội; 01 Bằng khen Công đoàn Giáo dục; Nhiều Giấy khen của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Nhiều Huân, Huy chương kháng chiến các loại.